Thematisch jaaroverzicht jg. 31, 2007

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

 

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Naar boven

 

ARMOEDE, kansarmoede, ...

Kunnen voorzieningen gehandicaptenzorg een rol spelen in de strijd tegen sociale uitsluiting? (Hendrik DELARUELLE) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 19

 

De situatie van personen met langdurige en / of ernstige psychische proble­men inzake bestaansonzekerheid (Rebekka VERNIEST) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 26

 

Naar de kern van het armoedebeleid. Evoluties en tendensen in 40 jaar beleidsaandacht voor armoede en aanbevelingen voor de toekomst (Danielle DIERCKX) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 16

 

Welzijnszorg tekent voor de toekomst. Een toekomst zonder armoede begint op school (Campagneboodschap 2007) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 36

 

Van “misdeeld” naar “delen”. De bestrijding van extreme armoede, gedacht en hérdacht van einde zestiger jaren tot nu: een principiële reflectie, vanuit een concrete evolutie (Karel STAES) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 34

 

Even mee op tafel gezet: zuurzoete saus (Karel Staes) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 41

 

 

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

 

Edito: Werken aan sociale samenhang: een topprioriteit in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord (Redactie) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 3

 

Een intersectorale toegangspoort voor de jeugdhulp: de proef op de som (Jan BOSMANS) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 14

 

Edito: Een ‘goede scheiding’ bestaat niet voor een kind… De toename van gezinsscheidingen als maatschappelijk probleem: een uitdaging voor beleid en hulpverlening (Redactie) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 3

 

Ten geleide: Echtscheiding in focus: onderzoek en beleid hand in hand (Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 5

 

Echtscheiding en hulpverlening: aanbevelingen voor het beleid (Joost BRONSELAER, Christine VAN PEER , Valérie CARRETTE) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 92

 

Edito: De immense uitdagingen van de jeugdzorg blijven onoverbrugbaar als ieder naar de ander kijkt… Samen werken is de boodschap! (Redactie) – jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 3

 

De situatie van personen met langdurige en / of ernstige psychische proble­men inzake bestaansonzekerheid (Rebekka VERNIEST) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 26

 

De OESO lichtte de Vlaamse kinderopvang door… en zag dat het goed was (Jan PEETERS) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 34 

 

Edito: Goed bestuur… een riskant verhaal (Redactie) – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 3

 

Meer welzijn voor allen. Nota aan de onderhandelaars van de federale regering 2007 (Raad van Bestuur Vlaams Welzijnsverbond) – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 5

 

Het jeugdrecht hervormd? (Sarah D’HONDT) – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 28

 

Zorgregie: klassiek of modern? (André DE DECKER) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 10

 

Personeelsnormen in de gehandicaptenzorg. De problematiek PR/PN, een zorgvuldig opgeborgen probleem! (Jaak BOLLEN) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 15

 

Klachten over welzijn in 2006 bij de Vlaamse Ombudsdienst (Bernard HUBEAU en Karine NIJS) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 5

 

Naar de kern van het armoedebeleid. Evoluties en tendensen in 40 jaar beleidsaandacht voor armoede en aanbevelingen voor de toekomst (Danielle DIERCKX) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 16

 

Welzijnszorg tekent voor de toekomst. Een toekomst zonder armoede begint op school (Campagneboodschap 2007) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 36

 

Twintig jaar ijveren voor vrijwilligerswerk. Van ‘Werkgroep Vrijwilligers’ naar ‘Commissie Vrijwilligerswerk’: een terugblik (Magda LAMEIR) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 15

 

Een kwarteeuw ouderen(zorg)beleid in Vlaanderen (Lieve VANDERLEYDEN ) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 21

 

Van “misdeeld” naar “delen”. De bestrijding van extreme armoede, gedacht en hérdacht van einde zestiger jaren tot nu: een principiële reflectie, vanuit een concrete evolutie (Karel STAES) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 34

 

Even mee op tafel gezet: zuurzoete saus (Karel Staes) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 41

 

Social profit in Vlaanderen: waar cijfers over mensen gaan, maar mensen geen cijfers zijn (Bruno AERTS) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 43

 

De welzijnsinitiatieven en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbij de mythe van de vanzelfsprekendheid (Bert BOONE) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 47

