Thematisch jaaroverzicht jg. 30, 2006

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

 

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen (Jozef Pacolet, Ilse Van de Putte, Véronique Coudron) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 11

Naar boven

 

ARMOEDE, kansarmoede, ...

Het socio-vitaal minimum. Update 2006 (Tim Goedemé) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 5

De katrol wil kansarme kinderen kansrijker maken (Jean-Pierre MARKEY, Mieke VERHULST en Ann VANSEVER) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 16

Samen armoede uitsluiten... (Diederik JANSSENS) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 38

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Editoriaal: Kerk kiest partij voor solidariteit met illegalen: ongehoorde inmenging of een profetisch signaal? (Redactie) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 3

We moeten het meer hebben over solidariteit, ook in onze sector… Interview met Vlaams minister Inge Vervotte, 19 januari 2006 (Interview: Fons GEERTS en Frank CUYT) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 5 

De nieuwe bemiddelingswet en de welzijnsbemiddelaar (Jef MOSTINCKX) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 13

Editoriaal: Vrijwilligerswerk is nodig! (Redactie) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 3 

Vrijwilligerswerk nieuwe kansen geven. Naar een bijsturing van het decreet betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de gezondheids- en welzijnssector (Ludo DE CORT) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 5

Het Globaal Plan, een kentering voor de jeugdzorg? (Jan BOSMANS) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 29 

Edito: Lokale ver-mantel-ing van de zorg: wie staat voor wat? (Redactie) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 3

Lokaal Sociaal Beleidsplan. Achtergrond, doelgroepen en … de Genkse situatie (Jef GABRIELS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 22 

Lokale besturen en hun partners in beleid. Ervaringen en ondersteuning vanuit het Strategisch Plan Kempen (Ilse VAN DYCK) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 27

De Christelijke Mutualiteit: volwaardige partner in het lokaal sociaal beleid (Ignace LEUS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 36 

Editoriaal: Uitvoering van de wet op de rechten van de vrijwilliger: een ‘never ending story’? (Redactie) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 3

Het socio-vitaal minimum. Update 2006 (Tim Goedemé) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 5 

Klachten over welzijn in 2005 bij de Vlaamse Ombudsdienst (Bernard Hubeau en Karine Nijs) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 11

Openbaarheid in Vlaamse welzijnsvoorzieningen (Vanessa VERDEYEN en Johan PUT) – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 5 

Edito: Wachtlijsten in de gehandicaptenzorg verdienen een correcte benadering (Redactie) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 3

Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen (Jozef Pacolet, Ilse Van de Putte, Véronique Coudron) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 11  

Pleegzorg voor volwassenen in Groot-Brittanië: een sterke groeier (Chris Degheldere) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 39

Gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim. Naar een aanpassing van het wettelijk kader? (Isabelle VAN DER STRAETE) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 33 

Editoriaal: Omdat vrijwilligers broodnodig zijn... in de gezondheids- en welzijnssector (Redactie) – jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 3

De afbouw van gezinshuizen: kansen voor nieuwe initiatieven (Rudy DOBBELAERE) – jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 5

Verken uw sociale grondrechten via www.rechtenverkenner.be (Leen SANNEN) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 44

 

Naar boven

BEJAARDENZORG

Rusthuisbewoners: wie zijn ze? (Lut VANDEN BOER en Koenraad PAUWELS) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 27

De situatie van zorgbehoevende ouderen in Vlaanderen (Lieve VANDERLEYDEN) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 5 

Naar boven

DIVERSE

We moeten het meer hebben over solidariteit, ook in onze sector… Interview met Vlaams minister Inge Vervotte, 19 januari 2006 (Interview: Fons GEERTS en Frank CUYT) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 5

Geweld in de welzijnssector: uitzonderlijk en alledaags (Bert LEERS, Paul PHILIPS en Dirk SMITS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 58 

Klachten over welzijn in 2005 bij de Vlaamse Ombudsdienst (Bernard Hubeau en Karine Nijs) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 11

Edito: Duidelijke grenzen durven trekken? Nee bedankt, of toch maar? (Redactie) – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 3 

Netwerken of samenwerkingsverbanden tussen organisaties (Hilde VERSTRICHT) – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 22

