Thematisch jaaroverzicht jg. 32, 2008

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

 

 ARBEID EN TEWERKSTELLING

Meer werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk. Nieuwe regelgeving voor gespecialiseerde dienstverlening voor werkzoekenden met een arbeidshandicap goedgekeurd (Evelien DEVRIESE en Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 27 

Edito: Over etikettering en (voor)oordelen (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 3 

Naar boven

 ARMOEDE, kansarmoede, ...

Wie participeert niet? Ongelijke deelname van kansengroepen aan het maatschappelijke leven (Guy PAUWELS en Jan PICKERY) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 14 

Het socio-vitaal minimum. Update 2008 (Tim GOEDEME) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 21 

Edito: Over etikettering en (voor)oordelen (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 3 

Zoeken naar krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Over Bind-Kracht in Armoede (Kristel DRIESSENS, Koen VANSEVENANT en Tine VAN REGENMORTEL) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 25 

Armoede schaadt de gezondheid (Campagnetekst Welzijnszorg) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 38  

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

De evolutie van de levensverwachting met of zonder functionele beperkingen op oudere leeftijd in de periode 1997-2004 (Herman VAN OYEN en Stefaan DEMAREST) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 26  

Beroepskrachten en vrijwilligers in welzijnsvoorzieningen. Hoe ze elkaar kunnen aanvullen en versterken (Evelien DEVRIESE) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 32 

Zorgvernieuwing: niet sleutelen in de marge, maar resoluut kiezen voor nieuwbouw (Patrick PENDERS) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 5 

Beginselverklaring: Persoonsgebonden financiering als hefboom voor een vraaggestuurde ondersteuning (Platform van Voorzieningen en Gebruikersorganisaties in de gehandicaptenzorg, 25 april 2008) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 5 

Meer werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk. Nieuwe regelgeving voor gespecialiseerde dienstverlening voor werkzoekenden met een arbeidshandicap goedgekeurd (Evelien DEVRIESE en Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 27 

Kinderen tussen wal en schip. Minderjarigen met extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) (Jo CLOET) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 5 

Ouderen- en thuiszorgbeleid. Wat met de lokale dimensie? (Elke VASTIAU en Elke VERLINDEN) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 25 

Vernieuwing in de ouderenzorg. De Vlaamse Ouderenraad adviseert (Mie MOERENHOUT) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 32 

Edito: Cliënt centraal? Nieuwe regelgeving leidt niet automatisch tot betere hulp- en dienstverlening (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 3 

De christelijke mutualiteit: partner in het lokaal sociaal beleid (Ignace LEUS en Rita VAN STEENBERGEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 37 

Edito: Over etikettering en (voor)oordelen (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 3 

Ouder wordende personen met een vroegtijdige handicap (Joost BRONSELAER en Lut VANDEN BOER) - jg. 32, nr. 296, december 2008; p. 14 

Armoede schaadt de gezondheid (Campagnetekst Welzijnszorg) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 38 

Naar boven

 

BEJAARDENZORG

De evolutie van de levensverwachting met of zonder functionele beperkingen op oudere leeftijd in de periode 1997-2004 (Herman VAN OYEN en Stefaan DEMAREST) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 26  

Ouderen- en thuiszorgbeleid. Wat met de lokale dimensie? (Elke VASTIAU en Elke VERLINDEN) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 25 

Vernieuwing in de ouderenzorg. De Vlaamse Ouderenraad adviseert (Mie MOERENHOUT) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 32 

Kleurrijk grijs confronteert de dienst- en zorgverlening met een nieuwe uitdaging (David TALLOEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 14 

Ouderenmisbehandeling in de thuissituatie. Problematiek en prevalentie (Gerd CALLAWAERT) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 22 

Ouder wordende personen met een vroegtijdige handicap (Joost BRONSELAER en Lut VANDEN BOER) - jg. 32, nr. 296, december 2008; p. 14 

Tijdelijke (residentiële) opvang als ondersteuning van de thuiszorg (Nele SPRUYTTE en Georges HEDEBOUW) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 26 

Naar boven

 DIVERSE

Edito: “Kruip in je pen!” Samen maken we een tijdschrift voor welzijnswerkers (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 3  

Conflicthantering: enkele pedagogische beschouwingen (Hans VAN CROMBRUGGE) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 37 

Edito: Synergie in de zorg… Ook in de vakantie (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 3  

