Thematisch jaaroverzicht jg. 33, 2009

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

 ARBEID EN TEWERKSTELLING

Welke professional en welke competenties heeft de kinderopvang nodig? (Jan PEETERS) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 5 

Edito: Armoedebestrijding moet de eerste prioriteit zijn. Zeker in crisistijd moet er werk van gemaakt worden om ‘armoede weg te werken’ (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 3 

Werk armoede weg! Welzijnszorg Campagneboodschap 2009 - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 50  

Naar boven

 ARMOEDE, kansarmoede, ...

Een gelijke gezondheid voor iedereen. Met preventie als grote uitdaging (Hervé AVALOSSE, Olivier GILLIS, Koen CORNELIS, Katte ACKAERT, Raf MERTENS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 29 

Uit de praktijk: een steungezinnenwerking voor kansarmen in Antwerpen (Chris MARIEN) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 45 

Edito: Arm maakt ziek. Ziek maakt arm. Armoede dreigt voor 235.000 invaliden (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 3 

Prijs Armoede Uitsluiten voor vzw Pigment – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 37 

Edito: Armoedebestrijding moet de eerste prioriteit zijn. Zeker in crisistijd moet er werk van gemaakt worden om ‘armoede weg te werken’ (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 3 

De paradox van de (sociale) investeringsstaat. Waarom is de armoede niet gedaald? (Bea CANTILLON & Olivier PINTELON) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 5 

Werk armoede weg! Welzijnszorg Campagneboodschap 2009 - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 50   

Naar boven

 BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Een gelijke gezondheid voor iedereen. Met preventie als grote uitdaging (Hervé AVALOSSE, Olivier GILLIS, Koen CORNELIS, Katte ACKAERT, Raf MERTENS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 29 

Edito: De persoon(lijkheid) van de hulpverlener: niet in protocollen te vatten (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 3 

Protocolleren van behandelingsmethodieken en -technieken in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Verkenning van een ambitieus perspectief (Sofie DE SMET) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 5 

Op weg naar een statuut voor pleegouders. Een stand van zaken (Els VAN ACHTER en Min BERGHMANS) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 31 

Edito: Arm maakt ziek. Ziek maakt arm. Armoede dreigt voor 235.000 invaliden (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 3 

Waarom ‘bemoeit’ Europa zich met de welzijnssector? (Hans DE VRIESE en Jos STERCKX) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p 15 

Experimenteren is leren? Het PGB in internationaal perspectief (Hans GEVERS, Jef BREDA en Caroline VAN LANDEGHEM) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 25 

Edito: Een bank vooruit? - Fons GEERTS – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 3 

Van een ‘globaal plan’ naar meer ‘perspectief’ voor de jeugdzorg - Jan BOSMANS – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 9 

Naar een ethische en rechtvaardige financiering van de ouderenzorg op basis van zorgbehoefte.Een uitgangspunt voor een Vlaamse financiering van de residentiële ouderenzorg - Ivo DECKERS – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 34 

Pleidooi voor een nieuw meerjarenplan voor de sector ondersteuning van personen met een handicap. Bijdrage van het Vlaams Welzijnsverbond op de hoorzitting in de commissie welzijn van het Vlaams parlement op 21 april 2009 - Diane SERNEELS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 5 

Het Instrument Personeelsverdeling Stijn (IPS). Een model dat rekening houdt met de zorgzwaarte voor de toekenning van (extra) personeel - Leen VANERMEN – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 12 

Actieplan flexibele en occasionele kinderopvang. Een kluwen van ontwikkelingen en maatregelen ontrafeld… - Barbara DEVOS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 19 

Lezersreactie: De evaluatie van het PGB mag niet in de eerste plaats gaan over budgetten, maar over wat ‘goede zorg’ is voor de betrokkenen - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 43 

Edito: Armoedebestrijding moet de eerste prioriteit zijn. Zeker in crisistijd moet er werk van gemaakt worden om ‘armoede weg te werken’ (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 3 

De paradox van de (sociale) investeringsstaat. Waarom is de armoede niet gedaald? (Bea CANTILLON & Olivier PINTELON) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 5 

Het ongelijke gebruik van kinderopvang in Vlaanderen (Joris GHYSELS en Wim VAN LANCKER) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 13 

Werk armoede weg! Welzijnszorg Campagneboodschap 2009 - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 50   

Naar boven

 BEJAARDENZORG

Feiten en misverstanden over eenzaamheid en de aanpak ervan (Tineke FOKKEMA & Pearl A. DYKSTRA) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 37 

Uit de praktijk: Fitness voor thuisblijvende personen met dementie (Ten Kerselaere) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 43 

Naar een ethische en rechtvaardige financiering van de ouderenzorg op basis van zorgbehoefte.Een uitgangspunt voor een Vlaamse financiering van de residentiële ouderenzorg - Ivo DECKERS – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 34   

