Thematisch jaaroverzicht jg. 34, 2010

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Ouderenzorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk  

 ARBEID EN TEWERKSTELLING

Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan (Elke VALGAEREN) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 44 

Aanwerving van personen met een atypisch curriculum. Hinderpalen tot integratie (Greet VERBERGT en Anja VANROOSE) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 5 

Hoe persoonlijk is leven zonder werk? Een onderzoek naar individuele verschillen in de beleving van werkloosheid (Kim PEELMAN en Guido VALKENEERS) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 44 

Edito: Mensen maken het verschil. Werken aan talent via loopbaanbegeleiding (Fons GEERTS en Eefje CHYS) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 3 

Loopbaanbegeleiding in welzijnsvoorzieningen. Een conceptnota van het Vlaams Welzijnsverbond (COMMISSIE PERSONEELSMANAGEMENT VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 5 

Werken met plezier. De waarderende benadering: opkomst van een nieuw paradigma? (Eefje CHYS) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 15 

Loopbaanbeleid: streven naar loopbaanlange persoonlijke groei. Het perspectief van de medewerkers (Luc DERIJCKE) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 26 

In loopbaanbegeleiding ligt de kiem van het virus dat leidt naar een lerende organisatie (Lieve VAN DEN BOSCH) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 32 

Loopbaanbegeleiding en werknemers met een (vermoeden van) arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma’s (Patrick RUPPOL en Greet DE VOS) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 36 

Competentiemanagement in een context van Waarde-Gericht Ondernemen (Rik DE WULF) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 42 

Teamcompetenties en talenten. Kunnen we er iets mee als aanvulling op het klassieke competentiemanagement? (Jan COUPÉ) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 22 

Naar boven  

 ARMOEDE, kansarmoede, ...

Edito: Gekleurd, gehandicapt en op de vlucht… voor armoede (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 3 

Het socio-vitaal minimum. Update 2010 (Tim GOEDEMÉ, Bérénice STORMS en Karel VAN DEN BOSCH) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 30 

Voor ons geen carrière in de armoede! Campagneboodschap 2010 Welzijnszorg - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 38 

Naar boven

 BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Edito: Het belang van beleids- en praktijkgericht onderzoek in welzijnswerk (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 3 

De Panel Studie van Belgische Huishoudens en onderzoek in het welzijnswerk (Dimitri MORTELMANS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 12 

Wat kan het lokale beleid betekenen voor de mantelzorger? Een studie over mantelzorg voor ouderen in de Oost-Vlaamse gemeente Kruibeke (Bart CRIEL, Veerle VANLERBERGHE, Benedicte DE KOKER, Bieke DECRAENE, Elke ENGELS en Riet WALTENS) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 15 

Laatmoderniteit en de zorg voor welzijn. Over de impact van recente maatschappelijke veranderingen op de vraag naar en het aanbod van zorg (Frans LAMMERTYN) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 5 

Markt van zorg. Filosofische beschouwingen bij marktwerking, liberalisering en commercialisering van de welzijnszorg (Paulus VAN BORTEL) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 5 

De proefprojecten Centrum voor Kinderopvang en de vernieuwing van de kinderopvang in Vlaanderen. De kracht van samen-werken aan toegankelijke kinderopvang (Yasmine DE MESEL) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 33 

Vier aanbevelingen voor het non-profitakkoord (Verkiezingsmemorandum Vlaams Welzijnsverbond) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 52 

CM beleidsaandachtspunten voor personen met psychische problemen (CM) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 28 

Het socio-vitaal minimum. Update 2010 (Tim GOEDEMÉ, Bérénice STORMS en Karel VAN DEN BOSCH) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 30 

Voor ons geen carrière in de armoede! Campagneboodschap 2010 Welzijnszorg - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 38  

Naar boven

 DIVERSE

Groene zorg op kaart gezet. Over het wel en wee van zorgboerderijen in Vlaanderen (Willem ROMBAUT en Joke THIRION) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 62

Van Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie naar Studiedienst van de Vlaamse Regering en Kenniscentrum binnen het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Lieve VANDERLEYDEN & Fred DEVEN) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 71 

