Thematisch jaaroverzicht jg. 29, 2005

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

 

 

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Edito: Werken aan diversiteit. Sterktes zoeken in verschillen (Redactie) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 3 

Diversiteitsplannen in Vlaanderen. Een beste praktijk? (Miet LAMBERTS) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 5 

Het Vlaamse EAD-beleid. Een jonge boom, maar met stevige wortels (Michiel VAN DE VOORDE) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 13

Werken aan een organisatie met oog voor diversiteit. Met hulp van VIVO en steun door de overheid (Ninke BAUTMANS) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 19 

Diversiteit in de social profit. Een visie vanuit het Minderhedenforum (Sophia HOORNAERT en Naima CHARKAOUI) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 21 

Diversiteit: een oefening in verscheidenheid?! Een praktijkgetuigenis en –reflectie vanuit de gehandicaptenzorg (Richard TIMMERMAN) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 26

Een kleurrijk CKG in een kleurrijke samenleving… Ervaringen met diversiteit vanuit CKG Hulgenrode (Hilde DEFILLET) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 30 

Werken aan diversiteit in een Centrum voor Integrale Gezinszorg (Evelyne DEPOORTER) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 33

Groeien in diversiteit. Over opleidingsperspectief en praktijkervaring bij allochtone personen in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking (Geert VANNIEUWENHUYZE) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 37 

Het belang om gewaardeerd te worden omwille van de eigen kwaliteiten en competenties. Interview met Hassan Amaghlaou, begeleider binnen het Jongerentehuis Pieter Simenon (Imane BOUZARMAT) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 40

United Colours of Nursing biedt kleurrijke zorg. Hoger opgeleide allochtonen aan de slag als verpleegkundigen – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 48

Een regenboog van kleuren. Bewust leren omgaan met verschillen in een kinderdagverblijf (Ann DE MOOR) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 51
 

Naar boven

ARMOEDE, kansarmoede, ...

Empowerment binnen de integrale jeugdhulp. Participatie via taakgerichte groepswerking in een vereniging waar armen het woord nemen - Tine VAN REGENMORTEL - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 5

De residentiële opvang van dak- en thuislozen door de OCMW’s. Cijfers als opstap naar een beter thuislozenbeleid - Lut VERBEECK - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 30 

Ik woon niet in een woord. De presentietheorie en het vrijwilligerswerk. Welzijnsschakels op stap met Andries Baart – Monique DE DOBBELEER - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 5

Integratiebegeleiding van kansarme jongeren. Het ‘Eigen Initiatief’ van de vzw ToeKan/ChangeTout asbl – Kathy JACOBS – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 22 

Huishouden vraagt energie. Campagne Welzijnszorg 2005 – Ann VAN DER WILT – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 37

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Editoriaal : Geef jeugddelinquenten niet uit handen! – Redactie - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 3

Editoriaal: Als thuis zorgen... ook voor de zorger zorgelijk wordt... - Redactie - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 3 

Edito: Stevenen we af op een actief pluralistische samenleving? - Redactie  - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 3

Hoe integraal is de ‘geïntegreerde’ welzijnszorg – Jef MOSTINCKX - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 23 

Omgaan met vraag en aanbod binnen het Vlaams Fonds – Catherine MOLLEMAN - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 33

Editoriaal: Anderhalf miljoen vrijwilligers... dat moet je (als samenleving) verdienen, elke dag! Eindelijk een basisstatuut voor de vrijwilliger - Redactie - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 3 

Niet het hemd, maar het geld is nader dan de rok... Onderhoudsplicht bij opname in een rusthuis doorgelicht - Johan TRUYERS - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 37

Edito: De onmacht van een samenleving - Redactie - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 3 

VTO en VTO-beleid in de Vlaamse welzijnssector. Een stand van zaken - Herman BAERT en Pieter SPOOREN - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 5

Euthanasie: ik weet het niet... Persoonlijke beschouwingen bij een maatschappelijk debat - Marc DESMET - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 35 

