Tvw, jg. 30, nr. 276, juni 2006

Printervriendelijke versiePDF version

Edito: Uitvoering van de wet op de rechten van de vrijwilliger: een 'never ending story'? (Redactie) – 3

Het socio-vitaal minimum. Update 2006 (Tim Goedemé) – 5

Klachten over welzijn in 2005 bij de Vlaamse Ombudsdienst (Bernard Hubeau en Karine Nijs) – 11

Het geheel is meer dan de som van de delen. Werken aan samenhang in het kwaliteitssysteem (Koen Joly) – 19

Een mantel om je heen. Ervaringen met palliatieve ondersteuning in De Lovie (Boelina Sikma) – 27

101 jongeren in voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand aan het woord (Lien Soetewey en Antje Segers) – 33

Lezerskring – 39
Ethiek en zingeving – 47
Kort genoteerd – 50
Publicaties – 58
Agenda – 63

Downloads