 

 

Naar boven

BEJAARDENZORG

 

(Echt)gescheiden ouderen in beeld (Lieve VANDERLEYDEN ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 32

 

Een kwarteeuw ouderen(zorg)beleid in Vlaanderen (Lieve VANDERLEYDEN ) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 21

 

 

Naar boven

DIVERSE

 

Grondlegger van de contextuele therapie, Ivan Boszormenyi-Nagy overleden (Annemie DILLEN) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 5

 

Uit de praktijk: Tejater ’91 – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 38

 

Samen-werken in dialoog. Cencepttekst goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van het Vlaams Wezlijnsverbond vzw (Theo ROMBOUTS) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 5

 

Ten geleide: Bedankt Ludo! – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 5

 

Van een “presentje” gesproken… (Walter Van Goubergen) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 19

 

Even mee op tafel gezet: zuurzoete saus (Karel Staes) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 41

 

Zilverfonds (Eugeen Chinois) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 56

 

Breek uw tent op… (Frans Van Looveren) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 79

 

 

Naar boven

ETHIEK en zingeving

 

 

Edito: Voor altijd negen jaar… Vragen bij de Ashleybehandeling (Redactie) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 3

 

Edito: Werken aan sociale samenhang: een topprioriteit in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord (Redactie) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 3

 

Spiritualiteit in een organisatie met vrijwilligers (Patrick HANJOUL) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 27

 

Edito: Een ‘goede scheiding’ bestaat niet voor een kind… De toename van gezinsscheidingen als maatschappelijk probleem: een uitdaging voor beleid en hulpverlening (Redactie) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 3

 

Kinderen zijn niet los verkrijgbaar. Over de invloed van scheiding op kinderen in een ethisch kader (Hannelore DEVOLDERE) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 5 

 

Edito: Zorg om waarden… Daar liggen in Vlaanderen ook jongeren van wakker (maar wel anders…) (Redactie) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 3

 

Samen-werken in dialoog. Cencepttekst goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van het Vlaams Wezlijnsverbond vzw (Theo ROMBOUTS) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 5

 

Edito: Uw regels zijn de onze niet… (Redactie) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 3

 

Edito: Het lege middenveld… en het belang van een sterk profiel (Redactie) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 3

 

Met anderen verbonden. Broederschap als grondslag en oriëntatie voor zorgethisch welzijnswerk (Roger BURGGRAEVE) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 58

 

Reflectienota rond omgaan met religieuze zinvragen in de hulpverlening (Ludo DE CORT) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 70

 

 

Naar boven

 

GEHANDICAPTENZORG

 

“Een elastiek rekt maar net zolang totdat hij breekt!” Ervaringen van ouders, broers en zussen van mensen met een mentale handicap (Patrick KNAEPEN) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 29

 

Samenleven begint vandaag. Over het belang van netwerking voor mensen met autisme (Cis SCHILTMANS) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 33

 

Kunnen voorzieningen gehandicaptenzorg een rol spelen in de strijd tegen sociale uitsluiting? (Hendrik DELARUELLE) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 19

 

De situatie van personen met langdurige en / of ernstige psychische proble­men inzake bestaansonzekerheid (Rebekka VERNIEST) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 26

 

Zorgregie: klassiek of modern? (André DE DECKER) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 10

 

Personeelsnormen in de gehandicaptenzorg. De problematiek PR/PN, een zorgvuldig opgeborgen probleem! (Jaak BOLLEN) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 15

 

Inclusiefoto: de sociale positie van personen met een handicap in Vlaanderen. Op zoek naar een statistisch profiel (Jan VERBELEN) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 28

 

 

Naar boven

 

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

 

“Een elastiek rekt maar net zolang totdat hij breekt!” Ervaringen van ouders, broers en zussen van mensen met een mentale handicap (Patrick KNAEPEN) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 29

 

Grondlegger van de contextuele therapie, Ivan Boszormenyi-Nagy overleden (Annemie DILLEN) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 5

 

Ivan Boszormenyi-Nagy als inspiratiebron voor opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren (Annemie DILLEN) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 7

 