Naar boven

 ETHIEK en zingeving

Edito: Netwerkhulpverlening. De waarden van woorden… en het verschil tussen theorie en praktijk (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 3 

De wereld van de sekten:onbekend voor de hulpverleners? Evoluties, voornaamste moeilijkheden en nuttige informatie (Louis VAN DEN WYNGAERT) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 19 

Uit de praktijk: Een Babbelbox om stil te staan bij verlies en verdriet (KOC Sint-Gregorius) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 33 

Edito: uw regels zijn de onze niet (Fons GEERTS) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 3 

Advies nr. 4: Uw regels zijn de onze niet. Ethisch omgaan met grenzen en begeleidingsafspraken (Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 5 

Ieder zijn goesting!? Over grensregels als voorwaarden tot vrij en zinvol samenleven (Roger BURGGRAEVE) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 21 

Conflicthantering: enkele pedagogische beschouwingen (Hans VAN CROMBRUGGE) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 37 

Belonen en straffen vanuit een pedagogische visie. Enkele nota’s uit de workshop van Hans Van Crombrugge (Frederik Haegeman en Linda Beirens) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 46 

Uw regels zijn de onze niet. Jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg over regels en afspraken (Kurt DE BACKER) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 49 

Over het invoeren en bijsturen van (leef)regels in voorzieningen. Aanbevelingen uit de praktijk van vzw Stijn (Evelien Devriese en Bert Lismont) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 54 

Leefregels en leefklimaat. Het belang van een positief leefklimaat om te leren leven met regels (Ann VERMASSEN) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 57 

Ook hulpverleners stoten wel eens op grenzen. Verslag workshop o.l.v. Daniël Janssens (Liliane Krokaert en Marcel De Beukeleer) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 64 

Regels en afspraken in een leefgroep voor mensen met een mentale handicap en gedrags- en emotionele stoornissen. Een praktijkverhaal (Fons Geerts) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 67 

Regels en afspraken in het kader van een risicomiddelen- of drugbeleid. Een praktijkvoorbeeld uit de Bijzondere Jeugdbijstand (Fons Geerts) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 69 

Regels, normen en waarden als hefboom voor het creëren van een positief leefklimaat (Geert STROOBANT) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 74 

Edito: Een omslag in de zorg is bezig. Nu nog op zoek naar een inclusieve maatschappij… (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 3  

Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen. Siblingseks: spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incest (Sofie DIELTJENS en Patrick MEURS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 13 

Uitgangspunten van de zorgethische benadering van Joan Tronto. Reacties vanuit het Vlaams sociaal werk (Katelijne HOUBERGHS en Koen HERMANS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 19 

Edito: Cliënt centraal? Nieuwe regelgeving leidt niet automatisch tot betere hulp- en dienstverlening (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 3 

Ongepland zwanger: een begeleidingskader voor hulpverleners (Bea VANMECHELEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 31 

Edito: Moet moraliseren? Over de ‘politieke’ kantjes van zorgethiek (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 3 

Naar boven

 GEHANDICAPTENZORG

Is zorgen voor een kind met een handicap een kind- of een gezinskwestie? Patronen in de zorg voor en opvang van kinderen met een handicap (Caroline VAN LANDEGHEM en Jef BREDA) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 5 

Zorgvernieuwing: niet sleutelen in de marge, maar resoluut kiezen voor nieuwbouw (Patrick PENDERS) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 5 

Regels en afspraken in een leefgroep voor mensen met een mentale handicap en gedrags- en emotionele stoornissen. Een praktijkverhaal (Fons Geerts) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 67 

Edito: Een omslag in de zorg is bezig. Nu nog op zoek naar een inclusieve maatschappij… (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 3  

Beginselverklaring: Persoonsgebonden financiering als hefboom voor een vraaggestuurde ondersteuning (Platform van Voorzieningen en Gebruikersorganisaties in de gehandicaptenzorg, 25 april 2008) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 5 

Meer werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk. Nieuwe regelgeving voor gespecialiseerde dienstverlening voor werkzoekenden met een arbeidshandicap goedgekeurd (Evelien DEVRIESE en Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 27 

Kinderen tussen wal en schip. Minderjarigen met extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) (Jo CLOET) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 5 

Ouder wordende personen met een vroegtijdige handicap (Joost BRONSELAER en Lut VANDEN BOER) - jg. 32, nr. 296, december 2008; p. 14 