Laatmoderniteit en de zorg voor welzijn. Over de impact van recente maatschappelijke veranderingen op de vraag naar en het aanbod van zorg (Frans LAMMERTYN) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 5 

De geschiedenis van het Vlaamse sociaal werk in woord en beeld (Wim VERZELEN en Jan STEYAERT) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 44 

Naar boven

 ETHIEK en zingeving

Edito: Nultolerantie of oprechte aandacht? Wat werkt bij (jeugd)delinquentie? (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 3 

Het ‘interested based’ onderhandelen. Een ethische en professionele bemiddelingsmethode (Jef MOSTINCKX) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 27 

Edito: Vastbinden? Zoiets doe je mensen toch niet aan… (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 3 

Markt van zorg. Filosofische beschouwingen bij marktwerking, liberalisering en commercialisering van de welzijnszorg (Paulus VAN BORTEL) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 5 

Van multidisciplinariteit naar transdisciplinariteit. Met de hulp van psychoanalytische constructen (Koen BROWAEYS) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 24 

Edito: De crisis van de autoriteit en de rol van het middelende middenveld (Paulus VAN BORTEL en Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 3 

Middelen is een werkwoord. Authenticiteit verbindt en leidt tot geweldloosheid (Els LAUREYS en Noël DE RYCKE) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 15 

Edito: De verkleuring van de vergrijzing. Zorg voor allochtone ouderen in een steeds multicultureler wordende samenleving (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 3 

Zorgethische aspecten in de zorg voor allochtone ouderen (Yvonne DENIER) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 35 

Prenatale counseling en screening van syndroom van Down en neurale buisdefecten: een reflectie over de praktijk (Sindy HELSEN) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 5 

Naar boven

 GEHANDICAPTENZORG

Aanwerving van personen met een atypisch curriculum. Hinderpalen tot integratie (Greet VERBERGT en Anja VANROOSE) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 5 

Loopbaanbegeleiding en werknemers met een (vermoeden van) arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma’s (Patrick RUPPOL en Greet DE VOS) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 36 

Edito: Gekleurd, gehandicapt en op de vlucht… voor armoede (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 3 

Prenatale counseling en screening van syndroom van Down en neurale buisdefecten: een reflectie over de praktijk (Sindy HELSEN) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 5 

Naar boven

 GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Veranderende leefvormen in het Vlaamse gewest (Edith LODEWIJCKX) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 18 

Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan (Elke VALGAEREN) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 44 

Opvoedingsondersteuning bij gezinnen met migratiegeschiedenis. Van een categoriale benadering naar een interculturele werking (Jamal EL BOUJDDAINI en Erik ZWYSEN) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 26 

Ouderenmis(be)handeling los je niet alleen op. De aanpak van ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie (Iris DE ROECK) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 33 

Edito: Wie zwijgt is medeplichtig! (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 3 

Het ‘interested based’ onderhandelen. Een ethische en professionele bemiddelingsmethode (Jef MOSTINCKX) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 27 

Edito: De crisis van de autoriteit en de rol van het middelende middenveld (Paulus VAN BORTEL en Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 3 

Middelen is een werkwoord. Authenticiteit verbindt en leidt tot geweldloosheid (Els LAUREYS en Noël DE RYCKE) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 15 

Naar boven

 GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

CM beleidsaandachtspunten voor personen met psychische problemen (CM) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 28 

Naar boven

 JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind- en plaatsingsgerelateerde factoren. Een kwantitatief exploratief onderzoek naar pleegzorg binnen de Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen (Stephanie PEETERS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 53 

Edito: Nultolerantie of oprechte aandacht? Wat werkt bij (jeugd)delinquentie? (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 3 

Opvoedingsondersteuning bij gezinnen met migratiegeschiedenis. Van een categoriale benadering naar een interculturele werking (Jamal EL BOUJDDAINI en Erik ZWYSEN) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 26 

Uit de praktijk: La Trao: uniek ervarings- en onthemingsproject (vzw Onze Kinderen) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 57 

