Thematisch jaaroverzicht jg. 35, 2011

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Ouderenzorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk  

 ARBEID EN TEWERKSTELLING

Edito: Welzijnswerk op zoek naar talent moet zijn troeven uitspelen! (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 3 

Competentiegericht coachen van medewerkers. Een verhaal uit de praktijk van het CKG Betlehem (Ann VAN DEN BRANDE) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 17

 PASSWERK CVBA-SO. Meer dan een werkgever in het normale circuit (Dirk ROMBAUT) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 48 

‘Ik wil er wel-zijn’: ESF-project van Familiehulp leidt tot minder ziekteverzuim (Emmy ALLEMEERSCH) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 38 

Naar boven

ARMOEDE, kansarmoede, ...

Edito: Over Internationale Jaren… de dingen die voorbijgaan… (Fons GEERTS) – jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 3 

Wat hebben 65-plussers minimaal nodig om menswaardig te kunnen leven? Een budgetstandaard voor ouderen (Leen VAN THIELEN, Karolien BALDEWIJNS, Hilde BOECKX, Greet LEYSENS, Bérénice STORMS en Karel VAN DEN BOSCH) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 5 

Kinderen en jongeren over hun eigen (arme) levensomstandigheden (Tine WILLEKENS en Jan VAN GILS) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 5 

Werken aan armoede en sociale uitsluiting in welzijnsvoorzieningen via de inschakeling van ervaringsdeskundigen. De ervaring in SOC De Hagewinde (Koen DE KOSTER) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 19 

Edito: Algemeen beleid of specifieke maatregelen? De Vlaamse kindpremie als testcase of splijtzwam? (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 3 

Edito: Samen tegen kinderarmoede (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 3 

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Edito: Over Internationale Jaren… de dingen die voorbijgaan… (Fons GEERTS) – jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 3

 Diensten voor Inclusieve Ondersteuning. Een pilootproject binnen de zorgvernieuwing voor personen met een handicap - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 45 

Edito: Kwaliteit van leven in onderzoek en praktijk (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 3 

De wegen in de studie van de kwaliteit van het leven: divers, maar complementair (Dries VERLET) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 5 

Hoe is het gesteld met de algemene levenstevredenheid van de Vlaming? (Dries VERLET en Marc CALLENS) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 15 

Determinanten van buurttevredenheid (Lieve VANDERLEYDEN en Jan PICKERY) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 24 

Inkomen als een indicatie voor de kwaliteit van het leven (Thierry VERGEYNST) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 33 

Implementatie van de kwaliteit van leven gedachte in de vzw Stijn (Leen VANERMEN) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 39 

Edito: De moeilijke weg van (goede) beleidsintenties naar realisaties die (echt) het verschil maken (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 3 

Visietekst: Zorg voor minderjarigen met een handicap. Tussen integrale jeugdhulp en zorgvernieuwing (VLAAMS WELZIJNSVERBOND) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 5 

Zorgvernieuwing en recht op zorg voor personen met een handicap? (Willy VERBEEK) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 11 

Edito: Welzijnswerk op zoek naar talent moet zijn troeven uitspelen! (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 3 

Waarom zorgvernieuwing nog niet zeker is… Ook niet met een veranderingsmanager (Ann GAUBLOMME) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 12 

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand. Onderzoek naar onevenwichten tussen vraag en aanbod in de provincie Antwerpen (Stephanie PEETERS, Kristel DRIESSENS en Thérèse JACOBS) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 25 

Edito: Algemeen beleid of specifieke maatregelen? De Vlaamse kindpremie als testcase of splijtzwam? (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 3 

Edito: Samen tegen kinderarmoede (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 3 

10 jaar Vlaamse zorgverzekering: wie zijn de erkenden en bereiken we ze allemaal? Een CM-studie (Sigrid VANCORENLAND, Hervé AVALOSSE, Rebekka VERNIEST en Michiel CALLENS) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 5 

Kinderen met bijzondere behoeften en hun gezin. De kwetsbaarheid van deze gezinnen binnen het opkomend burgerschapsmodel (Leen SEBRECHTS en Jef BREDA) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 19 

De lessen uit het PGB-experiment. Bevindingen uit onderzoek en beleidsaanbevelingen (Hans GEVERS) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 29 

