Thematisch jaaroverzicht jg. 36, 2012

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Methodieken, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Ouderenzorg en thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk  


Van deze jaargang zijn alle artikels beschikbaar als pdf. Ze zijn te vinden bij de inhoudsopgave van het betreffende nummer.


 

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Edito: Het ‘probleem’ tewerkstelling in de zorgsector: alle hens aan dek! (Maar niet tot elke prijs…) (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 1

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid (Christel WITGEERS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 14

Naar boven

ARMOEDE, kansarmoede, ...

In de kijker: Armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Uit het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2011 - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 33

Edito: Vlaanderen in actie tegen de armoede? (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 1

In de kijker: Armoede verjaart niet. Campagneboodschap 2012 Welzijnszorg - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 46

Naar boven

 

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Edito: Onzekerheid troef? Waakzaamheid geboden! (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 1

Waarom interculturaliseringsprocessen zo moeilijk ingang vinden… Enkele mythen ontkracht (David TALLOEN) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 23

Een andere lichtinval op het zorgtekort in de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg: bouwstenen voor een positieve praktijk (Bruno VANOBBERGEN en Mie JACOBS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 12

Een nieuw decreet voor de kinderopvang. Een degelijk decretaal kader verdient een zorgvuldige, consequente uitvoering en vergt het inzetten van bijkomende middelen. Standpunt en bedenkingen van het Vlaams Welzijnsverbond (Jan BOSMANS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 18

Edito: Over grenzen aan de keuzevrijheid en de neveneffecten van beleidsgestuurde welzijnszorg… (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 1

Zorgindicatoren in het Pact 2020 op de rooster gelegd - Koen HERMANS - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 3

Edito: Het ‘probleem’ tewerkstelling in de zorgsector: alle hens aan dek! (Maar niet tot elke prijs…) (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 1

Vlaanderen aan de vooravond van een persoonsvolgende financiering. Een pleidooi voor en een bijdrage aan het maatschappelijk debat (Bart SABBE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 3

Onderzoek naar zorgzwaarte-indicatoren bij kinderen en jongeren die in een (semi-) residentiële zorgvorm verblijven (Paul BULCKAERT, Claudia CLAES, Katrien DEBREUCK, Tina GOETHALS en Stijn VANDEVELDE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 15

Edito: Vlaanderen in actie tegen de armoede? (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 1

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van Personen met een Handicap als sleutel tot meer kwaliteit van bestaan (Viviane SORÉE) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 3

In de kijker: Armoede verjaart niet. Campagneboodschap 2012 Welzijnszorg - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 46

Naar boven

DIVERSE

Uit de praktijk: Thuisbegeleidingsdienst richt coöperatieve op voor accommodatie. Vzw De Kangoeroe maakt van de nood een deugd - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 31

Over de zin van de etikettendiscussie bij ADHD. Een persoonlijke bijdrage tot het debat (Ilja VAN PEEL) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 37

Naar boven

 

ETHIEK en zingeving

Seksualiteit en seksuele beleving bij volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking binnen een residentiële voorziening. De visie van Humival (Marc SERCU) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 3

Waarom interculturaliseringsprocessen zo moeilijk ingang vinden… Enkele mythen ontkracht (David TALLOEN) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 23

Edito: De hulpvrager als klant en de welzijnsvoorziening als doekje voor het bloeden? (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 1

Edito: Over grenzen aan de keuzevrijheid en de neveneffecten van beleidsgestuurde welzijnszorg… (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 1

Het atelier als ontmoetingsplaats. Een conceptuele reflectie – Stijn VANHEULE - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 19

Inclusie: hoopvol perspectief. Een reflectie door het leernetwerk directies van de Mediander (Jos MARIEN) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 3

Diagnostiek en daderhulp: een pleidooi voor een functiegerichte benadering (Stijn VANHEULE) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 12

Edito: Het belang van betrouwbare zorgrelaties kan niet overschat worden. Daarom moet hulpverlening inzetten op continuïteit (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 1

In de kijker: Menslievende zorg: management en kwaliteit (Veerle DE CLEYN) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 24

Edito: Van een openbare biecht en het verzwegen leed van de slachtoffers… (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 1

Verontrusting: een zaak van iedereen (Jole LOUWAGIE en Koen GEVAERT) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 22

Over de zin van de etikettendiscussie bij ADHD. Een persoonlijke bijdrage tot het debat (Ilja VAN PEEL) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 37

Edito: Over (christelijke) inspiratie gesproken… of liever gezwegen? (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 1

De aansprakelijkheid van private voorzieningen in de jeugdhulp en de kinderopvang belicht (Ellen VAN GRUNDERBEEK en Katrien HERBOTS) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 3