Zorggradatie in de gehandicaptenzorg. Een project binnen het Vlaams Fonds – Catherine MOLLEMAN - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 29

Edito: Werken aan diversiteit. Sterktes zoeken in verschillen (Redactie) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 3 

Diversiteitsplannen in Vlaanderen. Een beste praktijk? (Miet LAMBERTS) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 5

Het Vlaamse EAD-beleid. Een jonge boom, maar met stevige wortels (Michiel VAN DE VOORDE) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 13 

Werken aan een organisatie met oog voor diversiteit. Met hulp van VIVO en steun door de overheid (Ninke BAUTMANS) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 19

Diversiteit in de social profit. Een visie vanuit het Minderhedenforum (Sophia HOORNAERT en Naima CHARKAOUI) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 21 

Het integratie- en inburgeringsbeleid van migranten in Vlaanderen (Jef MOSTINCKX) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 52

Over rusthuisfacturen, onderhoudsplicht en zorgverzekering. Een lezersreactie – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 72 

Edito: Een grote paradox in onze samenleving – Redactie – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 3

Standpunt van het Vlaams Welzijnsverbond over opvoedingsondersteuning – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 5 

Het Australische Triple P (Positive Parenting Program). Een veelbelovend model voor opvoedingsondersteuning? – Yves DEBBAUT, Hilde WEEKERS en Benedikte VAN DEN BRUEL – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 11

Huishouden vraagt energie. Campagne Welzijnszorg 2005 – Ann VAN DER WILT – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 37 

Naar boven

BEJAARDENZORG

Niet het hemd, maar het geld is nader dan de rok... Onderhoudsplicht bij opname in een rusthuis doorgelicht - Johan TRUYERS - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 37 

Over rusthuisfacturen, onderhoudsplicht en zorgverzekering. Een lezersreactie – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 72

Vorming op maat: een aanzet tot een betere zorg- en dienstverlening van familiehulp in de zorgregio Kortrijk – Marika CSINCSAK – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 30

Naar boven

DIVERSE

 

ETHIEK en zingeving

Het belang van de spirituele dimensie in de totaalzorg voor personen met een verstandelijke handicap. Een onderzoek bij ouders en medewerkers in het M.P.I. Heilig Hart te Deinze - Anne VANDENHOECK en Ria VERCAMER - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 21

Edito: Stevenen we af op een actief pluralistische samenleving? - Redactie - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 3

Niet het hemd, maar het geld is nader dan de rok... Onderhoudsplicht bij opname in een rusthuis doorgelicht - Johan TRUYERS - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 37 

Edito: De onmacht van een samenleving - Redactie - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 3

Neen is ook een woord. Over verwenning als probleem in een verwencultuur - Christien BROECKMANS - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 15 

Euthanasie: ik weet het niet... Persoonlijke beschouwingen bij een maatschappelijk debat - Marc DESMET - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 35

Edito: Wat ik ook doe, ik doe er niet toe… Helpend omgaan met meervoudig gekwetsten. (Redactie) - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 3 

Ik woon niet in een woord. De presentietheorie en het vrijwilligerswerk. Welzijnsschakels op stap met Andries Baart – Monique DE DOBBELEER - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 5

Ethisch denkkader voor het begeleiden van personen met een handicap bij seksueel grensoverschrijdend gedrag – Axel LIEGEOIS - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 36 

Edito: Een grote paradox in onze samenleving – Redactie – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 3

 Naar boven

GEHANDICAPTENZORG

Het belang van de spirituele dimensie in de totaalzorg voor personen met een verstandelijke handicap. Een onderzoek bij ouders en medewerkers in het M.P.I. Heilig Hart te Deinze - Anne VANDENHOECK en Ria VERCAMER - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 21

Uit de praktijk: Woonwensenonderzoek in huize monnikenheide - Patricia WILDIERS - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 35 

Omgaan met vraag en aanbod binnen het Vlaams Fonds – Catherine MOLLEMAN - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 33

Vermarkting van zorg met het PAB - Jef BREDA, David SCHOENMAEKERS, Caroline VAN LANDEGHEM en Martine VANDERVELDEN - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 43 