Naar boven

DIVERSE

Leidinggeven in een welzijnsvoorziening. Tips en uitdagingen voor 'beginnende' leidinggevenden (Jaak BOLLEN) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 37 

Competentiegericht coachen van medewerkers. Een verhaal uit de praktijk van het CKG Betlehem (Ann VAN DEN BRANDE) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 17 

Kunst en cultuur in het sociaal werk. Een kennismaking met het Sociaal-Artistiek Werk in Vlaanderen en Brussel en een kijkje over de grenzen (Dinora DE WAELE) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 39 

Opvoeden vanuit de apothekerskast? Kanttekeningen bij het psychiatriseren van kinderen (Stijn VANHEULE) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 5 

Naar boven

ETHIEK en zingeving

Grenzen in de thuiszorg, procesmatig aangepakt (Nicole DE WAELE en Geertje SLEURS) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 39 

Edito: Zorgzame ondernemers in de zorg (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 3 

Advies nr. 6: Zorgzame ondernemers in de zorg. Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties (Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 5 

Zorgzaam ondernemen in de zorg. Reflecties vanuit ethisch-economisch perspectief (Yvonne DENIER) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 32 

“De welzijnssector heeft meer sociaal ondernemerschap nodig.” Een interview met Dirk Dalle (HEFBOOM) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 43 

Hoe een leiderschapscharter kan bijdragen tot zorgzaam leiding geven. Een inbreng vanuit de Broeders van Liefde (Raf DE RYCKE) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 48 

Werken met een ethische audit. Enkele aandachtspunten (Fanny DE LANGHE en Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 61 

Edito: De rollen omgedraaid… Over vooroordelen en inlevingsvermogen… (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 3 

Naar boven

GEHANDICAPTENZORG

Diensten voor Inclusieve Ondersteuning. Een pilootproject binnen de zorgvernieuwing voor personen met een handicap - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 45 

In de kijker: mensen met een licht verstandelijke handicap - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 48

Implementatie van de kwaliteit van leven gedachte in de vzw Stijn (Leen VANERMEN) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 39 

Visietekst: Zorg voor minderjarigen met een handicap. Tussen integrale jeugdhulp en zorgvernieuwing (VLAAMS WELZIJNSVERBOND) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 5 

Zorgvernieuwing en recht op zorg voor personen met een handicap? (Willy VERBEEK) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 11 

Inclusieve ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen, een aanzet tot good practice (Johan WARNEZ en Nathalie SCHEPENS) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 30 

Waarom zorgvernieuwing nog niet zeker is… Ook niet met een veranderingsmanager (Ann GAUBLOMME) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 12 

In de kijker: Inclusie Invest CVBA-SO. Een nieuwe ondernemingsvorm voor zorgzame ondernemers in de zorg? (Willy VERBEEK en Paul CAES) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 57 

Werken aan armoede en sociale uitsluiting in welzijnsvoorzieningen via de inschakeling van ervaringsdeskundigen. De ervaring in SOC De Hagewinde (Koen DE KOSTER) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 19 

De kanteling: tussen idealisme en realiteit… Psychotherapeutische groepspraktijk voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte (Gerd CLAES en Marthe LYNEN) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 27 

PASSWERK CVBA-SO. Meer dan een werkgever in het normale circuit (Dirk ROMBAUT) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 48 

Kinderen met bijzondere behoeften en hun gezin. De kwetsbaarheid van deze gezinnen binnen het opkomend burgerschapsmodel (Leen SEBRECHTS en Jef BREDA) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 19 

De lessen uit het PGB-experiment. Bevindingen uit onderzoek en beleidsaanbevelingen (Hans GEVERS) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 29 

Uit de praktijk: Optimalisatie van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een verslavingsprobleem in Oost-Vlaanderen (Vincent VANDENBUSSCHE en Sven COLE) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 48 

Naar boven

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Triple P bij Kind en Gezin. Een stand van zaken na de proefimplementatie in de provincie Antwerpen (Yves DEBBAUT) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 17 

Competentiegericht coachen van medewerkers. Een verhaal uit de praktijk van het CKG Betlehem (Ann VAN DEN BRANDE) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 17 

De kracht van gezinszorg aan mensen in armoede (Nele VANDERHEYDEN) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 34 

De KID OK-kit: een communicatietool voor 0- tot 12-jarigen (Lieve MORTELMANS) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 34