Naar boven

ETHIEK en zingeving

Editoriaal: Kerk kiest partij voor solidariteit met illegalen: ongehoorde inmenging of een profetisch signaal? (Redactie) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 3 

Ethisch overleg ter ondersteuning van een verantwoorde zorg (Chris GASTMANS) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 42

Een ethische werkgroep organiseren in een voorziening (Ludo DE CORT) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 48 

Edito: Duidelijke grenzen durven trekken? Nee bedankt, of toch maar? (Redactie) - jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 3

Openbaarheid in Vlaamse welzijnsvoorzieningen (Vanessa VERDEYEN en Johan PUT) - jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 5 

Meervoudige relaties in de hulpverlening… en risico op grensoverschrijding (Mia Leijssen) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 5

Edito: Geheimhouding verplicht?! Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk (Redactie) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 3 

“Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk. Beroepsgeheim en informatiestromen in de hulpverlening” – Tekst van advies nr. 4 van de Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 5

Beroepsgeheim en hulpverlening. Een op de praktijk gerichte samenvatting van de heersende opvattingen (Luc BAETENS) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 26 

Gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim. Naar een aanpassing van het wettelijk kader? (Isabelle VAN DER STRAETE) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 33

Doorgeven van informatie over minder wilsbekwame personen – verslag workshop 3 – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 46 

Ouderlijk gezag en privacy van minderjarigen in het licht van het beroepsgeheim – verslag workshop 4 – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 48

De dubbele positie van de mantelzorg: deel van het cliëntsysteem én zorgverlener (Daniëlle COLSOUL en Kathleen SCHELLEMANS) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 51 

De verantwoordelijkheid van directies ten aanzien van cliëntinformatie-uitwisseling in de hulpverlening – verslag workshop 6  – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 62

Vrijwilligers ondersteunen bij de naleving van het beroepsgeheim. Inleiding en verslag van workshop 7 (Liliane KROKAERT) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 67 

Beroepsgeheim en kwaliteitszorg in de hulpverlening. Inleiding en verslag van workshop 8 (Lieve PANNEMANS) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 72

De afwezige derden. De ethische visie van Emmanuel Levinas (Roger BURGGRAEVE) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 78 

Hoe verder werken met dit advies in de eigen voorziening? (Jef SCHEURWEGHS) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 85

Handelen tussen recht en praktijk. Pleidooi voor een zorgvuldigheidscultuur: bewust en methodisch omgaan met het beroepsgeheim in de hulpverlening (Herman VAN DOOREN) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 93

Naar boven

 

GEHANDICAPTENZORG

Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen: dichtbij of veraf? (Jan VERBELEN) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 19

De situatie van personen met een handicap in Vlaanderen (Erik SAMOY) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 17 

Een mantel om je heen. Ervaringen met palliatieve ondersteuning in De Lovie (Boelina Sikma) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 27

Edito: Wachtlijsten in de gehandicaptenzorg verdienen een correcte benadering (Redactie) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 3  

Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen (Jozef Pacolet, Ilse Van de Putte, Véronique Coudron) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 11

Pleegzorg voor volwassenen in Groot-Brittanië: een sterke groeier (Chris Degheldere) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 39  

Doorgeven van informatie over minder wilsbekwame personen – verslag workshop 3 – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 46

Zin en haalbaarheid van achterbanraadpleging of 'collectief overleg' met klanten uit de ambulante hulpverlening (Ann DEGEZELLE) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 28

Naar boven

 

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Kinderen en scheiding: een focusgroepen onderzoek (Ann BUYSSE en Leen ACKAERT) – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 34

Opvoedingsondersteuning en (allochtone) gezinnen met adolescenten (Ida Flament en J. Vanderfaillie) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 31  

Ouderlijk gezag en privacy van minderjarigen in het licht van het beroepsgeheim – verslag workshop 4 – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 48

De dubbele positie van de mantelzorg: deel van het cliëntsysteem én zorgverlener (Daniëlle COLSOUL en Kathleen SCHELLEMANS) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 51 

De katrol wil kansarme kinderen kanrijker maken (Jean-Pierre MARKEY, Mieke VERHULST en Ann VANSEVER) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 16