Zorggradatie in de gehandicaptenzorg. Een project binnen het Vlaams Fonds – Catherine MOLLEMAN - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 29

Ethisch denkkader voor het begeleiden van personen met een handicap bij seksueel grensoverschrijdend gedrag – Axel LIEGEOIS - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 36 

Diversiteit: een oefening in verscheidenheid?! Een praktijkgetuigenis en –reflectie vanuit de gehandicaptenzorg (Richard TIMMERMAN) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 26

Groeien in diversiteit. Over opleidingsperspectief en praktijkervaring bij allochtone personen in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking (Geert VANNIEUWENHUYZE) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 37 

 Naar boven

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Neen is ook een woord. Over verwenning als probleem in een verwencultuur - Christien BROECKMANS - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 15 

Opvoedingsondersteuning belicht vanuit een kind- en jongerenperspectief - Valérie CARRETTE - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 25

Werken aan diversiteit in een Centrum voor Integrale Gezinszorg (Evelyne DEPOORTER) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 33 

Edito: Een grote paradox in onze samenleving – Redactie – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 3

Standpunt van het Vlaams Welzijnsverbond over opvoedingsondersteuning – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 5 

Het Australische Triple P (Positive Parenting Program). Een veelbelovend model voor opvoedingsondersteuning? – Yves DEBBAUT, Hilde WEEKERS en Benedikte VAN DEN BRUEL – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 11

Vorming op maat: een aanzet tot een betere zorg- en dienstverlening van familiehulp in de zorgregio Kortrijk – Marika CSINCSAK – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 30
 

 Naar boven

GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

De rol van Tele-Onthaal in de preventie van zelfdoding - Pieter VAN WAEYENBERGE - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 13 

Psychiatrische thuiszorg als evidence based practice - Chantal VAN AUDENHOVE - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 5

Het ecogram als röntgenfoto van het netwerk bij psychische problemen - Hilde VLAEMINCK - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 13

Samenwerken in het traject van een levensloop met psychische moeilijkheden - Johan IEVEN - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 23 

Maatschappelijk werk en zorg voor cliënten met psychische problemen - Luc VAN DEN BERGE - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 31

De dienst maatschappelijk werk en de zorg om cliënten met een psychische problematiek - Kathleen SCHELLEMANS - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 43 

Thuiszorg voor mensen met psychiatrische problemen. Samenwerking in de praktijk in het arrondissement Turnhout - Wies CLEENDERS - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 52

Euthanasie: ik weet het niet... Persoonlijke beschouwingen bij een maatschappelijk debat - Marc DESMET - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 35 

United Colours of Nursing biedt kleurrijke zorg. Hoger opgeleide allochtonen aan de slag als verpleegkundigen – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 48 

 Naar boven

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

Editoriaal : Geef jeugddelinquenten niet uit handen! – Redactie - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 3

Empowerment binnen de integrale jeugdhulp. Participatie via taakgerichte groepswerking in een vereniging waar armen het woord nemen - Tine VAN REGENMORTEL - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 5

Pleegzorg werkt aan een betere toekomst. Ouders moeten een plaats krijgen – Joost DEVOLDER - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 15 

Edito: De onmacht van een samenleving - Redactie - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 3

Neen is ook een woord. Over verwenning als probleem in een verwencultuur - Christien BROECKMANS - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 15 

Opvoedingsondersteuning belicht vanuit een kind- en jongerenperspectief - Valérie CARRETTE - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 25

Een kleurrijk CKG in een kleurrijke samenleving… Ervaringen met diversiteit vanuit CKG Hulgenrode (Hilde DEFILLET) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 30 

Het belang om gewaardeerd te worden omwille van de eigen kwaliteiten en competenties. Interview met Hassan Amaghlaou, begeleider binnen het Jongerentehuis Pieter Simenon (Imane BOUZARMAT) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 40

