Thematisch jaaroverzicht jg. 27, 2003

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Beschutte werkplaatsen terug op weg naar waar ze thuis horen? - Luc WIELOCKX - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 14

Anders op de arbeidsmarkt - Arbeidsgehandicapten - Erik SAMOY - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 46

Naar boven

 

ARMOEDE, kansarmoede...

Het nieuwe decreet armoedebestrijding. Goed voor de verenigingen, maar een gemiste kans voor de samenleving? - Ludo DE CORT - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 23

Gevangen in armoede. Campagne  Welzijnszorg vzw 2003 - Ann VAN DER WILT - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 39

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid...

Vrijwilligers in de mist... te veel is trop, en trop is te veel! (Editoriaal) - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 3

Gratis bus en dure zorg. Leeftijd als beleidscriterium - Jef BREDA en David SCHOENMAEKERS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 27

Het fleurige maatschappelijk middenveld... verbleekt in kleurrijk Vlaanderen (Editoriaal) - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 3

Beschutte werkplaatsen terug op weg naar waar ze thuis horen? - Luc WIELOCKX - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 14

Het nieuwe decreet armoedebestrijding. Goed voor de verenigingen, maar een gemiste kans voor de samenleving? - Ludo DE CORT - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 23

Toegankelijkheid van de voorzieningen. Enkele fundamentele uitgangspunten voor het maatschappelijk debat - Wim BLOMMAART - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 53

Naar een nieuw partnerschap in welzijn! Ontwikkelingen in de welzijnssectoren - Frank CUYT - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 5

Persoonlijk Assistentie Budget. De tijd van het experimenteren voorbij? - David SCHOENMAEKERS en Jef BREDA - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 21

Tien jaar buitenschoolse opvang in Vlaanderen. Realisaties en nieuwe uitdagingen - Jan PEETERS - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 31

Na de metamorfose: tijd voor nieuwe beleidsimpulsen? (Editoriaal) - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 3

Vrijwilligerswerk in de kering? Vrijwillig engagement anders bekeken - Ludo DE CORT - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 37

Het trilemma van de sociale zekerheid - Bea CANTILLON, Ive MARX, Veerle DE MAESSCHALCK - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 5

Naar boven

BEJAARDENZORG

Gratis bus en dure zorg. Leeftijd als beleidscriterium - Jef BREDA en David SCHOENMAEKERS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 27

 Naar boven

DIVERSE

Samenstelling Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond 2002 - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 5

Situering van de Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 6

Het welzijnswerk mediagenieker maken... een must! (Editoriaal) - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 3

Menswording in het open veld... Ruimte voor het geïnspireerd welzijnswerk (Editoriaal) - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 3

 Naar boven

ETHIEK en zingeving

(Uit)zicht op zorg (Editoriaal) - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 3

Advies nr. 1: Opnamevrijheid - opnameplicht in particuliere welzijnsvoorzieningen - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 12

Naar een christelijk-ethisch zorgconcept? - Guido CARRETTE - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 39

"Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze (ons) (aan)doen?" Monoloog over het vermoeden van ernstig grensoverschrijdend gedrag t.o.v. kinderen met een handicap, hun ouders en de instelling waar ze verblijven - René DE WEVER - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 15

Asielbeleid is aan ethische reflectie toe (Editoriaal) - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 3

Op zoek naar zingeving in de hulpverlening. De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid bevraagd - Willy VAN DAMME - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 20

Zorgethiek, een visie én een weg naar een meer waardegestuurde zorg (Editoriaal) - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 3

Zorg dragen - alledaags en onalledaags - Jacques DE VISSCHER - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 5

Een verhaal dat te denken geeft... Over rechten en principes, over zingeving en zorg - Guido CARRETTE - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 11

Werken met zorgethische cirkels rond een cliënt - Ludo DE CORT - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 18

Zorgethische cirkels methodisch bekeken. Enkele eerste aanzetten - Bert LISMONT - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 26

Hulpverlenen in de diepte. Mensen ruimte geven om 'op verhaal te komen'... - Fons GEERTS - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 38

 Naar boven

GEHANDICAPTENZORG

Beschutte werkplaatsen terug op weg naar waar ze thuis horen? - Luc WIELOCKX - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 14

"Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze (ons) (aan)doen?" Monoloog over het vermoeden van ernstig grensoverschrijdend gedrag t.o.v. kinderen met een handicap, hun ouders en de instelling waar ze verblijven - René DE WEVER - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 15

Persoonlijk Assistentie Budget. De tijd van het experimenteren voorbij? - David SCHOENMAEKERS en Jef BREDA - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 21

De vermeende opnameplicht: twee case-studies - Gianni LOOSVELDT - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 5

Anders op de arbeidsmarkt - Arbeidsgehandicapten - Erik SAMOY - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 46

Pleegzorg voor personen met een handicap: een doorlichting - Anne VAN MEERBEECK - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 16

 Naar boven

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit...