Naar boven

 

GEHANDICAPTENZORG

Seksualiteit en seksuele beleving bij volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking binnen een residentiële voorziening. De visie van Humival (Marc SERCU) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 3

Uit de praktijk: Het belang van ‘groene zorg’ voor personen met een handicap. De ervaring van Dienstencentrum Ter Engelen uit Maaseik - Tom SMETS - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 30

Vlaanderen aan de vooravond van een persoonsvolgende financiering. Een pleidooi voor en een bijdrage aan het maatschappelijk debat (Bart SABBE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 3

Onderzoek naar zorgzwaarte-indicatoren bij kinderen en jongeren die in een (semi-) residentiële zorgvorm verblijven (Paul BULCKAERT, Claudia CLAES, Katrien DEBREUCK, Tina GOETHALS en Stijn VANDEVELDE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 15

Inclusie: hoopvol perspectief. Een reflectie door het leernetwerk directies van de Mediander (Jos MARIEN) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 3

Project Bruggenbouwer. Personen met een (vermoeden van) handicap in de thuislozenzorg (Klaar DE SMAELE) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 32

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid (Christel WITGEERS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 14

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van Personen met een Handicap als sleutel tot meer kwaliteit van bestaan (Viviane SORÉE) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 3

Buurtvervlechting, een oud recept met frisse kruiden? (Griet PITTELJON, Anne DEKKERS en Joke ROELS) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 28

Outreaching bij personen met een verstandelijke beperking: hoe anders is anders? (Filip MORISSE en Leen DE NEVE) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 29

Naar boven

 

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Seksualiteit en seksuele beleving bij volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking binnen een residentiële voorziening. De visie van Humival (Marc SERCU) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 3

Gezinszorg ontmoet de bijzondere jeugdzorg. Een project van Familiezorg Oost-Vlaanderen helpt de kloof te dichten (Elsy T’JAMPENS en Anny JANSSENS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 3

In de kijker: De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon anders (Marc BITTREMIEUX) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 25

Pleegzorg in Vlaanderen: pleegzorgers en pleegzorgdiensten in de kijker (Joost BRONSELAER, Véronique VANDEZANDE en Kathleen VERRETH) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 27

Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Visie, onderzoek en adviezen (Caroline MOONS en Koen VAN GORP) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 22

Met opvoedingsondersteuners ‘op kamp’. Op zoek naar nieuwe ankerpunten voor opvoedingsondersteuning (Steven STRYNCKX en Nele TRAVERS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 9

Edito: Van een openbare biecht en het verzwegen leed van de slachtoffers… (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 1

Naar boven

 

(Geestelijke) GEZONDHEIDSZORG, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

Een andere lichtinval op het zorgtekort in de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg: bouwstenen voor een positieve praktijk (Bruno VANOBBERGEN en Mie JACOBS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 12

Gespreksgroep over detentiebeleving in de gevangenis van Vorst: CAW & CGG samen in zee (Veronique DE MUYLDER, Kurt VAN PARYS en Wouter WANZEELE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 41

Diagnostiek en daderhulp: een pleidooi voor een functiegerichte benadering (Stijn VANHEULE) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 12

Uit de praktijk: Het Limburgse Project Leerpraktijken. Ervaringen delen over de sectoren heen (Veerle UMANS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 19

Over de zin van de etikettendiscussie bij ADHD. Een persoonlijke bijdrage tot het debat (Ilja VAN PEEL) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 37

Outreaching bij personen met een verstandelijke beperking: hoe anders is anders? (Filip MORISSE en Leen DE NEVE) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 29

Naar boven

 

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

STOP4-7. Een behandelingsprogramma voor kinderen met ernstige gedragsproblemen (Wim DE MEY en Els MERLEVEDE) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 15

Uit de praktijk: Samenwerken verbindt (Luc DENEFFE en Lieve POLFLIET) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 29

Gezinszorg ontmoet de bijzondere jeugdzorg. Een project van Familiezorg Oost-Vlaanderen helpt de kloof te dichten (Elsy T’JAMPENS en Anny JANSSENS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 3

Een andere lichtinval op het zorgtekort in de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg: bouwstenen voor een positieve praktijk (Bruno VANOBBERGEN en Mie JACOBS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 12

Pleegzorg in Vlaanderen: pleegzorgers en pleegzorgdiensten in de kijker (Joost BRONSELAER, Véronique VANDEZANDE en Kathleen VERRETH) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 27

Met opvoedingsondersteuners ‘op kamp’. Op zoek naar nieuwe ankerpunten voor opvoedingsondersteuning (Steven STRYNCKX en Nele TRAVERS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 9