De-dramatiseren, herkaderen en motiveren. Enkele methodische uitgangspunten van het Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand in de Provincie Antwerpen (Joy EEMAN) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 44 

Pleegzorg, een wereld van verschil? Kwaliteitsvolle opvang van niet-vergezelde buitenlandse minderjarigen in gezinnen (Jan BREYNE) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 64

Integratiebegeleiding van kansarme jongeren. Het ‘Eigen Initiatief’ van de vzw ToeKan/ChangeTout asbl – Kathy JACOBS – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 22 

 Naar boven

KINDEROPVANG

De werkdruk in diensten voor opvanggezinnen – Georges HEDEBOUW - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 5

Een regenboog van kleuren. Bewust leren omgaan met verschillen in een kinderdagverblijf (Ann DE MOOR) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 51 

 Naar boven

KWALITEITSZORG

 

MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, ...

Empowerment binnen de integrale jeugdhulp. Participatie via taakgerichte groepswerking in een vereniging waar armen het woord nemen - Tine VAN REGENMORTEL - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 5

Het ecogram als röntgenfoto van het netwerk bij psychische problemen - Hilde VLAEMINCK - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 13

Maatschappelijk werk en zorg voor cliënten met psychische problemen - Luc VAN DEN BERGE - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 31 

De dienst maatschappelijk werk en de zorg om cliënten met een psychische problematiek - Kathleen SCHELLEMANS - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 43

Uit de praktijk: Trajectbegeleiding in thuiszorg - CM Midden-Vlaanderen neemt het initiatief - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 58 

Edito: Wat ik ook doe, ik doe er niet toe… Helpend omgaan met meervoudig gekwetsten. (Redactie) - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 3

Ik woon niet in een woord. De presentietheorie en het vrijwilligerswerk. Welzijnsschakels op stap met Andries Baart – Monique DE DOBBELEER - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 5 

Mag ik iets meer doen, mevrouw? Signalering in het maatschappelijk werk – Dirk DE TROY - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 19

De-dramatiseren, herkaderen en motiveren. Enkele methodische uitgangspunten van het Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand in de Provincie Antwerpen (Joy EEMAN) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 44 

Integratiebegeleiding van kansarme jongeren. Het ‘Eigen Initiatief’ van de vzw ToeKan/ChangeTout asbl – Kathy JACOBS – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 22

Naar boven

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Edito: Werken aan diversiteit. Sterktes zoeken in verschillen (Redactie) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 3

Diversiteitsplannen in Vlaanderen. Een beste praktijk? (Miet LAMBERTS) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 5 

Het Vlaamse EAD-beleid. Een jonge boom, maar met stevige wortels (Michiel VAN DE VOORDE) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 13

Werken aan een organisatie met oog voor diversiteit. Met hulp van VIVO en steun door de overheid (Ninke BAUTMANS) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 19 

Diversiteit in de social profit. Een visie vanuit het Minderhedenforum (Sophia HOORNAERT en Naima CHARKAOUI) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 21

Diversiteit: een oefening in verscheidenheid?! Een praktijkgetuigenis en –reflectie vanuit de gehandicaptenzorg (Richard TIMMERMAN) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 26 

Een kleurrijk CKG in een kleurrijke samenleving… Ervaringen met diversiteit vanuit CKG Hulgenrode (Hilde DEFILLET) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 30

Werken aan diversiteit in een Centrum voor Integrale Gezinszorg (Evelyne DEPOORTER) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 33 

Groeien in diversiteit. Over opleidingsperspectief en praktijkervaring bij allochtone personen in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking (Geert VANNIEUWENHUYZE) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 37

Het belang om gewaardeerd te worden omwille van de eigen kwaliteiten en competenties. Interview met Hassan Amaghlaou, begeleider binnen het Jongerentehuis Pieter Simenon (Imane BOUZARMAT) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 40 

De-dramatiseren, herkaderen en motiveren. Enkele methodische uitgangspunten van het Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand in de Provincie Antwerpen (Joy EEMAN) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 44

Een regenboog van kleuren. Bewust leren omgaan met verschillen in een kinderdagverblijf (Ann DE MOOR) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 51 