Naar boven

 DIVERSE

Waarom ‘bemoeit’ Europa zich met de welzijnssector? (Hans DE VRIESE en Jos STERCKX) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p 15 

Tien jaar Vlaams Welzijnsverbond. Een bonte en kleurrijke groepering van waardegedreven welzijnsinitiatieven – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 5 

De ene familiale verzekering is de andere niet. Een vergelijking in functie van de jeugdhulpverlening - Jo JESPERS – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 42 

Duurzame ontwikkeling: een opgave voor het sociaal werk? Een normatieve kijk - Jef PEETERS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 25   

Naar boven

 ETHIEK en zingeving

Edito: Angst is geen goede raadgever… (Fons GEERTS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 3 

De helende effecten van dader-slachtofferbemiddeling belicht vanuit het contextuele gedachtegoed van Nagy (Hilde GEUDENS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 21 

Edito: Hulpverleningsverantwoordelijkheid bij seksueel grensoverschrijdend gedrag: ‘niemand’ in de steek laten? - Fons GEERTS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 3 

Duurzame ontwikkeling: een opgave voor het sociaal werk? Een normatieve kijk - Jef PEETERS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 25 

Edito: Pleidooi voor bewust en gerust hulpverlenen. Laat aansprakelijkheidsangst je niet verlammen! (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 302, september 2009, p. 3 

Advies nr. 5: De positie van de hulpverlener in welzijnsvoorzieningen: geprangd tussen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid (Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond) - jg. 33, nr. 302, september 2009, p. 5 

Tien stellingen ‘tussen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid’ - jg. 33, nr. 302, september 2009, p. 23 

Aansprakelijkheid en schuldig verzuim in de welzijnszorg. Toelichting bij het juridisch kader (Vital BERGMANS) - jg. 33, nr. 302, september 2009, p. 25 

Achteromzien én vooruitzien. Ethische visie op meerzijdige verantwoordelijkheid (Roger BURGGRAEVE) - jg. 33, nr. 302, september 2009, p. 42 

Het advies in de praktijk… werken met een stappenplan. Een inleiding door Stefaan Baeten, geïllustreerd met een casus uit de workshops (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 302, september 2009, p. 68 

Edito: En dan nu tijd voor… de vermaatschappelijking van de opvoeding! (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 3 

Peilen naar de grenzen van het (actief) pluralisme. Een eindeloos gesprek op de weg van samenwerking naar respect (Paulus VAN BORTEL) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 24  

 Naar boven  

GEHANDICAPTENZORG

Tussen wal en schip. Een groeipad voor mensen met een verstandelijke beperking, die geïnterneerd zijn in een afdeling sociaal verweer in een strafinrichting (Joachim DE RIDDER, Katrijn VAN LOOCK, Paul MAES) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 5 

Experimenteren is leren? Het PGB in internationaal perspectief (Hans GEVERS, Jef BREDA en Caroline VAN LANDEGHEM) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 25 

Een drugpreventiebeleid voor jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis. Het verhaal van de jongeren zelf - Freya VANDER LAENEN – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 26 

Pleidooi voor een nieuw meerjarenplan voor de sector ondersteuning van personen met een handicap. Bijdrage van het Vlaams Welzijnsverbond op de hoorzitting in de commissie welzijn van het Vlaams parlement op 21 april 2009 - Diane SERNEELS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 5 

Het Instrument Personeelsverdeling Stijn (IPS). Een model dat rekening houdt met de zorgzwaarte voor de toekenning van (extra) personeel - Leen VANERMEN – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 12 

Zorggradatie in de gehandicaptensector, een project binnen het VAPH (part two) (Catherine MOLLEMAN en Ann VAN DEN ABBEELE) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 12 

Lezersreactie: De evaluatie van het PGB mag niet in de eerste plaats gaan over budgetten, maar over wat ‘goede zorg’ is voor de betrokkenen - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 43 

Zorggradatie in de gehandicaptenzorg. Een reactie uit het werkveld (Bart SABBE) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 40   

Naar boven

 GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Uit de praktijk: een steungezinnenwerking voor kansarmen in Antwerpen (Chris MARIEN) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 45 

Op weg naar een statuut voor pleegouders. Een stand van zaken (Els VAN ACHTER en Min BERGHMANS) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 31 

Uit de praktijk: Zorgmap voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD (Griet VERCAEREN en Ria VAN DEN HEUVEL) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 46 

Edito: Hulpverleningsverantwoordelijkheid bij seksueel grensoverschrijdend gedrag: ‘niemand’ in de steek laten? - Fons GEERTS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 3 

Uit de praktijk: Psychiatrische gezinsverpleging voor kinderen en jongeren (OPZ Geel) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 40   