Uit de praktijk: Het Limburgse Project Leerpraktijken. Ervaringen delen over de sectoren heen (Veerle UMANS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 19

Verontrusting: een zaak van iedereen (Jole LOUWAGIE en Koen GEVAERT) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 22

De aansprakelijkheid van private voorzieningen in de jeugdhulp en de kinderopvang belicht (Ellen VAN GRUNDERBEEK en Katrien HERBOTS) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 3

Naar boven

 

KINDEROPVANG

Een nieuw decreet voor de kinderopvang. Een degelijk decretaal kader verdient een zorgvuldige, consequente uitvoering en vergt het inzetten van bijkomende middelen. Standpunt en bedenkingen van het Vlaams Welzijnsverbond (Jan BOSMANS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 18

Oudercrèches: het voordeel van de thuismatch. Een interview met Lieve Jacobs en Ellen Rutgeerts – Stéphanie DE SMET - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 24

Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Visie, onderzoek en adviezen (Caroline MOONS en Koen VAN GORP) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 22

De aansprakelijkheid van private voorzieningen in de jeugdhulp en de kinderopvang belicht (Ellen VAN GRUNDERBEEK en Katrien HERBOTS) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 3

WA = Wanda? Hoe waarderende praktijkanalyse een meerwaarde is voor de kinderopvang (Vicky CAUWELS, Karolien FREDERICKX, Brecht DE SCHEPPER en Katrien VAN LAERE) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 36

Naar boven

 

KWALITEITSZORG

Zorgindicatoren in het Pact 2020 op de rooster gelegd - Koen HERMANS - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 3

Edito: Het belang van betrouwbare zorgrelaties kan niet overschat worden. Daarom moet hulpverlening inzetten op continuïteit (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 1

In de kijker: Menslievende zorg: management en kwaliteit (Veerle DE CLEYN) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 24

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van Personen met een Handicap als sleutel tot meer kwaliteit van bestaan (Viviane SORÉE) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 3

Naar boven

 

METHODIEKEN, therapieën, zorgvernieuwing, ...

STOP4-7. Een behandelingsprogramma voor kinderen met ernstige gedragsproblemen (Wim DE MEY en Els MERLEVEDE) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 15

Werken aan netwerken in de hulpverlening aan migranten. Met het ecogram als werkmodel - Mieke SCHROOTEN  en Stefanie DE BROUWER - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 13

Het atelier als ontmoetingsplaats. Een conceptuele reflectie – Stijn VANHEULE - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 19

Uit de praktijk: Het belang van ‘groene zorg’ voor personen met een handicap. De ervaring van Dienstencentrum Ter Engelen uit Maaseik - Tom SMETS - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 30

Gespreksgroep over detentiebeleving in de gevangenis van Vorst: CAW & CGG samen in zee (Veronique DE MUYLDER, Kurt VAN PARYS en Wouter WANZEELE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 41

Diagnostiek en daderhulp: een pleidooi voor een functiegerichte benadering (Stijn VANHEULE) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 12

Met opvoedingsondersteuners ‘op kamp’. Op zoek naar nieuwe ankerpunten voor opvoedingsondersteuning (Steven STRYNCKX en Nele TRAVERS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 9

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid (Christel WITGEERS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 14

Uit de praktijk: Het Limburgse Project Leerpraktijken. Ervaringen delen over de sectoren heen (Veerle UMANS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 19

Verontrusting: een zaak van iedereen (Jole LOUWAGIE en Koen GEVAERT) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 22

Buurtvervlechting, een oud recept met frisse kruiden? (Griet PITTELJON, Anne DEKKERS en Joke ROELS) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 28

Outreaching bij personen met een verstandelijke beperking: hoe anders is anders? (Filip MORISSE en Leen DE NEVE) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 29

WA = Wanda? Hoe waarderende praktijkanalyse een meerwaarde is voor de kinderopvang (Vicky CAUWELS, Karolien FREDERICKX, Brecht DE SCHEPPER en Katrien VAN LAERE) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 36

Naar boven

 

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Waarom interculturaliseringsprocessen zo moeilijk ingang vinden… Enkele mythen ontkracht (David TALLOEN) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 23

Werken aan netwerken in de hulpverlening aan migranten. Met het ecogram als werkmodel - Mieke SCHROOTEN  en Stefanie DE BROUWER - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 13

In de kijker: Armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Uit het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2011 - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 33

Naar boven

 

OCMW, leefloon

Het sociaal huis internationaal vergeleken (Veronique VANDEZANDE en Joost BRONSELAER) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 12

Naar boven

 

ONDERZOEK

Zorgindicatoren in het Pact 2020 op de rooster gelegd - Koen HERMANS - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 3