Het integratie- en inburgeringsbeleid van migranten in Vlaanderen (Jef MOSTINCKX) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 52

Pleegzorg, een wereld van verschil? Kwaliteitsvolle opvang van niet-vergezelde buitenlandse minderjarigen in gezinnen (Jan BREYNE) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 64

Naar boven

 

OCMW, leefloon

De residentiële opvang van dak- en thuislozen door de OCMW’s. Cijfers als opstap naar een beter thuislozenbeleid - Lut VERBEECK - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 30

Niet het hemd, maar het geld is nader dan de rok... Onderhoudsplicht bij opname in een rusthuis doorgelicht - Johan TRUYERS - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 37

Over rusthuisfacturen, onderhoudsplicht en zorgverzekering. Een lezersreactie – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 72
 

Naar boven

ONDERZOEK

Het belang van de spirituele dimensie in de totaalzorg voor personen met een verstandelijke handicap. Een onderzoek bij ouders en medewerkers in het M.P.I. Heilig Hart te Deinze - Anne VANDENHOECK en Ria VERCAMER - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 21

Psychiatrische thuiszorg als evidence based practice - Chantal VAN AUDENHOVE - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 5 

De werkdruk in diensten voor opvanggezinnen – Georges HEDEBOUW - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 5

Netwerkrelaties tussen zorgvoorzieningen: een geïntegreerde analyse van determinerende factoren, kosten en baten - Joost BRONSELAER - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 5 

Succesfactoren en hinderpalen in de thuiszorg. De beleving van de mantelzorger - Kristien SCHEEPMANS, Roseline DEBAILLIE, Kristel DEVLIEGHER, Louis PAQUAY en Ludo GEYS - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 19

Het gezin als zorgmilieu: mantelzorg voor een partner, ouder of kind - Benedicte DE KOKER - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 25 

Vermarkting van zorg met het PAB - Jef BREDA, David SCHOENMAEKERS, Caroline VAN LANDEGHEM en Martine VANDERVELDEN - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 43

VTO en VTO-beleid in de Vlaamse welzijnssector. Een stand van zaken - Herman BAERT en Pieter SPOOREN - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 5 

Opvoedingsondersteuning belicht vanuit een kind- en jongerenperspectief - Valérie CARRETTE - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 25

Diversiteitsplannen in Vlaanderen. Een beste praktijk? (Miet LAMBERTS) - jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 5 

 Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Uit de praktijk: Woonwensenonderzoek in huize monnikenheide - Patricia WILDIERS - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 35

Samenwerken in het traject van een levensloop met psychische moeilijkheden - Johan IEVEN - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 23 

Thuiszorg voor mensen met psychiatrische problemen. Samenwerking in de praktijk in het arrondissement Turnhout - Wies CLEENDERS - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 52

Uit de praktijk: Trajectbegeleiding in thuiszorg - CM Midden-Vlaanderen neemt het initiatief - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 58 

Pleegzorg werkt aan een betere toekomst. Ouders moeten een plaats krijgen – Joost DEVOLDER - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 15

Netwerkrelaties tussen zorgvoorzieningen: een geïntegreerde analyse van determinerende factoren, kosten en baten - Joost BRONSELAER - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 5 

Vermarkting van zorg met het PAB - Jef BREDA, David SCHOENMAEKERS, Caroline VAN LANDEGHEM en Martine VANDERVELDEN - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 43

Mag ik iets meer doen, mevrouw? Signalering in het maatschappelijk werk – Dirk DE TROY - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 19 

Werken aan een organisatie met oog voor diversiteit. Met hulp van VIVO en steun door de overheid (Ninke BAUTMANS) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 19

Standpunt van het Vlaams Welzijnsverbond over opvoedingsondersteuning – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 5 

 Naar boven

THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Editoriaal: Als thuis zorgen... ook voor de zorger zorgelijk wordt... - Redactie - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 3 

Psychiatrische thuiszorg als evidence based practice - Chantal VAN AUDENHOVE - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 5 