Edito: Een ‘goede scheiding’ bestaat niet voor een kind… De toename van gezinsscheidingen als maatschappelijk probleem: een uitdaging voor beleid en hulpverlening (Redactie) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 3

 

Ten geleide: Echtscheiding in focus: onderzoek en beleid hand in hand (Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 5

 

Wat brengt een (echt)scheiding teweeg in het leven van kinderen? Enkele highlights uit het internationale echtscheidingsonderzoek (Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 8

 

Wat brengt een (echt)scheiding teweeg in het leven van ex-partners? Enkele highlights uit het internationale echtscheidingsonderzoek (Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 20

 

(Echt)gescheiden ouderen in beeld (Lieve VANDERLEYDEN ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 32

 

Het hulp- en dienstverleningsaanbod bij (echt)scheidingssituaties (Joost BRONSELAER, Marjolijn PLOMPEN, Christine VAN PEER  & Valérie CARRETTE) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 43

 

Scheidingsaanbod of gescheiden aanbod: de integratie van de hulp- of dienstverlening bij (echt)scheidingssituaties (Joost BRONSELAER) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 55

 

Komen versus gaan: een probleemspecifieke analyse van het aanmelden en doorverwijzen van mensen in een (echt)scheidingssituatie (Joost BRONSELAER en Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 61

 

Waar knelt het schoentje? De toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening rond (echt)scheidingssituaties onder de loep genomen (Kim CRAEYNEST, Valérie CARRETTE & Joost BRONSELAER) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 68

 

Vroegtijdige eerstelijnshulpverlening in scheidingssituatie voorkomt vechtscheidingen (Annik VANDER STEENE) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 81

 

Echtscheiding en hulpverlening: aanbevelingen voor het beleid (Joost BRONSELAER, Christine VAN PEER , Valérie CARRETTE) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 92

 

Kinderen zijn niet los verkrijgbaar. Over de invloed van scheiding op kinderen in een ethisch kader (Hannelore DEVOLDERE) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 5 

 

 

Naar boven
 

GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

 

 

Werken met peers rond de alcohol- en drugthematiek in de bijzondere jeugdzorg (Hilde KINABLE) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 5

 

De situatie van personen met langdurige en / of ernstige psychische proble­men inzake bestaansonzekerheid (Rebekka VERNIEST) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 26

 

LiNK tussen pos en psy. Een vangnet door het ‘linken’ van Bijzondere Jeugdbijstand en Geestelijke Gezondheidszorg (Imke VAN HERREWEGEN en Remi STEGEN) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 19

 

 

 

Naar boven
 

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

 

Werken met peers rond de alcohol- en drugthematiek in de bijzondere jeugdzorg (Hilde KINABLE) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 5

 

Hoe biedt structuur veiligheid en perspectief voor hulpverleners? (Tom VAN NEVEL) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 12

 

Deskundigheid in onmacht. Structuur vanuit orthopedagogisch perspectief (Marc DE VEIRMAN) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 17

 

Psychoanalytische psychotherapie en structuur (Jan MALFLIET) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 23

 

 

Ivan Boszormenyi-Nagy als inspiratiebron voor opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren (Annemie DILLEN) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 7

 

 

Een intersectorale toegangspoort voor de jeugdhulp: de proef op de som (Jan BOSMANS) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 14

 

Edito: De immense uitdagingen van de jeugdzorg blijven onoverbrugbaar als ieder naar de ander kijkt… Samen werken is de boodschap! (Redactie) – jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 3

 

Uit de praktijk: Project steungezinnen Teledienst Brussel - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 39 

 

Opvoedingsondersteuning inhoudelijk benaderd. De vijf opvoedingsvaardigheden volgens Gerals Patterson (Joost DEVOLDER) – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 21

 

Het jeugdrecht hervormd? (Sarah D’HONDT) – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 28

 

Uit de praktijk: Tejater ’91 – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 38

 

Edito: Zorg om waarden… Daar liggen in Vlaanderen ook jongeren van wakker (maar wel anders…) (Redactie) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 3

 

LiNK tussen pos en psy. Een vangnet door het ‘linken’ van Bijzondere Jeugdbijstand en Geestelijke Gezondheidszorg (Imke VAN HERREWEGEN en Remi STEGEN) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 19

 

 

 Naar boven

KINDEROPVANG

 