Naar boven
 

GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

Eén zorgloket? Visie en ervaring vanuit het Oost-Vlaams Zorgplatform (Dirk STAELENS en Ann BAEYENS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 31 

De Christelijke Mutualiteit: volwaardige partner in het lokaal sociaal beleid (Ignace LEUS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 36

Een mantel om je heen. Ervaringen met palliatieve ondersteuning in De Lovie (Boelina Sikma) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 27

Naar boven
 

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

OPPZET – Orthopedagogische Pleegzorg en Training (Kurt JANSSEN) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 13

Het Globaal Plan, een kentering voor de jeugdzorg? (Jan BOSMANS) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 29 

101 jongeren in voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand aan het woord (Lien Soetewey en Antje Segers) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 33

Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Een visietekst – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 46 

Opvoedingsondersteuning en (allochtone) gezinnen met adolescenten (Ida Flament en J. Vanderfaillie) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 31

Pleegzorg voor volwassenen in Groot-Brittanië: een sterke groeier (Chris Degheldere) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 39  

Ouderlijk gezag en privacy van minderjarigen in het licht van het beroepsgeheim – verslag workshop 4 – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 48

De afbouw van gezinshuizen: kansen voor nieuwe initiatieven (Rudy DOBBELAERE) – jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 5

De katrol wil kansarme kinderen kanrijker maken (Jean-Pierre MARKEY, Mieke VERHULST en Ann VANSEVER) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 16

 

KINDEROPVANG
 

Naar boven

KWALITEITSZORG

Het geheel is meer dan de som van de delen. Werken aan samenhang in het kwaliteitssysteem (Koen Joly) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 19

Beroepsgeheim en kwaliteitszorg in de hulpverlening. Inleiding en verslag van workshop 8 (Lieve PANNEMANS) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 72 

Zin en haalbaarheid van achterbanraadpleging of 'collectief overleg' met klanten uit de ambulante hulpverlening (Ann DEGEZELLE) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 28

Naar boven

MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, ...

De nieuwe bemiddelingswet en de welzijnsbemiddelaar (Jef MOSTINCKX) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 13

Ethisch overleg ter ondersteuning van een verantwoorde zorg (Chris GASTMANS) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 42 

Een ethische werkgroep organiseren in een voorziening (Ludo DE CORT) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 48

OPPZET – Orthopedagogische Pleegzorg en Training (Kurt JANSSEN) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 13 

Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Een visietekst – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 46

Meervoudige relaties in de hulpverlening… en risico op grensoverschrijding (Mia Leijssen) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 5 

Verken uw sociale grondrechten via www.rechtenverkenner.be (Leen SANNEN) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 44

Naar boven

 

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Editoriaal: Kerk kiest partij voor solidariteit met illegalen: ongehoorde inmenging of een profetisch signaal? (Redactie) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 3

Opvoedingsondersteuning en (allochtone) gezinnen met adolescenten (Ida Flament en J. Vanderfaillie) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 31
 

OCMW, leefloon

Naar boven

 

ONDERZOEK

Rusthuisbewoners: wie zijn ze? (Lut VANDEN BOER en Koenraad PAUWELS) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 27 

Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen: dichtbij of veraf? (Jan VERBELEN) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 19

De situatie van zorgbehoevende ouderen in Vlaanderen (Lieve VANDERLEYDEN) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 5 

De situatie van personen met een handicap in Vlaanderen (Erik SAMOY) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 17

Informatienoden van mantelzorgers, een exploratief beschrijvend onderzoek (Kim CRAEYNEST en Benedicte DE KOKER) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 41 

Geweld in de welzijnssector: uitzonderlijk en alledaags (Bert LEERS, Paul PHILIPS en Dirk SMITS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 58

Het socio-vitaal minimum. Update 2006 (Tim Goedemé) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 5 

101 jongeren in voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand aan het woord (Lien Soetewey en Antje Segers) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 33

Kinderen en scheiding: een focusgroepen onderzoek (Ann BUYSSE en Leen ACKAERT) – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 34 

Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen (Jozef Pacolet, Ilse Van de Putte, Véronique Coudron) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 11