Het ecogram als röntgenfote van het netwerk bij psychische problemen - Hilde VLAEMINCK - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 13

Samenwerken in het traject van een levensloop met psychische moeilijkheden - Johan IEVEN - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 23 

Maatschappelijk werk en zorg voor cliënten met psychische problemen - Luc VAN DEN BERGE - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 31

De dienst maatschappelijk werk en de zorg om cliënten met een psychische problematiek - Kathleen SCHELLEMANS - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 43 

Thuiszorg voor mensen met psychiatrische problemen. Samenwerking in de praktijk in het arrondissement Turnhout - Wies CLEENDERS - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 52

Uit de praktijk: Trajectbegeleiding in thuiszorg - CM Midden-Vlaanderen neemt het initiatief - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 58 

Succesfactoren en hinderpalen in de thuiszorg. De beleving van de mantelzorger - Kristien SCHEEPMANS, Roseline DEBAILLIE, Kristel DEVLIEGHER, Louis PAQUAY en Ludo GEYS - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 19

Het gezin als zorgmilieu: mantelzorg voor een partner, ouder of kind - Benedicte DE KOKER - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 25 

Naar boven

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...

VTO en VTO-beleid in de Vlaamse welzijnssector. Een stand van zaken - Herman BAERT en Pieter SPOOREN - jg. 29, nr. 269, juli 2005, p. 5 

Groeien in diversiteit. Over opleidingsperspectief en praktijkervaring bij allochtone personen in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking (Geert VANNIEUWENHUYZE) – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 37

United Colours of Nursing biedt kleurrijke zorg. Hoger opgeleide allochtonen aan de slag als verpleegkundigen – jg. 29, nr. 271, oktober-november 2005, p. 48 

Het Australische Triple P (Positive Parenting Program). Een veelbelovend model voor opvoedingsondersteuning? – Yves DEBBAUT, Hilde WEEKERS en Benedikte VAN DEN BRUEL – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 11

Vorming op maat: een aanzet tot een betere zorg- en dienstverlening van familiehulp in de zorgregio Kortrijk – Marika CSINCSAK – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 30 

 Naar boven

VRIJWILLIGERSWERK

De rol van Tele-Onthaal in de preventie van zelfdoding - Pieter VAN WAEYENBERGE - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 13 

Editoriaal: Anderhalf miljoen vrijwilligers... dat moet je (als samenleving) verdienen, elke dag! Eindelijk een basisstatuut voor de vrijwilliger - Redactie - jg. 29, nr. 268, juni 2005, p. 3

Ik woon niet in een woord. De presentietheorie en het vrijwilligerswerk. Welzijnsschakels op stap met Andries Baart – Monique DE DOBBELEER - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 5 

Integratiebegeleiding van kansarme jongeren. Het ‘Eigen Initiatief’ van de vzw ToeKan/ChangeTout asbl – Kathy JACOBS – Jg. 29, nr. 272, december 2005, p. 22

Naar boven

 

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

De rol van Tele-Onthaal in de preventie van zelfdoding - Pieter VAN WAEYENBERGE - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 13

De residentiële opvang van dak- en thuislozen door de OCMW’s. Cijfers als opstap naar een beter thuislozenbeleid - Lut VERBEECK - Jg. 29, nr. 265, februari 2005, p. 30 

De dienst maatschappelijk werk en de zorg om cliënten met een psychische problematiek - Kathleen SCHELLEMANS - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 43

Thuiszorg voor mensen met psychiatrische problemen. Samenwerking in de praktijk in het arrondissement Turnhout - Wies CLEENDERS - jg. 29, nr. 266, maart 2005, p. 52 

Hoe integraal is de ‘geïntegreerde’ welzijnszorg – Jef MOSTINCKX - Jg. 29, nr. 267, april-mei 2005, p. 23

Mag ik iets meer doen, mevrouw? Signalering in het maatschappelijk werk – Dirk DE TROY - jg. 29, nr. 270, september 2005, p. 19 

 Naar boven