 

De OESO lichtte de Vlaamse kinderopvang door… en zag dat het goed was (Jan PEETERS) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 34 

 

Kinderopvang door de grootouders. Trends en het belang van “beschikbaarheid” (Joris GHYSELS en Evelien VAN VLASSELAER) – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 14

 

Vernieuwing in de kinderopvang. Het CKO-proefproject (Barbara DEVOS) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p 33

 

 

 

Naar boven

KWALITEITSZORG

 

Klachten over welzijn in 2006 bij de Vlaamse Ombudsdienst (Bernard HUBEAU en Karine NIJS) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 5

 

 

 

Naar boven

MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, ...

 

Werken met peers rond de alcohol- en drugthematiek in de bijzondere jeugdzorg (Hilde KINABLE) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 5

 

Hoe biedt structuur veiligheid en perspectief voor hulpverleners? (Tom VAN NEVEL) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 12

 

Deskundigheid in onmacht. Structuur vanuit orthopedagogisch perspectief (Marc DE VEIRMAN) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 17

 

Psychoanalytische psychotherapie en structuur (Jan MALFLIET) – jg. 31, nr. 281, februari 2007, p. 23

 

Grondlegger van de contextuele therapie, Ivan Boszormenyi-Nagy overleden (Annemie DILLEN) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 5

 

Ivan Boszormenyi-Nagy als inspiratiebron voor opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren (Annemie DILLEN) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 7

 

Samenleven begint vandaag. Over het belang van netwerking voor mensen met autisme (Cis SCHILTMANS) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 33

 

Uit de praktijk: Project steungezinnen Teledienst Brussel - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 39 

 

Opvoedingsondersteuning inhoudelijk benaderd. De vijf opvoedingsvaardigheden volgens Gerals Patterson (Joost DEVOLDER) – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 21

 

Uit de praktijk: Tejater ’91 – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 38

 

Empowerment en vraagsturing in de zorg. Onlosmakelijk verbonden? (Tine VAN REGENMORTEL) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 6

 

Groepsmaatschappelijk werk voor mantelzorgers. Een bijdrage vanuit de Dienst Maatschappelijk Werk van de Christelijke Mutualiteit (Edgard VANDEBROEK) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 30

 

 

Naar boven

 

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

 

OCMW, leefloon

Naar boven

 

ONDERZOEK

 

Ten geleide: Echtscheiding in focus: onderzoek en beleid hand in hand (Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 5

 

Wat brengt een (echt)scheiding teweeg in het leven van kinderen? Enkele highlights uit het internationale echtscheidingsonderzoek (Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 8

 

Wat brengt een (echt)scheiding teweeg in het leven van ex-partners? Enkele highlights uit het internationale echtscheidingsonderzoek (Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 20

 

(Echt)gescheiden ouderen in beeld (Lieve VANDERLEYDEN ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 32

 

Het hulp- en dienstverleningsaanbod bij (echt)scheidingssituaties (Joost BRONSELAER, Marjolijn PLOMPEN, Christine VAN PEER  & Valérie CARRETTE) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 43

 

Scheidingsaanbod of gescheiden aanbod: de integratie van de hulp- of dienstverlening bij (echt)scheidingssituaties (Joost BRONSELAER) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 55

 

Komen versus gaan: een probleemspecifieke analyse van het aanmelden en doorverwijzen van mensen in een (echt)scheidingssituatie (Joost BRONSELAER en Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 61

 

Waar knelt het schoentje? De toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening rond (echt)scheidingssituaties onder de loep genomen (Kim CRAEYNEST, Valérie CARRETTE & Joost BRONSELAER) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 68

 

De situatie van personen met langdurige en / of ernstige psychische proble­men inzake bestaansonzekerheid (Rebekka VERNIEST) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 26

 

De OESO lichtte de Vlaamse kinderopvang door… en zag dat het goed was (Jan PEETERS) - jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 34 

 

Kinderopvang door de grootouders. Trends en het belang van “beschikbaarheid” (Joris GHYSELS en Evelien VAN VLASSELAER) – jg. 31, nr. 285, juli 2007, p. 14

 

Naar de kern van het armoedebeleid. Evoluties en tendensen in 40 jaar beleidsaandacht voor armoede en aanbevelingen voor de toekomst (Danielle DIERCKX) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 16