In de kijker: Armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Uit het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2011 - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 33

Onderzoek naar zorgzwaarte-indicatoren bij kinderen en jongeren die in een (semi-) residentiële zorgvorm verblijven (Paul BULCKAERT, Claudia CLAES, Katrien DEBREUCK, Tina GOETHALS en Stijn VANDEVELDE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 15

Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Visie, onderzoek en adviezen (Caroline MOONS en Koen VAN GORP) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 22

Oud en eenzaam? Kwetsbaarheid voor eenzaamheid op latere leeftijd (Leen HEYLEN) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 3

Zorgen voor een kwetsbare, thuiswonende oudere: warmte en conflict in de relatie tussen mantelzorgers en ouderen (Bram VERMEULEN, Nele SPRUYTTE en Anja DECLERCQ) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 12

Het sociaal huis internationaal vergeleken (Veronique VANDEZANDE en Joost BRONSELAER) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 12

Oudere vrijwilligers gezocht?! (Sarah DURY) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 22

Naar boven

 

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Uit de praktijk: Samenwerken verbindt (Luc DENEFFE en Lieve POLFLIET) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 29

Gezinszorg ontmoet de bijzondere jeugdzorg. Een project van Familiezorg Oost-Vlaanderen helpt de kloof te dichten (Elsy T’JAMPENS en Anny JANSSENS) - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 3

Uit de praktijk: Thuisbegeleidingsdienst richt coöperatieve op voor accommodatie. Vzw De Kangoeroe maakt van de nood een deugd - jg. 36, nr. 322, maart 2012, p. 31

Edito: Over grenzen aan de keuzevrijheid en de neveneffecten van beleidsgestuurde welzijnszorg… (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 1

Oudercrèches: het voordeel van de thuismatch. Een interview met Lieve Jacobs en Ellen Rutgeerts – Stéphanie DE SMET - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 24

Uit de praktijk: Het belang van ‘groene zorg’ voor personen met een handicap. De ervaring van Dienstencentrum Ter Engelen uit Maaseik - Tom SMETS - jg. 36, nr. 323, april-mei 2012, p. 30

Vlaanderen aan de vooravond van een persoonsvolgende financiering. Een pleidooi voor en een bijdrage aan het maatschappelijk debat (Bart SABBE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 3

Project Bruggenbouwer. Personen met een (vermoeden van) handicap in de thuislozenzorg (Klaar DE SMAELE) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 32

Edito: Het belang van betrouwbare zorgrelaties kan niet overschat worden. Daarom moet hulpverlening inzetten op continuïteit (Fons GEERTS) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 1

In de kijker: Menslievende zorg: management en kwaliteit (Veerle DE CLEYN) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 24

Het sociaal huis internationaal vergeleken (Veronique VANDEZANDE en Joost BRONSELAER) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 12

Naar boven

 

OUDERENZORG EN THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Oud en eenzaam? Kwetsbaarheid voor eenzaamheid op latere leeftijd (Leen HEYLEN) - jg. 36, nr. 326, september 2012, p. 3

Zorgen voor een kwetsbare, thuiswonende oudere: warmte en conflict in de relatie tussen mantelzorgers en ouderen (Bram VERMEULEN, Nele SPRUYTTE en Anja DECLERCQ) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 12

Oudere vrijwilligers gezocht?! (Sarah DURY) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 22

In de kijker: Armoede verjaart niet. Campagneboodschap 2012 Welzijnszorg - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 46

Naar boven

 

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...

 

VRIJWILLIGERSWERK

Pleegzorg in Vlaanderen: pleegzorgers en pleegzorgdiensten in de kijker (Joost BRONSELAER, Véronique VANDEZANDE en Kathleen VERRETH) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 27

Buurtvervlechting, een oud recept met frisse kruiden? (Griet PITTELJON, Anne DEKKERS en Joke ROELS) - jg. 36, nr. 327, oktober-november 2012, p. 28

Oudere vrijwilligers gezocht?! (Sarah DURY) - jg. 36, nr. 328, december 2012, p. 22

Naar boven

 

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

Uit de praktijk: Samenwerken verbindt (Luc DENEFFE en Lieve POLFLIET) - jg. 36, nr. 321, februari 2012, p. 29

Gespreksgroep over detentiebeleving in de gevangenis van Vorst: CAW & CGG samen in zee (Veronique DE MUYLDER, Kurt VAN PARYS en Wouter WANZEELE) - jg. 36, nr. 324, juni 2012, p. 41

Project Bruggenbouwer. Personen met een (vermoeden van) handicap in de thuislozenzorg (Klaar DE SMAELE) - jg. 36, nr. 325, juli 2012, p. 32

Naar boven