Edito: Wie zwijgt is medeplichtig! (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 3 

Uit de praktijk: Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding: een krachtig hulpmiddel in de begeleiding van cliënten en de professionalisering van hulpverleners (Steunpunt Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 33 

Naar boven

 KINDEROPVANG

Toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen in Brussel en Gent (Veerle VERVAET) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 38 

De proefprojecten Centrum voor Kinderopvang en de vernieuwing van de kinderopvang in Vlaanderen. De kracht van samen-werken aan toegankelijke kinderopvang (Yasmine DE MESEL) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 33 

Kinderopvang: competenties op één leest geschoeid (Nicky DIRKX) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 5 

Naar boven

 KWALITEITSZORG

Zorginnovatie in welzijn. Project stelt gebruikersgerichte zorgdoelen centraal (Koen HERMANS en Renilt VRANKEN) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 44 

Van multidisciplinariteit naar transdisciplinariteit. Met de hulp van psychoanalytische constructen (Koen BROWAEYS) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 24 

Naar boven

 MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, ...

De Master Sociaal Werk: van pionier tot geaccrediteerde opleiding. Het verhaal van de Antwerpse opleiding (Kristel DRIESSENS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 78 

Uit de praktijk: La Trao: uniek ervarings- en onthemingsproject (vzw Onze Kinderen) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 57 

Het ‘interested based’ onderhandelen. Een ethische en professionele bemiddelingsmethode (Jef MOSTINCKX) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 27 

Middelen is een werkwoord. Authenticiteit verbindt en leidt tot geweldloosheid (Els LAUREYS en Noël DE RYCKE) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 15 

Uit de praktijk: Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding: een krachtig hulpmiddel in de begeleiding van cliënten en de professionalisering van hulpverleners (Steunpunt Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 33 

Met de cliënt rond de tafel. Lokaal cliëntoverleg in Limburg (Katrien VANDENBEMPT) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 15 

Naar boven

 MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Opvoedingsondersteuning bij gezinnen met migratiegeschiedenis. Van een categoriale benadering naar een interculturele werking (Jamal EL BOUJDDAINI en Erik ZWYSEN) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 26 

Edito: De verkleuring van de vergrijzing. Zorg voor allochtone ouderen in een steeds multicultureler wordende samenleving (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 3 

Demografische data over veroudering en allochtone ouderen in Vlaanderen en Antwerpen (Edith LODEWIJCKX) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 5 

Maatschappelijke implicaties van de veelkleurige vergrijzing. Over allochtone ouderen en informele en formele zorg (Ibrahim YERDEN) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 20 

Zorgethische aspecten in de zorg voor allochtone ouderen (Yvonne DENIER) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 35 

Vergrijzing…een kleurrijk gegeven. Mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen (Saloua BERDAI) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 55 

Hoe kan er vanuit de zorgsector op de nieuwe noden van allochtone ouderen worden ingespeeld? (Louis FERRANT) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 63 

Naar boven

 OCMW, leefloon

Wat kan het lokale beleid betekenen voor de mantelzorger? Een studie over mantelzorg voor ouderen in de Oost-Vlaamse gemeente Kruibeke (Bart CRIEL, Veerle VANLERBERGHE, Benedicte DE KOKER, Bieke DECRAENE, Elke ENGELS en Riet WALTENS) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 15 

Naar boven

 ONDERZOEK

Edito: Het belang van beleids- en praktijkgericht onderzoek in welzijnswerk (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 3 

Het belang van omgevingsfactoren voor beleidsgericht ouderenonderzoek (Lut VANDEN BOER, Joost BRONSELAER, Anja DECLERCQ, Melanie DEMAERSCHALK, Geert MOLENBERGHS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 5 

De Panel Studie van Belgische Huishoudens en onderzoek in het welzijnswerk (Dimitri MORTELMANS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 12 

Veranderende leefvormen in het Vlaamse gewest (Edith LODEWIJCKX) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 18 

Transities bij ouderen vanuit een genderperspectief. Een verkenning (Lieve VANDERLEYDEN) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 26 

