02/11/2021 - Coachen op de werkvloer - Hoe laat je plezier aan je eigen leren en dat van de mensen om je heen groeien?

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud
Tijdens deze workshop belichten we je coachende rol als paramedicus, orthopedagoog, psycholoog of teamleider naast de andere rollen die je opneemt in je job: expert, adviseur of leidinggevende. Wat is de winst voor je cliënt, voor de ouders, voor je collega of je medewerker als je ook je coachende rol ten volle opneemt?

Hoe kan je de ander goesting doen krijgen in het werken aan de problemen die hij of zij ervaart? Evengoed is coaching een krachtig hulpmiddel om de ander te helpen bij het durven realiseren van de projecten die hij of zij voor ogen heeft.

We geven inzicht via de insteek van Inspirerend Coachen. Na het situeren van je coachende rol als hulpverlener of leidinggevende zoomen we in op de praktijk. We concretiseren de basislijnen van inspirerend coachen aan de hand van concrete oefeningen zodat je kan ervaren wat werkt. We komen zo tot een kader waarbij we zowel vanuit de structuur van het gesprek als vanuit de vaardigheden van de coach kunnen leren kijken.

Deze workshop is ervaringsgericht: het denkkader verduidelijkt zich in het oefenen. De klemtoon van deze workshop ligt op het oefenen.

Door wie?
Anne Breda
Trainer Postgraduaat inspirerend coachen
Arteveldehogeschool

Anne Breda is gecertificeerde coach en trainer in het Inspirerend Coachen. Zij volgde de volledige coachings- en trainersopleiding ‘Inspirerend Coachen’ bij Jef Clement. Ze heeft een ruime ervaring met coachingswerk in verschillende domeinen. Ze is trainer in het postgraduaat inspirerend coachen. Anne is van basisopleiding logopediste, met als specialisatie ‘stottertherapeut’.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.