Naar boven

 GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Is zorgen voor een kind met een handicap een kind- of een gezinskwestie? Patronen in de zorg voor en opvang van kinderen met een handicap (Caroline VAN LANDEGHEM en Jef BREDA) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 5 

De wereld van de sekten:onbekend voor de hulpverleners? Evoluties, voornaamste moeilijkheden en nuttige informatie (Louis VAN DEN WYNGAERT) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 19 

Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen. Siblingseks: spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incest (Sofie DIELTJENS en Patrick MEURS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 13 

Ongepland zwanger: een begeleidingskader voor hulpverleners (Bea VANMECHELEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 31

 Kleur-rijke vragen binnen gekleurde relaties. Belgische vrouwen over hun relatie met niet-Europese mannen. Een kwalitatief onderzoek (Aleidis DEVILLÉ) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 5 

Eigen Krachtconferenties. Integraal, vraaggestuurd en effectief! (Mattias BOUCKAERT en Gert VITS) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 16 

Preventief en sensibiliserend werken rond kindermishandeling bij zeer jonge kinderen (Arnold SCHAEK) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 34 

Naar boven

 GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

De wereld van de sekten:onbekend voor de hulpverleners? Evoluties, voornaamste moeilijkheden en nuttige informatie (Louis VAN DEN WYNGAERT) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 19 

Druggebruik in bijzondere jeugdbijstand. Nood aan samenwerking tussen voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en drughulpverlening (Eddy VAN DEN HOVE) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 27 

Uit de praktijk: Een Babbelbox om stil te staan bij verlies en verdriet (KOC Sint-Gregorius) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 33 

Regels en afspraken in het kader van een risicomiddelen- of drugbeleid. Een praktijkvoorbeeld uit de Bijzondere Jeugdbijstand (Fons Geerts) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 69 

Uit de praktijk: Draaiboek drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg (Inge BAETEN) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 35 

Armoede schaadt de gezondheid (Campagnetekst Welzijnszorg) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 38 

Naar boven

 JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

De beeldvorming van de bijzondere jeugdzorg in de media, anno 2006. Een vergelijking tussen populaire kranten en kwaliteitskranten (Koen PONNET en Véronique VANCOPPENOLLE) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 16 

Time-out in de Bijzondere Jeugdbijstand (Jo JESPERS) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 13 

Druggebruik in bijzondere jeugdbijstand. Nood aan samenwerking tussen voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en drughulpverlening (Eddy VAN DEN HOVE) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 27 

Uw regels zijn de onze niet. Jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg over regels en afspraken (Kurt DE BACKER) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 49 

Regels en afspraken in het kader van een risicomiddelen- of drugbeleid. Een praktijkvoorbeeld uit de Bijzondere Jeugdbijstand (Fons Geerts) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 69 

Uit de praktijk: Draaiboek drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg (Inge BAETEN) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 35 

Kinderen tussen wal en schip. Minderjarigen met extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) (Jo CLOET) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 5 

Youth at risk: een nieuw antwoord op een gekend probleem? (Evy DE CALUWÉ) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 5 

Eigen Krachtconferenties. Integraal, vraaggestuurd en effectief! (Mattias BOUCKAERT en Gert VITS) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 16 

Preventief en sensibiliserend werken rond kindermishandeling bij zeer jonge kinderen (Arnold SCHAEK) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 34 

Effectiviteit van de jeugdhulp: een verhaal van schakelende ketens (Valérie CARRETTE) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 5 

Naar boven

 KINDEROPVANG

Is zorgen voor een kind met een handicap een kind- of een gezinskwestie? Patronen in de zorg voor en opvang van kinderen met een handicap (Caroline VAN LANDEGHEM en Jef BREDA) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 5 

Seksuele ontwikkeling en de rol van broers en zussen. Siblingseks: spelletjes, nieuwsgierigheid, misbruik en incest (Sofie DIELTJENS en Patrick MEURS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 13 

Edito: Synergie in de zorg… Ook in de vakantie (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 3 

Naar boven

 KWALITEITSZORG

 MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, ...