Kwalitatief onderzoek naar de beleving van professionele hulp door mantelzorgers (Benedicte DE KOKER) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 35 

Alleenstaande ouders en hun arbeidsloopbaan (Elke VALGAEREN) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 44 

Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind- en plaatsingsgerelateerde factoren. Een kwantitatief exploratief onderzoek naar pleegzorg binnen de Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen (Stephanie PEETERS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 53 

Groene zorg op kaart gezet. Over het wel en wee van zorgboerderijen in Vlaanderen (Willem ROMBAUT en Joke THIRION) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 62 

Wat kan het lokale beleid betekenen voor de mantelzorger? Een studie over mantelzorg voor ouderen in de Oost-Vlaamse gemeente Kruibeke (Bart CRIEL, Veerle VANLERBERGHE, Benedicte DE KOKER, Bieke DECRAENE, Elke ENGELS en Riet WALTENS) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 15 

De proefprojecten Centrum voor Kinderopvang en de vernieuwing van de kinderopvang in Vlaanderen. De kracht van samen-werken aan toegankelijke kinderopvang (Yasmine DE MESEL) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 33 

Hoe persoonlijk is leven zonder werk? Een onderzoek naar individuele verschillen in de beleving van werkloosheid (Kim PEELMAN en Guido VALKENEERS) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 44 

Kinderopvang: competenties op één leest geschoeid (Nicky DIRKX) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 5 

Demografische data over veroudering en allochtone ouderen in Vlaanderen en Antwerpen (Edith LODEWIJCKX) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 5 

Prenatale counseling en screening van syndroom van Down en neurale buisdefecten: een reflectie over de praktijk (Sindy HELSEN) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 5 

Het socio-vitaal minimum. Update 2010 (Tim GOEDEMÉ, Bérénice STORMS en Karel VAN DEN BOSCH) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 30 

Naar boven

 ORGANISATIE VAN DE ZORG

Groene zorg op kaart gezet. Over het wel en wee van zorgboerderijen in Vlaanderen (Willem ROMBAUT en Joke THIRION) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 62 

Zorginnovatie in welzijn. Project stelt gebruikersgerichte zorgdoelen centraal (Koen HERMANS en Renilt VRANKEN) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 44 

Laatmoderniteit en de zorg voor welzijn. Over de impact van recente maatschappelijke veranderingen op de vraag naar en het aanbod van zorg (Frans LAMMERTYN) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 5 

Toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen in Brussel en Gent (Veerle VERVAET) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 38 

Markt van zorg. Filosofische beschouwingen bij marktwerking, liberalisering en commercialisering van de welzijnszorg (Paulus VAN BORTEL) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 5 

Van multidisciplinariteit naar transdisciplinariteit. Met de hulp van psychoanalytische constructen (Koen BROWAEYS) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 24 

Vier aanbevelingen voor het non-profitakkoord (Verkiezingsmemorandum Vlaams Welzijnsverbond) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 52 

Uit de praktijk: Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding: een krachtig hulpmiddel in de begeleiding van cliënten en de professionalisering van hulpverleners (Steunpunt Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 33 

Edito: Mensen maken het verschil. Werken aan talent via loopbaanbegeleiding (Fons GEERTS en Eefje CHYS) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 3 

Loopbaanbegeleiding in welzijnsvoorzieningen. Een conceptnota van het Vlaams Welzijnsverbond (COMMISSIE PERSONEELSMANAGEMENT VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 5 

Werken met plezier. De waarderende benadering: opkomst van een nieuw paradigma? (Eefje CHYS) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 15 

Loopbaanbeleid: streven naar loopbaanlange persoonlijke groei. Het perspectief van de medewerkers (Luc DERIJCKE) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 26 

In loopbaanbegeleiding ligt de kiem van het virus dat leidt naar een lerende organisatie (Lieve VAN DEN BOSCH) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 32 

Loopbaanbegeleiding en werknemers met een (vermoeden van) arbeidshandicap: tussen mogelijkheden en dilemma’s (Patrick RUPPOL en Greet DE VOS) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 36 

