02/05, 16/05, 23/05 en 30/05 MENTOROPLEIDING SOCIAL PROFIT Mentor + ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

INHOUD
Na deze vorming kan je:
• begrijpen hoe het systeem van deeltijds leren, deeltijds werken en duaal leren functioneert, inclusief de doelstellingen en de rol van jongeren binnen dit systeem
• kennis verwerven over mentorschap, inclusief het herkennen van de voordelen die mentorschap met zich meebrengt
• inzicht krijgen in de positie, rollen en taken van een mentor en in staat zijn om deze effectief uit te voeren
• beschikken over de vaardigheden en technieken om jongeren te motiveren en te begeleiden in hun professionele ontwikkeling
• competent zijn in het opstellen van opleidingsdoelen en het werken met competenties, met de mogelijkheid om een doeltreffend opleidingsplan te ontwikkelen
• effectieve communicatie- en coachingtechnieken toepassen om een ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren
• in staat zijn om observaties uit te voeren en evaluaties te maken om de voortgang en ontwikkeling van jongeren te beoordelen en te bevorderen.

PROGRAMMA
Dit leertraject loopt over verschillende weken. Je krijgt de kans om je kennis te verdiepen en waardevolle vaardigheden te ontwikkelen, allemaal vanuit het comfort van je eigen omgeving.

Wat staat er op het programma?
Elke week kan je uitkijken naar 2 uur boeiende online sessies met de hele groep. Hier duiken we dieper in het systeem van deeltijds leren, deeltijds werken en duaal leren. Je krijgt antwoord op vragen als: "Hoe werkt dit systeem?" en "Wat zijn de doelstellingen?".

We bieden ook 1 uur intervisie in twee aparte groepen, waar je de kans krijgt om dieper in te gaan op specifieke aspecten en ervaringen te delen met collega's.

Ontdek wat je zult leren:
Tijdens deze opleiding behandelen we een scala aan onderwerpen, waaronder:
• het begrijpen van mentorschap en de vele voordelen ervan
• het ontrafelen van de positie, rollen en taken van een mentor
• effectieve methoden om jongeren te motiveren
• het opstellen van opleidingsdoelen en competenties, en hoe je een opleidingsplan kunt opstellen
• krachtige communicatie- en coachingtechnieken
• het belang van observeren en evalueren voor continue groei.

DOELGROEP
Diensten met bijdrage aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337), federale gezondheidsdiensten, gezinszorg, kinderopvang, lokale diensteneconomie, maatwerkbedrijven-BWP, maatwerkbedrijven-SWP, opvoedings-en huisvestingssector, ouderenzorg, revalidatiecentra, socioculturele sector, thuisverpleging, Vlaamse welzijnssector, ziekenhuizen

OPLEIDER
I-Diverso - Groep Intro

LOCATIE
online

KOSTPRIJS
gratis

MEER INFO
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/25188-0

ORGANISATIE
VIVO en FeBi

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.