Thematisch jaaroverzicht jg. 28, 2004

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

 

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Beroepsprofiel ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting - Katrien VANDENBEMPT - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 30 

Is trajectbegeleiding een werkzaam medicijn voor werklozen met depressieve gevoelens? - Jasper VON GRUMBKOW en Eric RAMAEKERS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 30

Naar boven

ARMOEDE, kansarmoede, ...

Jongeren in de actieve welvaartsstaat. Een sociologisch onderzoek naar de oorzaken en beleving van de bijstandsafhankelijkheid bij jonge bestaansminimumgerechtigden - Anja DECLERCQ, Koen HERMANS, Tine SEYNAEVE en Frans LAMMERTYN - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 5

Beroepsprofiel ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting - Katrien VANDENBEMPT - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 30 

Editoriaal: Meer dan… hoog tijd voor een beter woonbeleid – Redactie - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 3

Hoog tijd voor een beter woonbeleid. Campagne Welzijnszorg 2004 – Ann VAN DER WILT - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 37
 

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Editoriaal: discussie rond kinderopvangcheque... meer dan een incident! – Redactie - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 3

De Vlaamse zorgverzekering tussen België en Wallonië - Bea CANTILLON - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 5 

Zorglijn. Een model voor registratie, bemiddeling, afstemming en planning van de zorg voor personen met een handicap - Hilde VERSTRICHT - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 12

Editoriaal: Ook thuiszorg zal ons zorgen blijven baren... – Redactie - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 3 

De zorg thuis voor zware zieken: dé maatschappelijke uitdaging voor 2020 - Ignace LEUS - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 5

Rijmt de betaling van mantelzorg met de Vlaamse familiale cultuur? - Thérèse JACOBS, Edith LODEWIJCKX, Kim CRAEYNEST, Benedicte DE KOKER en Annelies VANBRABANT - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 14 

Ondersteuning van de thuiszorg: de uitdaging - Jozef PACOLET en Georges HEDEBOUW - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 29

Zorgcoördinatie en zorgbemiddeling: hoe op elkaar afstemmen? - Daniëlle COLSOUL - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 76 

Subsidiëring van het vrijwilligerswerk op nieuwe sporen - Rita STORME, Jan CASAERT - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 36

Ingebouwd versus autonoom vrijwilligerswerk - Ludo DE CORT - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 5 

Editoriaal: Over vertrouwen en verantwoordelijkheid – Redactie - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 3 

Tussen overheid en cliënt - Mieke VOGELS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 5

Editoriaal: Meer dan… hoog tijd voor een beter woonbeleid – Redactie - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 3 

Hoog tijd voor een beter woonbeleid. Campagne Welzijnszorg 2004 – Ann VAN DER WILT - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 37

SGG door een medewerker. Arbeidsrechtelijke aspecten en verantwoordelijkheden van de werkgever - Veerle DEGRANDE en Carine VANDERBEKEN - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 69 

Op weg naar een beleidskader voor omgaan met sgg binnen de hulpverlening. Enkele aanzetten vanuit het Daphne-project - Fons GEERTS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 92

Hoe omgaan met SGG. Verwachtingen t.a.v. voorzieningen, overheid en samenleving (Uit de slottoespraak van Peter ADRIAENSSENS) - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 101

Naar boven

BEJAARDENZORG

De opvang van ouder wordende mensen met een verstandelijke handicap binnen de eigen leefgroep: een bewuste keuze of niet? - Marc SERCU - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 28

Naar boven

DIVERSE

Hulpvragen van holebi's. Aanbevelingen t.a.v. het Algemeen Welzijnswerk op basis van een biografische verkenning en leefwereldanalyse bij holebi's - Frank COCKX en Herman BAERT - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 14 

Editoriaal: zal 'welzijn' weldra niet(s) meer zijn? – Redactie - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 3

Uit de praktijk: De Wim-wekker - Jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 60 

Uit de praktijk: Het BIJPASS-project - Jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 50

Een nieuw professioneel profiel voor het maatschappelijk werk – Herman VAN DOOREN - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 29 

Uit de praktijk: Naar de gewone kleuterschool, ook met een ontwikkelingsachterstand of mentale handicap. Een kijk achter de schermen van een thuisbegeleidingsdienst - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 44

Naar boven

ETHIEK en zingeving

Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling: wie is verantwoordelijk? - Herman BAARTMAN - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 18 

