Tvw, jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006

Printervriendelijke versiePDF version

- Edito: Geheimhouding verplicht?! Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk (Redactie)

- Tekst van het advies: "Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk. Beroepsgeheim en informatiestromen in de hulpverlening"

- Beroepsgeheim en hulpverlening. Een op de praktijk gerichte samenvatting van de heersende opvattingen (Luc BAETENS)

- Gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim. Naar een aanpassing van het wettelijk kader? (Isabelle VAN DER STRAETE)

- Gedeeld beroepsgeheim en gezamenlijk beroepsgeheim – verslag workshop 1

- Beroepsgeheim en Privacywet: op gespannen voet met elkaar? – verslag workshop 2

- Doorgeven van informatie over minder wilsbekwame personen – verslag workshop 3

- Ouderlijk gezag en privacy van minderjarigen in het licht van het beroepsgeheim – verslag workshop 4

- De dubbele positie van de mantelzorg: deel van het cliëntsysteem én zorgverlener (Daniëlle COLSOUL en Kathleen SCHELLEMANS)

- De dubbele positie van de mantelzorg: deel van het cliëntsysteem én zorgverlener – verslag workshop 5

- De verantwoordelijkheid van directies ten aanzien van cliëntinformatie-uitwisseling in de hulpverlening – verslag workshop 6

- Vrijwilligers ondersteunen bij de naleving van het beroepsgeheim. Inleiding en verslag van workshop 7 (Liliane KROKAERT)

- Beroepsgeheim en kwaliteitszorg in de hulpverlening. Inleiding en verslag van workshop 8 (Lieve PANNEMANS)

- De afwezige derden. De ethische visie van Emmanuel Levinas (Roger BURGGRAEVE)

- Verder kijken dan de cliënt: ruimte voor de 'afwezige derde' in de ethische afweging rond het beroepsgeheim – verslag workshop 9

- Hoe verder werken met dit advies in de eigen voorziening? (Jef SCHEURWEGHS)

- Hoe verder werken met dit advies in de eigen voorziening? – verslag workshop 10

- Handelen tussen recht en praktijk. Pleidooi voor een zorgvuldigheidscultuur: bewust en methodisch omgaan met het beroepsgeheim in de hulpverlening (Herman VAN DOOREN)

+ rubrieken: lezerskring, kort genoteerd en agenda

Downloads