 Het noorden kwijt bij ongeplande (tiener)zwangerschap? De cRZ routekaarten helpen u op weg… (Sara PLESSERS) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 43 

Naar boven

GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

Uit de praktijk: Outreaching door de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bij jongeren in de bijzondere jeugdbijstand (Vanessa MAES, Ann VRANCKX, Raf OPSTAELE) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 48 

Opvoeden vanuit de apothekerskast? Kanttekeningen bij het psychiatriseren van kinderen (Stijn VANHEULE) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 5 

De kanteling: tussen idealisme en realiteit… Psychotherapeutische groepspraktijk voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte (Gerd CLAES en Marthe LYNEN) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 27 

Voorbij de Babylonische spraakverwarring. Over samenwerking tussen CAW en CGG (Frank ACKE) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 35 

10 jaar Vlaamse zorgverzekering: wie zijn de erkenden en bereiken we ze allemaal? Een CM-studie (Sigrid VANCORENLAND, Hervé AVALOSSE, Rebekka VERNIEST en Michiel CALLENS) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 5 

Uit de praktijk: Optimalisatie van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een verslavingsprobleem in Oost-Vlaanderen (Vincent VANDENBUSSCHE en Sven COLE) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 48 

Naar boven

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

Triple P bij Kind en Gezin. Een stand van zaken na de proefimplementatie in de provincie Antwerpen (Yves DEBBAUT) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 17 

Visietekst: Zorg voor minderjarigen met een handicap. Tussen integrale jeugdhulp en zorgvernieuwing (VLAAMS WELZIJNSVERBOND) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 5 

Uit de praktijk: Outreaching door de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bij jongeren in de bijzondere jeugdbijstand (Vanessa MAES, Ann VRANCKX, Raf OPSTAELE) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 48 

Kinderen en jongeren over hun eigen (arme) levensomstandigheden (Tine WILLEKENS en Jan VAN GILS) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 5 

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand. Onderzoek naar onevenwichten tussen vraag en aanbod in de provincie Antwerpen (Stephanie PEETERS, Kristel DRIESSENS en Thérèse JACOBS) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 25 

De KID OK-kit: een communicatietool voor 0- tot 12-jarigen (Lieve MORTELMANS) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 34 

Het noorden kwijt bij ongeplande (tiener)zwangerschap? De cRZ routekaarten helpen u op weg… (Sara PLESSERS) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 43 

Naar boven

KINDEROPVANG

De onthaalouderacademie: groeikansen voor onthaalouders (Sandra VAN DER MESPEL) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 26 

Nieuwe opleiding Bachelor in de pedagogie van het jonge kind. Een extra stimulans voor kwaliteitsverbetering en functiedifferentiatie in de kinderopvang (Jan PEETERS, Katrien VERHEGGE, Caroline DETAVERNIER en Barbara DEVOS) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 40 

Naar boven

KWALITEITSZORG

Edito: Kwaliteit van leven in onderzoek en praktijk (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 3 

De wegen in de studie van de kwaliteit van het leven: divers, maar complementair (Dries VERLET) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 5 

Hoe is het gesteld met de algemene levenstevredenheid van de Vlaming? (Dries VERLET en Marc CALLENS) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 15 

Determinanten van buurttevredenheid (Lieve VANDERLEYDEN en Jan PICKERY) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 24 

Inkomen als een indicatie voor de kwaliteit van het leven (Thierry VERGEYNST) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 33

Implementatie van de kwaliteit van leven gedachte in de vzw Stijn (Leen VANERMEN) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 39 

Naar boven

MAATSCHAPPELIJK WERK, METHODIEKEN, therapieën, ...

Uit de praktijk: Outreaching door de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bij jongeren in de bijzondere jeugdbijstand (Vanessa MAES, Ann VRANCKX, Raf OPSTAELE) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 48 

De kracht van gezinszorg aan mensen in armoede (Nele VANDERHEYDEN) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 34 

Kunst en cultuur in het sociaal werk. Een kennismaking met het Sociaal-Artistiek Werk in Vlaanderen en Brussel en een kijkje over de grenzen (Dinora DE WAELE) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 39 

Werken met een ethische audit. Enkele aandachtspunten (Fanny DE LANGHE en Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 61 