Mantelzorg: vrije keuze of onontkoombare plicht? - Ludo DE CORT - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 53

Het gezin voorbij. Over samenleving, ouders en kinderen in nieuwe tijden - Jo VOETS - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 41 

Editoriaal: Ons advies: horen, zien en... spreken – Redactie - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 3

Een ethiek van de professionele ondersteuningsrelatie - Axel LIEGEOIS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 42 

Ook mensen met een verstandelijke handicap rouwen. Hoe kunnen we hen als begeleider hierbij ondersteunen? – Erik VERLIEFDE, Silvia JANSSENS, Herman BAERTEN - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 15

Editoriaal: Gehoord, gezien, gesproken… Het taboe doorbroken - Redactie - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 3 

Ethisch advies nr. 2: Hoe omgaan met vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 5

Naar boven

GEHANDICAPTENZORG

Zorglijn. Een model voor registratie, bemiddeling, afstemming en planning van de zorg voor personen met een handicap - Hilde VERSTRICHT - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 12

Uit de praktijk: De Wim-wekker - Jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 60 

De opvang van ouder wordende mensen met een verstandelijke handicap binnen de eigen leefgroep: een bewuste keuze of niet? - Marc SERCU - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 28

Agressie in de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse gemeenschap - Rik DE JAEGHER - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 39 

Psychotherapie bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking: meerwaarde van de oplossingsgerichte systeemtherapie - Catherine BOGAERTS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 18

Ook mensen met een verstandelijke handicap rouwen. Hoe kunnen we hen als begeleider hierbij ondersteunen? – Erik VERLIEFDE, Silvia JANSSENS, Herman BAERTEN - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 15 

Uit de praktijk: Naar de gewone kleuterschool, ook met een ontwikkelingsachterstand of mentale handicap. Een kijk achter de schermen van een thuisbegeleidingsdienst - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 44

Mensen met een handicap en ‘menselijke’ seksualiteit. (Geen) mensen zoals jij en ik? - Ivo ABRAMS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 55 

Vanuit een visie op seksualiteitsbeleving werken aan een preventie- en reactiebeleid in de zorg voor personen met een NAH - Els VAN SAENE - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 64

Naar boven

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Hulpvragen van holebi's. Aanbevelingen t.a.v. het Algemeen Welzijnswerk op basis van een biografische verkenning en leefwereldanalyse bij holebi's - Frank COCKX en Herman BAERT - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 14 

Gezinszorg bij cliënten met psychische en/of psychiatrische problemen. Een project van Familiehulp v.z.w. - Björ DECOSTER en Hilde LANOYE - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 24 

Opvoeders en aandacht voor relationele en seksuele vorming - Johan VAN BUSSEL - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 32

Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling: wie is verantwoordelijk? - Herman BAARTMAN - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 18 

Editoriaal: Een beetje concurrentie kan toch geen kwaad... – Redactie - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 3

Het gezin voorbij. Over samenleving, ouders en kinderen in nieuwe tijden - Jo VOETS - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 41 

Editoriaal: Ons advies: horen, zien en... spreken – Redactie - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 3

Het belang van empowerment in opvoedingsondersteuning – Kristien NYS en Lieve VAN DEN WIJNGAERDE - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 23 

Editoriaal: Gehoord, gezien, gesproken… Het taboe doorbroken - Redactie - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 3

Ethisch advies nr. 2: Hoe omgaan met vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 5 

De ontwikkeling van een zorgtraject bij een vermoeden van SGG in een organisatie voor kinderen en jongeren - Peter ADRIAENSSENS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 17

Verantwoord handelen bij vermoeden van SGG in een voorziening: de justitiële benadering - Frank HUTSEBAUT - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 29 

De andere kant van de seksualiteit. Een psychoanalytisch geïnspireerde kijk - Jan ROLIES - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 41

Vermoeden van SGG. Kanttekeningen in de marge van het advies - Jan ROLIES - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 51 

Mensen met een handicap en ‘menselijke’ seksualiteit. (Geen) mensen zoals jij en ik? - Ivo ABRAMS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 55

Vanuit een visie op seksualiteitsbeleving werken aan preventie- en reactiebeleid in de zorg voor jonge kinderen - Kristel BOVIJN - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 61 

Vanuit een visie op seksualiteitsbeleving werken aan een preventie- en reactiebeleid in de zorg voor personen met een NAH - Els VAN SAENE - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 64