Competentiemanagement in een context van Waarde-Gericht Ondernemen (Rik DE WULF) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 42 

Vergrijzing…een kleurrijk gegeven. Mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen (Saloua BERDAI) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 55 

Hoe kan er vanuit de zorgsector op de nieuwe noden van allochtone ouderen worden ingespeeld? (Louis FERRANT) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 63 

Met de cliënt rond de tafel. Lokaal cliëntoverleg in Limburg (Katrien VANDENBEMPT) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 15 

Teamcompetenties en talenten. Kunnen we er iets mee als aanvulling op het klassieke competentiemanagement? (Jan COUPÉ) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 22 

Naar boven

 OUDERENZORG

Het belang van omgevingsfactoren voor beleidsgericht ouderenonderzoek (Lut VANDEN BOER, Joost BRONSELAER, Anja DECLERCQ, Melanie DEMAERSCHALK, Geert MOLENBERGHS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 5

Transities bij ouderen vanuit een genderperspectief. Een verkenning (Lieve VANDERLEYDEN) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 26 

Ouderenmis(be)handeling los je niet alleen op. De aanpak van ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie (Iris DE ROECK) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 33 

Edito: Vastbinden? Zoiets doe je mensen toch niet aan… (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 308, juni 2010, p. 3 

Edito: De verkleuring van de vergrijzing. Zorg voor allochtone ouderen in een steeds multicultureler wordende samenleving (Fons GEERTS) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 3 

Demografische data over veroudering en allochtone ouderen in Vlaanderen en Antwerpen (Edith LODEWIJCKX) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 5 

Maatschappelijke implicaties van de veelkleurige vergrijzing. Over allochtone ouderen en informele en formele zorg (Ibrahim YERDEN) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 20 

Zorgethische aspecten in de zorg voor allochtone ouderen (Yvonne DENIER) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 35 

Vergrijzing…een kleurrijk gegeven. Mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen (Saloua BERDAI) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 55 

Hoe kan er vanuit de zorgsector op de nieuwe noden van allochtone ouderen worden ingespeeld? (Louis FERRANT) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 63 

Naar boven

 THUISZORG, eerstelijnszorg, mantelzorg, ...

Kwalitatief onderzoek naar de beleving van professionele hulp door mantelzorgers (Benedicte DE KOKER) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 35 

Wat kan het lokale beleid betekenen voor de mantelzorger? Een studie over mantelzorg voor ouderen in de Oost-Vlaamse gemeente Kruibeke (Bart CRIEL, Veerle VANLERBERGHE, Benedicte DE KOKER, Bieke DECRAENE, Elke ENGELS en Riet WALTENS) - jg. 34, nr. 306, maart 2010, p. 15 

Maatschappelijke implicaties van de veelkleurige vergrijzing. Over allochtone ouderen en informele en formele zorg (Ibrahim YERDEN) - jg. 34, nr. 311, oktober-november 2010, p. 20 

Naar boven

 VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...

De Master Sociaal Werk: van pionier tot geaccrediteerde opleiding. Het verhaal van de Antwerpse opleiding (Kristel DRIESSENS) - jg. 34, nr. 305, februari 2010, p. 78 

Kinderopvang: competenties op één leest geschoeid (Nicky DIRKX) - jg. 34, nr. 309, juli 2010, p. 5 

Loopbaanbeleid: streven naar loopbaanlange persoonlijke groei. Het perspectief van de medewerkers (Luc DERIJCKE) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 26 

In loopbaanbegeleiding ligt de kiem van het virus dat leidt naar een lerende organisatie (Lieve VAN DEN BOSCH) - jg. 34, nr. 310, september 2010, p. 32 

Naar boven

 VRIJWILLIGERSWERK  

 WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

De geschiedenis van het Vlaamse sociaal werk in woord en beeld (Wim VERZELEN en Jan STEYAERT) - jg. 34, nr. 307, april-mei 2010, p. 44 

Met de cliënt rond de tafel. Lokaal cliëntoverleg in Limburg (Katrien VANDENBEMPT) - jg. 34, nr. 312, december 2010, p. 15 

Naar boven