Werken aan armoede en sociale uitsluiting in welzijnsvoorzieningen via de inschakeling van ervaringsdeskundigen. De ervaring in SOC De Hagewinde (Koen DE KOSTER) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 19 

De kanteling: tussen idealisme en realiteit… Psychotherapeutische groepspraktijk voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte (Gerd CLAES en Marthe LYNEN) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 27 

De KID OK-kit: een communicatietool voor 0- tot 12-jarigen (Lieve MORTELMANS) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 34 

Op weg naar ‘Onderhandelde Zorg’ in de woonzorgcentra. Van onderzoeksproject naar praktijk (Nele SPRUYTTE, Iris DE COSTER, Anja DECLERCQ en Chantal VAN AUDENHOVE) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 23 

Voorbij de Babylonische spraakverwarring. Over samenwerking tussen CAW en CGG (Frank ACKE) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 35 

Het noorden kwijt bij ongeplande (tiener)zwangerschap? De cRZ routekaarten helpen u op weg… (Sara PLESSERS) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 43 

Naar boven

 MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers  

 OCMW, leefloon

Wat hebben 65-plussers minimaal nodig om menswaardig te kunnen leven? Een budgetstandaard voor ouderen (Leen VAN THIELEN, Karolien BALDEWIJNS, Hilde BOECKX, Greet LEYSENS, Bérénice STORMS en Karel VAN DEN BOSCH) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 5 

Naar boven

ONDERZOEK

Wat hebben 65-plussers minimaal nodig om menswaardig te kunnen leven? Een budgetstandaard voor ouderen (Leen VAN THIELEN, Karolien BALDEWIJNS, Hilde BOECKX, Greet LEYSENS, Bérénice STORMS en Karel VAN DEN BOSCH) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 5 

Edito: Kwaliteit van leven in onderzoek en praktijk (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 3 

De wegen in de studie van de kwaliteit van het leven: divers, maar complementair (Dries VERLET) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 5 

Hoe is het gesteld met de algemene levenstevredenheid van de Vlaming? (Dries VERLET en Marc CALLENS) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 15 

Determinanten van buurttevredenheid (Lieve VANDERLEYDEN en Jan PICKERY) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 24 

Inkomen als een indicatie voor de kwaliteit van het leven (Thierry VERGEYNST) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 33 

Implementatie van de kwaliteit van leven gedachte in de vzw Stijn (Leen VANERMEN) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 39 

Kinderen en jongeren over hun eigen (arme) levensomstandigheden (Tine WILLEKENS en Jan VAN GILS) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 5 

De moeizame zoektocht naar hulpverlening op maat in de Bijzondere Jeugdbijstand. Onderzoek naar onevenwichten tussen vraag en aanbod in de provincie Antwerpen (Stephanie PEETERS, Kristel DRIESSENS en Thérèse JACOBS) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 25 

Institutioneel pluralisme en het zorgbeleid in de Vlaamse residentiële ouderenzorg (Nicolas BOUCKAERT) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 5 

Op weg naar ‘Onderhandelde Zorg’ in de woonzorgcentra. Van onderzoeksproject naar praktijk (Nele SPRUYTTE, Iris DE COSTER, Anja DECLERCQ en Chantal VAN AUDENHOVE) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 23 

10 jaar Vlaamse zorgverzekering: wie zijn de erkenden en bereiken we ze allemaal? Een CM-studie (Sigrid VANCORENLAND, Hervé AVALOSSE, Rebekka VERNIEST en Michiel CALLENS) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 5 

Kinderen met bijzondere behoeften en hun gezin. De kwetsbaarheid van deze gezinnen binnen het opkomend burgerschapsmodel (Leen SEBRECHTS en Jef BREDA) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 19 

De lessen uit het PGB-experiment. Bevindingen uit onderzoek en beleidsaanbevelingen (Hans GEVERS) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 29 

‘Ik wil er wel-zijn’: ESF-project van Familiehulp leidt tot minder ziekteverzuim (Emmy ALLEMEERSCH) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 38 

Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Leidinggeven in een welzijnsvoorziening. Tips en uitdagingen voor 'beginnende' leidinggevenden (Jaak BOLLEN) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 37

Diensten voor Inclusieve Ondersteuning. Een pilootproject binnen de zorgvernieuwing voor personen met een handicap - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 45 