SGG door een medewerker. Arbeidsrechtelijke aspecten en verantwoordelijkheden van de werkgever - Veerle DEGRANDE en Carine VANDERBEKEN - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 69 

Verankering van preventie en aanpak van SGG in het kwaliteitshandboek - Linda BEIRENS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 74

“Alle journalisten, eruit. Nu!” Een docudrama over crisiscommunicatie in een (fictieve) welzijnsvoorziening - Edgard EECKMAN - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 81 

Crisiscommunicatie bij SGG. Een praktijkverhaal - Magda DUPONT - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 87

Op weg naar een beleidskader voor omgaan met sgg binnen de hulpverlening. Enkele aanzetten vanuit het Daphne-project - Fons GEERTS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 92 

Hoe omgaan met SGG. Verwachtingen t.a.v. voorzieningen, overheid en samenleving (Uit de slottoespraak van Peter ADRIAENSSENS) - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 101

Naar boven

GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

Gezinszorg bij cliënten met psychische en/of psychiatrische problemen. Een project van Familiehulp v.z.w. - Björn DECOSTER en Hilde LANOYE - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 24

De Vlaamse zorgverzekering tussen België en Wallonië - Bea CANTILLON - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 5 

De zorg thuis voor zware zieken: dé maatschappelijke uitdaging voor 2020 - Ignace LEUS - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 5

Geïnterneerden verblijvend in een rijksinstelling in Vlaanderen - Sylvie DE VUYSERE, Joris CASSELMAN, Geert VERVAEKE - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 18 

Is trajectbegeleiding een werkzaam medicijn voor werklozen met depressieve gevoelens? - Jasper VON GRUMBKOW en Eric RAMAEKERS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 30

Uit de praktijk: Het BIJPASS-project - Jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 50 

Ook mensen met een verstandelijke handicap rouwen. Hoe kunnen we hen als begeleider hierbij ondersteunen? – Erik VERLIEFDE, Silvia JANSSENS, Herman BAERTEN - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 15

Naar boven

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

Opvoeders en aandacht voor relationele en seksuele vorming - Johan VAN BUSSEL - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 32 

Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling: wie is verantwoordelijk? - Herman BAARTMAN - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 18

Herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen. Resultaten van een actie-onderzoek - Inge VANFRAECHEM - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 12 

Herstelgericht groepsoverleg in de praktijk - Wendy VAN PUT - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 23

Agressie in de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse gemeenschap - Rik DE JAEGHER - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 39 

Uit de praktijk: Het BIJPASS-project - Jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 50

Het belang van empowerment in opvoedingsondersteuning – Kristien NYS en Lieve VAN DEN WIJNGAERDE - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 23 

Vanuit een visie op seksualiteitsbeleving werken aan preventie- en reactiebeleid in de zorg voor jonge kinderen - Kristel BOVIJN - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 61

Naar boven

KINDEROPVANG

Editoriaal: discussie rond kinderopvangcheque... meer dan een incident! – Redactie - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 3 

Vanuit een visie op seksualiteitsbeleving werken aan preventie- en reactiebeleid in de zorg voor jonge kinderen - Kristel BOVIJN - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 61

Naar boven

KWALITEITSZORG

Een ethiek van de professionele ondersteuningsrelatie - Axel LIEGEOIS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 42 

Verankering van preventie en aanpak van SGG in het kwaliteitshandboek - Linda BEIRENS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 74

Naar boven

MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, ...

Beroepsprofiel ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting - Katrien VANDENBEMPT - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 30

Herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen. Resultaten van een actie-onderzoek - Inge VANFRAECHEM - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 12 

Herstelgericht groepsoverleg in de praktijk - Wendy VAN PUT - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 23

Psychotherapie bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking: meerwaarde van de oplossingsgerichte systeemtherapie - Catherine BOGAERTS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 18 

Het belang van empowerment in opvoedingsondersteuning – Kristien NYS en Lieve VAN DEN WIJNGAERDE - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 23

Een nieuw professioneel profiel voor het maatschappelijk werk – Herman VAN DOOREN - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 29 

De ontwikkeling van een zorgtraject bij een vermoeden van SGG in een organisatie voor kinderen en jongeren - Peter ADRIAENSSENS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 17

Naar boven

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

 

