01/10/2021 - Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?!

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6218/Dyslexiesoftw...

Dyslexiesoftware is dankzij de overheid sinds november 2017 gratis toegankelijk voor alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs die hier nood aan hebben. Maar er is veel keuze en niet elk kind is gebaat met hetzelfde pakket. Hoe kies je de juiste software? Waar moet je rekening mee houden? Welke softwarepakketten kan je gebruiken op tablets en op specifieke computers? Tijdens deze studiedag worden de verschillende software-pakketten met hun verschillende functies overlopen. Ook bespreken we de randvoorwaarden en factoren die meespelen bij het introduceren van dyslexiesoftware in de klas en op school. Wie is verantwoordelijk waarvoor? Welke afspraken worden best samen gemaakt? Hoe en hoe vaak evalueren we best de hulpmiddelen? Hoe past een dergelijk dyslexie ICT-beleid in een integrale aanpak van dyslexie op school en in de externe hulpverlening?

M.a.w. hoe kunnen we de kinderen, de ouders én de leerkrachten het beste ondersteunen om ervoor te zorgen dat het een succesverhaal wordt. Hoofddoel blijft om kinderen met dyslexie alle kansen te geven om ZELFSTANDIG te participeren op school en in de klas en op die manier hun zelfvertrouwen te herwinnen!

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.