Naar boven

 GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

Een gelijke gezondheid voor iedereen. Met preventie als grote uitdaging (Hervé AVALOSSE, Olivier GILLIS, Koen CORNELIS, Katte ACKAERT, Raf MERTENS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 29 

Palliatieve dagopvang in West-Vlaanderen. Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de aard van en de behoefte aan palliatieve dagopvang binnen de provincie West-Vlaanderen (Alexander VERSTAEN) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 37 

Edito: Arm maakt ziek. Ziek maakt arm. Armoede dreigt voor 235.000 invaliden (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 3 

Uit de praktijk: Fitness voor thuisblijvende personen met dementie (Ten Kerselaere) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 43 

Uit de praktijk: Psychiatrische gezinsverpleging voor kinderen en jongeren (OPZ Geel) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 40   

Naar boven

 JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

De helende effecten van dader-slachtofferbemiddeling belicht vanuit het contextuele gedachtegoed van Nagy (Hilde GEUDENS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 21 

Uit de praktijk: een steungezinnenwerking voor kansarmen in Antwerpen (Chris MARIEN) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 45 

Geweld in de welzijnssector: uitzonderlijk en alledaags. Conclusies en aanbevelingen uit een onderzoek over agressie van jongeren in residentiële voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (Bert LEERS) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 14 

Uit de praktijk: Zorgmap voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD (Griet VERCAEREN en Ria VAN DEN HEUVEL) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 46 

Kwaliteitsvolle hulpverlening aan buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. Aandachtspunten vanuit een categoriale voorziening (Johan VAN DER AUWERAERT) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 34 

Van een ‘globaal plan’ naar meer ‘perspectief’ voor de jeugdzorg - Jan BOSMANS – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 9 

Een drugpreventiebeleid voor jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis. Het verhaal van de jongeren zelf - Freya VANDER LAENEN – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 26 

De ene familiale verzekering is de andere niet. Een vergelijking in functie van de jeugdhulpverlening - Jo JESPERS – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 42 

Edito: En dan nu tijd voor… de vermaatschappelijking van de opvoeding! (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 3 

Een nieuwe toekomst voor de bijzondere jeugdzorg? Complexiteit en onmacht vraagt om fundamentele veranderingen (Hans GRIETENS) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 5 

ADHD in allochtone gezinnen. Een onderzoek en een educatief project vanuit OBC Espero (Romina CUADROS PEREZ en Mattias BOUCKAERT) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 32   

Naar boven

 KINDEROPVANG

Edito: Angst is geen goede raadgever… (Fons GEERTS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 3

Welke professional en welke competenties heeft de kinderopvang nodig? (Jan PEETERS) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 5 

Actieplan flexibele en occasionele kinderopvang. Een kluwen van ontwikkelingen en maatregelen ontrafeld… - Barbara DEVOS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 19 

Het ongelijke gebruik van kinderopvang in Vlaanderen (Joris GHYSELS en Wim VAN LANCKER) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 13   

Naar boven

 KWALITEITSZORG

Edito: De persoon(lijkheid) van de hulpverlener: niet in protocollen te vatten (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 3 

Protocolleren van behandelingsmethodieken en -technieken in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Verkenning van een ambitieus perspectief (Sofie DE SMET) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 5   

Naar boven

 MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, ...

De helende effecten van dader-slachtofferbemiddeling belicht vanuit het contextuele gedachtegoed van Nagy (Hilde GEUDENS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 21 

Uit de praktijk: een steungezinnenwerking voor kansarmen in Antwerpen (Chris MARIEN) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 45 

Protocolleren van behandelingsmethodieken en -technieken in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Verkenning van een ambitieus perspectief (Sofie DE SMET) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 5 

10 jaar Suggnomè. Van lokaal actieonderzoek tot wettelijk erkende praktijk van herstelbemiddeling met meerderjarige verdachten en daders (An MARCHAL) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 24 

Uit de praktijk: Zorgmap voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD (Griet VERCAEREN en Ria VAN DEN HEUVEL) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 46 

Duurzame ontwikkeling: een opgave voor het sociaal werk? Een normatieve kijk - Jef PEETERS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 25 

Het advies in de praktijk… werken met een stappenplan. Een inleiding door Stefaan Baeten, geïllustreerd met een casus uit de workshops (Fons GEERTS) - jg. 33, nr. 302, september 2009, p. 68   

Naar boven

  MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Kwaliteitsvolle hulpverlening aan buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. Aandachtspunten vanuit een categoriale voorziening (Johan VAN DER AUWERAERT) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 34 

ADHD in allochtone gezinnen. Een onderzoek en een educatief project vanuit OBC Espero (Romina CUADROS PEREZ en Mattias BOUCKAERT) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 32  