 

Inclusiefoto: de sociale positie van personen met een handicap in Vlaanderen. Op zoek naar een statistisch profiel (Jan VERBELEN) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 28

 

Een kwarteeuw ouderen(zorg)beleid in Vlaanderen (Lieve VANDERLEYDEN ) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 21

 

 

Naar boven

 

ORGANISATIE VAN DE ZORG

 

Edito: De immense uitdagingen van de jeugdzorg blijven onoverbrugbaar als ieder naar de ander kijkt… Samen werken is de boodschap! (Redactie) – jg. 31, nr. 284, juni 2007, p. 3

 

Samen-werken in dialoog. Cencepttekst goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van het Vlaams Wezlijnsverbond vzw (Theo ROMBOUTS) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 5

 

Zorgregie: klassiek of modern? (André DE DECKER) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 10

 

Personeelsnormen in de gehandicaptenzorg. De problematiek PR/PN, een zorgvuldig opgeborgen probleem! (Jaak BOLLEN) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 15

 

LiNK tussen pos en psy. Een vangnet door het ‘linken’ van Bijzondere Jeugdbijstand en Geestelijke Gezondheidszorg (Imke VAN HERREWEGEN en Remi STEGEN) – jg. 31, nr. 286, september 2007, p. 19

 

Klachten over welzijn in 2006 bij de Vlaamse Ombudsdienst (Bernard HUBEAU en Karine NIJS) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p. 5

 

Vernieuwing in de kinderopvang. Het CKO-proefproject (Barbara DEVOS) - jg. 31, nr. 287, oktober-november 2007, p 33

 

Empowerment en vraagsturing in de zorg. Onlosmakelijk verbonden? (Tine VAN REGENMORTEL) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 6

 

Groepsmaatschappelijk werk voor mantelzorgers. Een bijdrage vanuit de Dienst Maatschappelijk Werk van de Christelijke Mutualiteit (Edgard VANDEBROEK) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 30

 

De welzijnsinitiatieven en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorbij de mythe van de vanzelfsprekendheid (Bert BOONE) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 47

 

 

Naar boven

THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

 

Groepsmaatschappelijk werk voor mantelzorgers. Een bijdrage vanuit de Dienst Maatschappelijk Werk van de Christelijke Mutualiteit (Edgard VANDEBROEK) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 30

 

 

 Naar boven

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...
 

VTO - Een strategie voor de nabije toekomst. Vanuit een persoonlijke terugblik (Geert VANNIEUWENHUYZE) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 51

 

 

Naar boven

 

VRIJWILLIGERSWERK

 

Spiritualiteit in een organisatie met vrijwilligers (Patrick HANJOUL) – jg. 31, nr. 282, maart 2007, p. 27

 

Twintig jaar ijveren voor vrijwilligerswerk. Van ‘Werkgroep Vrijwilligers’ naar ‘Commissie Vrijwilligerswerk’: een terugblik (Magda LAMEIR) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 15

 

Van een “presentje” gesproken… (Walter Van Goubergen) – jg. 31, nr. 288, december 2007, p. 19

 

 

Naar boven

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

 

Het hulp- en dienstverleningsaanbod bij (echt)scheidingssituaties (Joost BRONSELAER, Marjolijn PLOMPEN, Christine VAN PEER  & Valérie CARRETTE) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 43

 

Scheidingsaanbod of gescheiden aanbod: de integratie van de hulp- of dienstverlening bij (echt)scheidingssituaties (Joost BRONSELAER) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 55

 

Komen versus gaan: een probleemspecifieke analyse van het aanmelden en doorverwijzen van mensen in een (echt)scheidingssituatie (Joost BRONSELAER en Christine VAN PEER ) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 61

 

Waar knelt het schoentje? De toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening rond (echt)scheidingssituaties onder de loep genomen (Kim CRAEYNEST, Valérie CARRETTE & Joost BRONSELAER) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 68

 

Vroegtijdige eerstelijnshulpverlening in scheidingssituatie voorkomt vechtscheidingen (Annik VANDER STEENE) – jg. 31, nr. 283, april-mei, p. 81

 

 

Naar boven