Opvoedingsondersteuning en (allochtone) gezinnen met adolescenten (Ida Flament en J. Vanderfaillie) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 31

Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG

OPPZET – Orthopedagogische Pleegzorg en Training (Kurt JANSSEN) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 13

Klachten over welzijn in 2005 bij de Vlaamse Ombudsdienst (Bernard Hubeau en Karine Nijs) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 11 

Het geheel is meer dan de som van de delen. Werken aan samenhang in het kwaliteitssysteem (Koen Joly) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 19

Openbaarheid in Vlaamse welzijnsvoorzieningen (Vanessa VERDEYEN en Johan PUT) – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 5 

Netwerken of samenwerkingsverbanden tussen organisaties (Hilde VERSTRICHT) – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 22

De verantwoordelijkheid van directies ten aanzien van cliëntinformatie-uitwisseling in de hulpverlening – verslag workshop 6  – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 62

Hoe verder werken met dit advies in de eigen voorziening? (Jef SCHEURWEGHS) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 85

Zin en haalbaarheid van achterbanraadpleging of 'collectief overleg' met klanten uit de ambulante hulpverlening (Ann DEGEZELLE) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 28

Naar boven

THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Edito: Lokale ver-mantel-ing van de zorg: wie staat voor wat? (Redactie) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 3

De situatie van zorgbehoevende ouderen in Vlaanderen (Lieve VANDERLEYDEN) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 5 

De situatie van personen met een handicap in Vlaanderen (Erik SAMOY) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 17

Lokaal Sociaal Beleidsplan. Achtergrond, doelgroepen en … de Genkse situatie (Jef GABRIELS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 22 

Lokale besturen en hun partners in beleid. Ervaringen en ondersteuning vanuit het Strategisch Plan Kempen (Ilse VAN DYCK) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 27

Eén zorgloket? Visie en ervaring vanuit het Oost-Vlaams Zorgplatform (Dirk STAELENS en Ann BAEYENS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 31 

De Christelijke Mutualiteit: volwaardige partner in het lokaal sociaal beleid (Ignace LEUS) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 36

Informatienoden van mantelzorgers, een exploratief beschrijvend onderzoek (Kim CRAEYNEST en Benedicte DE KOKER) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 41

De dubbele positie van de mantelzorg: deel van het cliëntsysteem én zorgverlener (Daniëlle COLSOUL en Kathleen SCHELLEMANS) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 51

 

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...
 

Naar boven
 

VRIJWILLIGERSWERK

Editoriaal: Vrijwilligerswerk is nodig! (Redactie) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 3 

Vrijwilligerswerk nieuwe kansen geven. Naar een bijsturing van het decreet betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de gezondheids- en welzijnssector (Ludo DE CORT) – jg. 30, nr 247, maart 2006, p. 5

Informatienoden van mantelzorgers, een exploratief beschrijvend onderzoek (Kim CRAEYNEST en Benedicte DE KOKER) – jg 30, nr. 275, april-mei 2005, p. 41 

Editoriaal: Uitvoering van de wet op de rechten van de vrijwilliger: een ‘never ending story’? (Redactie) – jg. 30, nr. 276, juni 2006, p. 3

Pleegzorg voor volwassenen in Groot-Brittanië: een sterke groeier (Chris Degheldere) - jg. 30, nr. 278, september 2006, p. 39  

Vrijwilligers ondersteunen bij de naleving van het beroepsgeheim. Inleiding en verslag van workshop 7 (Liliane KROKAERT) – jg. 30, nr. 279, oktober-november 2006, p. 67

Editoriaal: Omdat vrijwilligers broodnodig zijn... in de gezondheids- en welzijnssector (Redactie) – jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 3 

Samen armoede uitsluiten... (Diederik JANSSENS) - jg. 30, nr. 280, december 2006, p. 38

Naar boven

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

De nieuwe bemiddelingswet en de welzijnsbemiddelaar (Jef MOSTINCKX) – jg. 30, nr. 273, februari 2006, p. 13

Openbaarheid in Vlaamse welzijnsvoorzieningen (Vanessa VERDEYEN en Johan PUT) – jg. 30, nr. 277, juli 2006, p. 5

Naar boven