Visietekst: Zorg voor minderjarigen met een handicap. Tussen integrale jeugdhulp en zorgvernieuwing (VLAAMS WELZIJNSVERBOND) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 5 

Zorgvernieuwing en recht op zorg voor personen met een handicap? (Willy VERBEEK) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 11 

Inclusieve ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen, een aanzet tot good practice (Johan WARNEZ en Nathalie SCHEPENS) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 30 

Grenzen in de thuiszorg, procesmatig aangepakt (Nicole DE WAELE en Geertje SLEURS) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 39 

Edito: Zorgzame ondernemers in de zorg (Fons GEERTS) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 3 

Advies nr. 6: Zorgzame ondernemers in de zorg. Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties (Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 5 

Zorgzaam ondernemen in de zorg. Reflecties vanuit ethisch-economisch perspectief (Yvonne DENIER) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 32 

“De welzijnssector heeft meer sociaal ondernemerschap nodig.” Een interview met Dirk Dalle (HEFBOOM) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 43 

Hoe een leiderschapscharter kan bijdragen tot zorgzaam leiding geven. Een inbreng vanuit de Broeders van Liefde (Raf DE RYCKE) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 48 

In de kijker: Inclusie Invest CVBA-SO. Een nieuwe ondernemingsvorm voor zorgzame ondernemers in de zorg? (Willy VERBEEK en Paul CAES) - jg. 35, nr. 317, juli 2011, p. 57 

Institutioneel pluralisme en het zorgbeleid in de Vlaamse residentiële ouderenzorg (Nicolas BOUCKAERT) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 5 

PASSWERK CVBA-SO. Meer dan een werkgever in het normale circuit (Dirk ROMBAUT) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 48 

Uit de praktijk: Optimalisatie van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een verslavingsprobleem in Oost-Vlaanderen (Vincent VANDENBUSSCHE en Sven COLE) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 48 

Naar boven

OUDERENZORG

Inclusieve ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen, een aanzet tot good practice (Johan WARNEZ en Nathalie SCHEPENS) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 30 

Institutioneel pluralisme en het zorgbeleid in de Vlaamse residentiële ouderenzorg (Nicolas BOUCKAERT) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 5 

Op weg naar ‘Onderhandelde Zorg’ in de woonzorgcentra. Van onderzoeksproject naar praktijk (Nele SPRUYTTE, Iris DE COSTER, Anja DECLERCQ en Chantal VAN AUDENHOVE) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 23 

Naar boven

THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Grenzen in de thuiszorg, procesmatig aangepakt (Nicole DE WAELE en Geertje SLEURS) - jg. 35, nr. 315, april-mei 2011, p. 39 

De kracht van gezinszorg aan mensen in armoede (Nele VANDERHEYDEN) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 34 

‘Ik wil er wel-zijn’: ESF-project van Familiehulp leidt tot minder ziekteverzuim (Emmy ALLEMEERSCH) - jg. 35, nr. 320, december 2011, p. 38 

Naar boven

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...

De onthaalouderacademie: groeikansen voor onthaalouders (Sandra VAN DER MESPEL) - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 26 

In de kijker: mensen met een licht verstandelijke handicap - jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 48 

Kunst en cultuur in het sociaal werk. Een kennismaking met het Sociaal-Artistiek Werk in Vlaanderen en Brussel en een kijkje over de grenzen (Dinora DE WAELE) - jg. 35, nr. 316, juni 2011, p. 39 

Nieuwe opleiding Bachelor in de pedagogie van het jonge kind. Een extra stimulans voor kwaliteitsverbetering en functiedifferentiatie in de kinderopvang (Jan PEETERS, Katrien VERHEGGE, Caroline DETAVERNIER en Barbara DEVOS) - jg. 35, nr. 318, september 2011, p. 40 

Naar boven

VRIJWILLIGERSWERK

Edito: Over Internationale Jaren… de dingen die voorbijgaan… (Fons GEERTS) – jg. 35, nr. 313, februari 2011, p. 3 

Naar boven

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

Determinanten van buurttevredenheid (Lieve VANDERLEYDEN en Jan PICKERY) - jg. 35, nr. 314, maart 2011, p. 24 

Voorbij de Babylonische spraakverwarring. Over samenwerking tussen CAW en CGG (Frank ACKE) - jg. 35, nr. 319, oktober-november 2011, p. 35