Time-out in de Bijzondere Jeugdbijstand (Jo JESPERS) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 13 

Uit de praktijk: Een Babbelbox om stil te staan bij verlies en verdriet (KOC Sint-Gregorius) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 33 

Ook hulpverleners stoten wel eens op grenzen. Verslag workshop o.l.v. Daniël Janssens (Liliane Krokaert en Marcel De Beukeleer) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 64 

Uitgangspunten van de zorgethische benadering van Joan Tronto. Reacties vanuit het Vlaams sociaal werk (Katelijne HOUBERGHS en Koen HERMANS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 19 

Meer werkzoekenden met een arbeidshandicap aan het werk. Nieuwe regelgeving voor gespecialiseerde dienstverlening voor werkzoekenden met een arbeidshandicap goedgekeurd (Evelien DEVRIESE en Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 27 

Youth at risk: een nieuw antwoord op een gekend probleem? (Evy DE CALUWÉ) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 5 

Ongepland zwanger: een begeleidingskader voor hulpverleners (Bea VANMECHELEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 31 

Eigen Krachtconferenties. Integraal, vraaggestuurd en effectief! (Mattias BOUCKAERT en Gert VITS) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 16 

Zoeken naar krachtgerichte hulpverlening in dialoog. Over Bind-Kracht in Armoede (Kristel DRIESSENS, Koen VANSEVENANT en Tine VAN REGENMORTEL) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 25 

Naar boven

 MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Kleurrijk grijs confronteert de dienst- en zorgverlening met een nieuwe uitdaging (David TALLOEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 14 

Kleur-rijke vragen binnen gekleurde relaties. Belgische vrouwen over hun relatie met niet-Europese mannen. Een kwalitatief onderzoek (Aleidis DEVILLÉ) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 5 

Naar boven

 OCMW, leefloon

Het socio-vitaal minimum. Update 2008 (Tim GOEDEME) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 21 De christelijke mutualiteit: partner in het lokaal sociaal beleid (Ignace LEUS en Rita VAN STEENBERGEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 37 

Naar boven

 ONDERZOEK

Is zorgen voor een kind met een handicap een kind- of een gezinskwestie? Patronen in de zorg voor en opvang van kinderen met een handicap (Caroline VAN LANDEGHEM en Jef BREDA) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 5 

De beeldvorming van de bijzondere jeugdzorg in de media, anno 2006. Een vergelijking tussen populaire kranten en kwaliteitskranten (Koen PONNET en Véronique VANCOPPENOLLE) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 16 

De evolutie van de levensverwachting met of zonder functionele beperkingen op oudere leeftijd in de periode 1997-2004 (Herman VAN OYEN en Stefaan DEMAREST) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 26  

Wie participeert niet? Ongelijke deelname van kansengroepen aan het maatschappelijke leven (Guy PAUWELS en Jan PICKERY) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 14 

Het socio-vitaal minimum. Update 2008 (Tim GOEDEME) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 21 

Kleur-rijke vragen binnen gekleurde relaties. Belgische vrouwen over hun relatie met niet-Europese mannen. Een kwalitatief onderzoek (Aleidis DEVILLÉ) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 5 

Effectiviteit van de jeugdhulp: een verhaal van schakelende ketens (Valérie CARRETTE) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 5 

Ouder wordende personen met een vroegtijdige handicap (Joost BRONSELAER en Lut VANDEN BOER) - jg. 32, nr. 296, december 2008; p. 14 

Tijdelijke (residentiële) opvang als ondersteuning van de thuiszorg (Nele SPRUYTTE en Georges HEDEBOUW) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 26 

Naar boven

 ORGANISATIE VAN DE ZORG

Beroepskrachten en vrijwilligers in welzijnsvoorzieningen. Hoe ze elkaar kunnen aanvullen en versterken (Evelien DEVRIESE) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 32 

Edito: Netwerkhulpverlening. De waarden van woorden… en het verschil tussen theorie en praktijk (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 3 

Zorgvernieuwing: niet sleutelen in de marge, maar resoluut kiezen voor nieuwbouw (Patrick PENDERS) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 5 

Time-out in de Bijzondere Jeugdbijstand (Jo JESPERS) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 13 D

ruggebruik in bijzondere jeugdbijstand. Nood aan samenwerking tussen voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en drughulpverlening (Eddy VAN DEN HOVE) - jg. 32, nr. 290, maart 2008, p. 27 

Advies nr. 4: Uw regels zijn de onze niet. Ethisch omgaan met grenzen en begeleidingsafspraken (Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 5 

