01/12/2020- Online themadag - Dyscalculie, een problematiek die blijft tellen

Printervriendelijke versiePDF version

link : https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-themadag---dyscalculie-een-prob...

Wist je dat er meer dan een half miljoen personen zijn met dyscalculie in België? Wist je dat dyscalculie (zoals dyslexie) erkend is als ‘arbeidsbeperking/handicap’? …

Volgens de DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) wordt de prevalentie van dyscalculie, als neurobiologische ontwikkelingsstoornis geschat op 5-15 procent van de schoolgaande kinderen en 4 procent van de volwassenen. Bovendien zijn tal van mensen (onderwijsinstellingen, ondersteuners, werkgevers, …) die zelf geen dyscalculie hebben, maar die beroepsmatig (aan het loket, …) of in hun omgeving (vrije tijd, buurt, …) van dicht of ver ook te maken hebben met deze doelgroep. De bestaande kennis over dyscalculie is echter versnipperd en beperkt tot bepaalde fases van de levensloop. Volwassenen met dyscalculie zouden daarom nog al te vaak minder geselecteerd worden voor jobs waar ze eigenlijk voor in aanmerking zouden moeten voor komen, met ‘gemist potentieel’ als resultaat.

Via deze themadag willen we de bestaande kennis (over multifactoriële oorsprong, vroege predictoren, signalen bij kinderen, zelfbeeld/welbevinden en motivatie, drempels (‘points of pain’) in de levensloop, determinanten en opportuniteiten, context en oplossingen) over dyscalculie bundelen binnen het Opportunity-Propensity (O-P) Model, dat op een integratieve manier de variantie in rekenvaardigheden probeert te verklaren. We staan ook stil bij de comorbiditeit met dyslexie, taalstoornissen, DCD, ADHD en ASS en bij de implicaties voor de praktijk.

Verder belichten we de bevindingen van een aantal doctoraatstudies en de onderzoeksresultaten over de transitie van volwassenen met dyscalculie op de arbeidsmarkt. We hebben het ook over enkele bevindingen over ‘disclosure’.

Vervolgens geven we een overzicht van de instrumenten/tests die er zijn om dyscalculie vast te stellen. We staan stil bij de implicaties van het nieuwe leerplan en de keuze voor het ijsberg-rekenen in het GO, op de bestaande tests en onderzoeken en bij de vraag of men dezelfde instrumenten gebruikt bij de logopedist in een privépraktijk als in een Centrum voor Ambulante Revalidatie of in een Centrum voor Leerlingbegeleiding. We illustreren dat dit niet het geval is en pleiten voor een goede intake (familiale antecedenten, welke interventies werden uitgevoerd, enz.) en een brede (i.f.v. comorbiditeit) maar taakgerichte diagnostiek met onderbouwde en voor Vlaanderen gevalideerde instrumenten.

Ten slotte willen we een overzicht geven van onderzoeksgerelateerde bevindingen over de rol van leerkrachtcompetenties, het inzetten op autonome motivatie, het effect van al dan niet overzitten en van redelijke aanpassingen (zoals inzetten op directe instructie, geheugensteuntjes, werken met schema’s, meer tijd geven, gebruik van technologie) op het leren en het welbevinden en de implicaties voor het evidence based werken in de praktijk toelichten.