OCMW, leefloon

Jongeren in de actieve welvaartsstaat. Een sociologisch onderzoek naar de oorzaken en beleving van de bijstandsafhankelijkheid bij jonge bestaansminimumgerechtigden - Anja DECLERCQ, Koen HERMANS, Tine SEYNAEVE en Frans LAMMERTYN - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 5

Naar boven

ONDERZOEK

Jongeren in de actieve welvaartsstaat. Een sociologisch onderzoek naar de oorzaken en beleving van de bijstandsafhankelijkheid bij jonge bestaansminimumgerechtigden - Anja DECLERCQ, Koen HERMANS, Tine SEYNAEVE en Frans LAMMERTYN - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 5 

Beroepsprofiel ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting - Katrien VANDENBEMPT - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 30

Rijmt de betaling van mantelzorg met de Vlaamse familiale cultuur? - Thérèse JACOBS, Edith LODEWIJCKX, Kim CRAEYNEST, Benedicte DE KOKER en Annelies VANBRABANT - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 14 

Ondersteuning van de thuiszorg: de uitdaging - Jozef PACOLET en Georges HEDEBOUW - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 29

Mantelzorg: vrije keuze of onontkoombare plicht? - Ludo DE CORT - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 53 

Thuisoppas voor zorgbehoevenden: betekenisvol én haalbaar? - Marleen VANHEES - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 60

Telecare in Vlaanderen - Annick PEETERMANS, Georges HEDEBOUW - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 5 

Geïnterneerden verblijvend in een rijksinstelling in Vlaanderen - Sylvie DE VUYSERE, Joris CASSELMAN, Geert VERVAEKE - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 18

Herstelgericht groepsoverleg in Vlaanderen. Resultaten van een actie-onderzoek - Inge VANFRAECHEM - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 12 

Agressie in de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse gemeenschap - Rik DE JAEGHER - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 39

Is trajectbegeleiding een werkzaam medicijn voor werklozen met depressieve gevoelens? - Jasper VON GRUMBKOW en Eric RAMAEKERS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 30 

Hedendaagse stijlen van vrijwilligheid. Een sociologisch onderzoek bij de vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen – Lesley HUSTINX - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 5

Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Editoriaal: discussie rond kinderopvangcheque... meer dan een incident! – Redactie - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 3 

Gezinszorg bij cliënten met psychische en/of psychiatrische problemen. Een project van Familiehulp v.z.w. - Björn DECOSTER en Hilde LANOYE - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 24

Zorglijn. Een model voor registratie, bemiddeling, afstemming en planning van de zorg voor personen met een handicap - Hilde VERSTRICHT - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 12 

Beroepsprofiel ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting - Katrien VANDENBEMPT - jg. 28, nr. 258, maart 2004, p. 30

De zorg thuis voor zware zieken: dé maatschappelijke uitdaging voor 2020 - Ignace LEUS - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 5 

Rijmt de betaling van mantelzorg met de Vlaamse familiale cultuur? - Thérèse JACOBS, Edith LODEWIJCKX, Kim CRAEYNEST, Benedicte DE KOKER en Annelies VANBRABANT - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 14

Ondersteuning van de thuiszorg: de uitdaging - Jozef PACOLET en Georges HEDEBOUW - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 29 

Zorgcoördinatie en zorgbemiddeling: hoe op elkaar afstemmen? - Daniëlle COLSOUL - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 76

Editoriaal: Een beetje concurrentie kan toch geen kwaad... – Redactie - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 3 

Telecare in Vlaanderen - Annick PEETERMANS, Georges HEDEBOUW - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 5

Ingebouwd versus autonoom vrijwilligerswerk - Ludo DE CORT - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 5 

De opvang van ouder wordende mensen met een verstandelijke handicap binnen de eigen leefgroep: een bewuste keuze of niet? - Marc SERCU - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 28

Tussen overheid en cliënt - Mieke VOGELS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 5 

Een ethiek van de professionele ondersteuningsrelatie - Axel LIEGEOIS - jg. 28, nr. 262, september 2004, p. 42

Het belang van empowerment in opvoedingsondersteuning – Kristien NYS en Lieve VAN DEN WIJNGAERDE - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 23 

Uit de praktijk: Naar de gewone kleuterschool, ook met een ontwikkelingsachterstand of mentale handicap. Een kijk achter de schermen van een thuisbegeleidingsdienst - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 44

Ethisch advies nr. 2: Hoe omgaan met vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 5 

De ontwikkeling van een zorgtraject bij een vermoeden van SGG in een organisatie voor kinderen en jongeren - Peter ADRIAENSSENS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 17