Belonen en straffen vanuit een pedagogische visie. Enkele nota’s uit de workshop van Hans Van Crombrugge (Frederik Haegeman en Linda Beirens) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 46 

Over het invoeren en bijsturen van (leef)regels in voorzieningen. Aanbevelingen uit de praktijk van vzw Stijn (Evelien Devriese en Bert Lismont) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 54 

Leefregels en leefklimaat. Het belang van een positief leefklimaat om te leren leven met regels (Ann VERMASSEN) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 57 

Regels en afspraken in een leefgroep voor mensen met een mentale handicap en gedrags- en emotionele stoornissen. Een praktijkverhaal (Fons Geerts) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 67 

Regels en afspraken in het kader van een risicomiddelen- of drugbeleid. Een praktijkvoorbeeld uit de Bijzondere Jeugdbijstand (Fons Geerts) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 69 

Regels, normen en waarden als hefboom voor het creëren van een positief leefklimaat (Geert STROOBANT) – jg. 32, nr. 291, april-mei 2008, p. 74 

Edito: Een omslag in de zorg is bezig. Nu nog op zoek naar een inclusieve maatschappij… (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 3  

Beginselverklaring: Persoonsgebonden financiering als hefboom voor een vraaggestuurde ondersteuning (Platform van Voorzieningen en Gebruikersorganisaties in de gehandicaptenzorg, 25 april 2008) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 5 

Uitgangspunten van de zorgethische benadering van Joan Tronto. Reacties vanuit het Vlaams sociaal werk (Katelijne HOUBERGHS en Koen HERMANS) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 19 

Uit de praktijk: Draaiboek drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg (Inge BAETEN) - jg. 32, nr. 292, juni 2008, p. 35 

Kinderen tussen wal en schip. Minderjarigen met extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) (Jo CLOET) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 5 

Ouderen- en thuiszorgbeleid. Wat met de lokale dimensie? (Elke VASTIAU en Elke VERLINDEN) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 25 

Vernieuwing in de ouderenzorg. De Vlaamse Ouderenraad adviseert (Mie MOERENHOUT) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 32 

Kleurrijk grijs confronteert de dienst- en zorgverlening met een nieuwe uitdaging (David TALLOEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 14 

Eigen Krachtconferenties. Integraal, vraaggestuurd en effectief! (Mattias BOUCKAERT en Gert VITS) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 16

 Preventief en sensibiliserend werken rond kindermishandeling bij zeer jonge kinderen (Arnold SCHAEK) - jg. 32, nr. 295, oktober-november 2008, p. 34 

Effectiviteit van de jeugdhulp: een verhaal van schakelende ketens (Valérie CARRETTE) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 5 

Ouder wordende personen met een vroegtijdige handicap (Joost BRONSELAER en Lut VANDEN BOER) - jg. 32, nr. 296, december 2008; p. 14 

Naar boven

 THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Ouderen- en thuiszorgbeleid. Wat met de lokale dimensie? (Elke VASTIAU en Elke VERLINDEN) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 25 

Vernieuwing in de ouderenzorg. De Vlaamse Ouderenraad adviseert (Mie MOERENHOUT) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 32 

De christelijke mutualiteit: partner in het lokaal sociaal beleid (Ignace LEUS en Rita VAN STEENBERGEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 37 

Tijdelijke (residentiële) opvang als ondersteuning van de thuiszorg (Nele SPRUYTTE en Georges HEDEBOUW) - jg. 32, nr. 296, december 2008, p. 26

Naar boven

 VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...  

VRIJWILLIGERSWERK

Beroepskrachten en vrijwilligers in welzijnsvoorzieningen. Hoe ze elkaar kunnen aanvullen en versterken (Evelien DEVRIESE) - jg. 32, nr. 289, februari 2008, p. 32 

Edito: Synergie in de zorg… Ook in de vakantie (Fons GEERTS) - jg. 32, nr. 293, juli 2008, p. 3 

Youth at risk: een nieuw antwoord op een gekend probleem? (Evy DE CALUWÉ) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 5 

Naar boven

 WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

Ouderenmisbehandeling in de thuissituatie. Problematiek en prevalentie (Gerd CALLAWAERT) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 22 

Ongepland zwanger: een begeleidingskader voor hulpverleners (Bea VANMECHELEN) - jg. 32, nr. 294, september 2008, p. 31

 

Naar boven