Naar boven

 OCMW, leefloon  

 ONDERZOEK

Een gelijke gezondheid voor iedereen. Met preventie als grote uitdaging (Hervé AVALOSSE, Olivier GILLIS, Koen CORNELIS, Katte ACKAERT, Raf MERTENS) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 29 

Palliatieve dagopvang in West-Vlaanderen. Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de aard van en de behoefte aan palliatieve dagopvang binnen de provincie West-Vlaanderen (Alexander VERSTAEN) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 37 

Geweld in de welzijnssector: uitzonderlijk en alledaags. Conclusies en aanbevelingen uit een onderzoek over agressie van jongeren in residentiële voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (Bert LEERS) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 14 

Feiten en misverstanden over eenzaamheid en de aanpak ervan (Tineke FOKKEMA & Pearl A. DYKSTRA) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 37 

Experimenteren is leren? Het PGB in internationaal perspectief (Hans GEVERS, Jef BREDA en Caroline VAN LANDEGHEM) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 25 

Een drugpreventiebeleid voor jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis. Het verhaal van de jongeren zelf - Freya VANDER LAENEN – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 26 

Naar een ethische en rechtvaardige financiering van de ouderenzorg op basis van zorgbehoefte.Een uitgangspunt voor een Vlaamse financiering van de residentiële ouderenzorg - Ivo DECKERS – jg. 33, nr. 300, juni 2009, p. 34 

Zorggradatie in de gehandicaptensector, een project binnen het VAPH (part two) (Catherine MOLLEMAN en Ann VAN DEN ABBEELE) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 12 

ADHD in allochtone gezinnen. Een onderzoek en een educatief project vanuit OBC Espero (Romina CUADROS PEREZ en Mattias BOUCKAERT) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 32 

Het ongelijke gebruik van kinderopvang in Vlaanderen (Joris GHYSELS en Wim VAN LANCKER) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 13   

Naar boven

 ORGANISATIE VAN DE ZORG

Tussen wal en schip. Een groeipad voor mensen met een verstandelijke beperking, die geïnterneerd zijn in een afdeling sociaal verweer in een strafinrichting (Joachim DE RIDDER, Katrijn VAN LOOCK, Paul MAES) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 5 

Protocolleren van behandelingsmethodieken en -technieken in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Verkenning van een ambitieus perspectief (Sofie DE SMET) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 5 

10 jaar Suggnomè. Van lokaal actieonderzoek tot wettelijk erkende praktijk van herstelbemiddeling met meerderjarige verdachten en daders (An MARCHAL) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 24 

Kwaliteitsvolle hulpverlening aan buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. Aandachtspunten vanuit een categoriale voorziening (Johan VAN DER AUWERAERT) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 34 

Het Instrument Personeelsverdeling Stijn (IPS). Een model dat rekening houdt met de zorgzwaarte voor de toekenning van (extra) personeel - Leen VANERMEN – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 12 

Actieplan flexibele en occasionele kinderopvang. Een kluwen van ontwikkelingen en maatregelen ontrafeld… - Barbara DEVOS – jg. 33, nr. 301, juli 2009, p. 19 

Een nieuwe toekomst voor de bijzondere jeugdzorg? Complexiteit en onmacht vraagt om fundamentele veranderingen (Hans GRIETENS) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 5 

Zorggradatie in de gehandicaptensector, een project binnen het VAPH (part two) (Catherine MOLLEMAN en Ann VAN DEN ABBEELE) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 12 

Zorgpaden: een weg naar meer naadloze zorg (Jacintha EBEN) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 25 

Zorggradatie in de gehandicaptenzorg. Een reactie uit het werkveld (Bart SABBE) - jg. 33, nr. 304, december 2009, p. 40   

Naar boven

 THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Uit de praktijk: Fitness voor thuisblijvende personen met dementie (Ten Kerselaere) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 43 

Zorgpaden: een weg naar meer naadloze zorg (Jacintha EBEN) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 25   

Naar boven

 VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...

Welke professional en welke competenties heeft de kinderopvang nodig? (Jan PEETERS) - jg. 33, nr. 299, april-mei 2009, p. 5 

ADHD in allochtone gezinnen. Een onderzoek en een educatief project vanuit OBC Espero (Romina CUADROS PEREZ en Mattias BOUCKAERT) - jg. 33, nr. 303, oktober-november 2009, p. 32   

Naar boven

VRIJWILLIGERSWERK

Uit de praktijk: een steungezinnenwerking voor kansarmen in Antwerpen (Chris MARIEN) – jg. 33, nr. 297, februari 2009, p. 45 

Op weg naar een statuut voor pleegouders. Een stand van zaken (Els VAN ACHTER en Min BERGHMANS) - jg. 33, nr. 298, maart 2009, p. 31   

Naar boven

 WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...