Verantwoord handelen bij vermoeden van SGG in een voorziening: de justitiële benadering - Frank HUTSEBAUT - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 29 

Op weg naar een beleidskader voor omgaan met sgg binnen de hulpverlening. Enkele aanzetten vanuit het Daphne-project - Fons GEERTS - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 92

Hoe omgaan met SGG. Verwachtingen t.a.v. voorzieningen, overheid en samenleving (Uit de slottoespraak van Peter ADRIAENSSENS) - jg. 28, nr. 264, december 2004, p. 101

Naar boven

THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Gezinszorg bij cliënten met psychische en/of psychiatrische problemen. Een project van Familiehulp v.z.w. - Björn DECOSTER en Hilde LANOYE - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 24 

Editoriaal: Ook thuiszorg zal ons zorgen blijven baren... – Redactie - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 3

De zorg thuis voor zware zieken: dé maatschappelijke uitdaging voor 2020 - Ignace LEUS - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 5 

Rijmt de betaling van mantelzorg met de Vlaamse familiale cultuur? - Thérèse JACOBS, Edith LODEWIJCKX, Kim CRAEYNEST, Benedicte DE KOKER en Annelies VANBRABANT - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 14

Ondersteuning van de thuiszorg: de uitdaging - Jozef PACOLET en Georges HEDEBOUW - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 29 

Mantelzorg: vrije keuze of onontkoombare plicht? - Ludo DE CORT - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 53

Thuisoppas voor zorgbehoevenden: betekenisvol én haalbaar? - Marleen VANHEES - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 60 

Hulpmiddelen in de thuiszorg - Roland POUILLIE - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 67

Vrijwilligers: wevers van een noodzakelijk sociaal weefsel - Johan TOURNE - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 73 

Zorgcoördinatie en zorgbemiddeling: hoe op elkaar afstemmen? - Daniëlle COLSOUL - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 76

Telecare in Vlaanderen - Annick PEETERMANS, Georges HEDEBOUW - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 5 

Uit de praktijk: Naar de gewone kleuterschool, ook met een ontwikkelingsachterstand of mentale handicap. Een kijk achter de schermen van een thuisbegeleidingsdienst - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 44

Naar boven

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...

Opvoeders en aandacht voor relationele en seksuele vorming - Johan VAN BUSSEL - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 32 

Uit de praktijk: Naar de gewone kleuterschool, ook met een ontwikkelingsachterstand of mentale handicap. Een kijk achter de schermen van een thuisbegeleidingsdienst - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 44

 

Naar boven

 

VRIJWILLIGERSWERK

Mantelzorg: vrije keuze of onontkoombare plicht? - Ludo DE CORT - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 53 

Thuisoppas voor zorgbehoevenden: betekenisvol én haalbaar? - Marleen VANHEES - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 60

Vrijwilligers: wevers van een noodzakelijk sociaal weefsel - Johan TOURNE - jg. 28, nr. 259, april-mei 2004, p. 73 

Subsidiëring van het vrijwilligerswerk op nieuwe sporen - Rita STORME, Jan CASAERT - jg. 28, nr. 260, juni 2004, p. 36

Ingebouwd versus autonoom vrijwilligerswerk - Ludo DE CORT - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 5 

Hedendaagse stijlen van vrijwilligheid. Een sociologisch onderzoek bij de vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen – Lesley HUSTINX - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 5

Naar boven

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

Hulpvragen van holebi's. Aanbevelingen t.a.v. het Algemeen Welzijnswerk op basis van een biografische verkenning en leefwereldanalyse bij holebi's - Frank COCKX en Herman BAERT - jg. 28, nr. 257, februari 2004, p. 14 

Agressie in de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse gemeenschap - Rik DE JAEGHER - jg. 28, nr. 261, juli 2004, p. 39

Editoriaal: Meer dan… hoog tijd voor een beter woonbeleid – Redactie - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 3 

Hoog tijd voor een beter woonbeleid. Campagne Welzijnszorg 2004 – Ann VAN DER WILT - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 37

Het belang van empowerment in opvoedingsondersteuning – Kristien NYS en Lieve VAN DEN WIJNGAERDE - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 23 

Een nieuw professioneel profiel voor het maatschappelijk werk – Herman VAN DOOREN - jg. 28, nr. 263, oktober-november 2004, p. 29

Naar boven