Seksueel misbruik in residentiële voorzieningen: analyse van chaos - Carla IVENS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 17

"Heer, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze (ons) (aan)doen?" Monoloog over het vermoeden van ernstig grensoverschrijdend gedrag t.o.v. kinderen met een handicap, hun ouders en de instelling waar ze verblijven - René DE WEVER - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 15

Private gezinsplaatsing: een moderne vorm van 'zorg voor buren'? - Lieve VANHEE - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 25

Over gezinshereniging... Procedures en hulpaanbod - Jef CLEEMPUT - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 12

Het gezin in de bijzondere jeugdbijstand: in het centrum of de marge? - Katrien DE KOSTER - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 5

Pleegzorg voor personen met een handicap: een doorlichting - Anne VAN MEERBEECK - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 16

 Naar boven

GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheid, palliatieve zorg, ziekenzorg…

Alcohol- en andere drugproblemen in de bijzondere jeugdzorg - Inge BAETEN en Johan ROSIER - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 5

 Naar boven

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdhulpverlening, pleegzorg...

Seksueel misbruik in residentiële voorzieningen: analyse van chaos - Carla IVENS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 17

Alcohol- en andere drugproblemen in de bijzondere jeugdzorg - Inge BAETEN en Johan ROSIER - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 5

Van weeshuis naar multifunctionele zorg. Een organisatie in beweging - Rudy DOBBELAERE - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 19

Tien jaar buitenschoolse opvang in Vlaanderen. Realisaties en nieuwe uitdagingen - Jan PEETERS - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 31

De vermeende opnameplicht: twee case-studies - Gianni LOOSVELDT - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 5

Private gezinsplaatsing: een moderne vorm van 'zorg voor buren'? - Lieve VANHEE - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 25

Op zoek naar zingeving in de hulpverlening. De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid bevraagd - Willy VAN DAMME - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 20

Het gezin in de bijzondere jeugdbijstand: in het centrum of de marge? - Katrien DE KOSTER - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 5

 Naar boven

KINDEROPVANG

Tien jaar buitenschoolse opvang in Vlaanderen. Realisaties en nieuwe uitdagingen - Jan PEETERS - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 31

 Naar boven

KWALITEITSZORG

Social Governance en kwaliteitszorg: overlappend of complementair? - Vanessa VERDEYEN en Bea VAN BUGGENHOUT - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 5

 Naar boven

MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën...

Werken met zorgethische cirkels rond een cliënt - Ludo DE CORT - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 18

Zorgethische cirkels methodisch bekeken. Enkele eerste aanzetten - Bert LISMONT - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 26

Hulpverlenen in de diepte. Mensen ruimte geven om 'op verhaal te komen'... - Fons GEERTS - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 38

Het gezin in de bijzondere jeugdbijstand: in het centrum of de marge? - Katrien DE KOSTER - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 5

 Naar boven

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers…

Iedereen gelijk? Een vergelijkende analyse van de Turkse, de Marokkaanse en de Belgische subpopulatie in de OCMW financiële steunverlening - Viviane DEHAES, Koenraad PAUWELS, Mia WYNS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 36

Asielbeleid is aan ethische reflectie toe (Editoriaal) - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 3

Over gezinshereniging... Procedures en hulpaanbod - Jef CLEEMPUT - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 12

 Naar boven

OCMW

Iedereen gelijk? Een vergelijkende analyse van de Turkse, de Marokkaanse en de Belgische subpopulatie in de OCMW financiële steunverlening - Viviane DEHAES, Koenraad PAUWELS, Mia WYNS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 36

 Naar boven

ONDERZOEK

Social Governance en kwaliteitszorg: overlappend of complementair? - Vanessa VERDEYEN en Bea VAN BUGGENHOUT - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 5

Gratis bus en dure zorg. Leeftijd als beleidscriterium - Jef BREDA en David SCHOENMAEKERS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 27

Iedereen gelijk? Een vergelijkende analyse van de Turkse, de Marokkaanse en de Belgische subpopulatie in de OCMW financiële steunverlening - Viviane DEHAES, Koenraad PAUWELS, Mia WYNS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 36

Alcohol- en andere drugproblemen in de bijzondere jeugdzorg - Inge BAETEN en Johan ROSIER - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 5

Persoonlijk Assistentie Budget. De tijd van het experimenteren voorbij? - David SCHOENMAEKERS en Jef BREDA - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 21

Anders op de arbeidsmarkt - Arbeidsgehandicapten - Erik SAMOY - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 46

Het trilemma van de sociale zekerheid - Bea CANTILLON, Ive MARX, Veerle DE MAESSCHALCK - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 5

Het gezin in de bijzondere jeugdbijstand: in het centrum of de marge? - Katrien DE KOSTER - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 5

Pleegzorg voor personen met een handicap: een doorlichting - Anne VAN MEERBEECK - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 16

Netwerkanalyse en de integratie van hulpverleningsnetwerken - Kevin BRUYNOOGHE, Piet BRACKE en Mieke VERHAEGHE - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 22

 Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Social Governance en kwaliteitszorg: overlappend of complementair? - Vanessa VERDEYEN en Bea VAN BUGGENHOUT - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 5

Seksueel misbruik in residentiële voorzieningen: analyse van chaos - Carla IVENS - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 17

Van weeshuis naar multifunctionele zorg. Een organisatie in beweging - Rudy DOBBELAERE - jg. 27, nr. 250, maart 2003, p. 19

(Uit)zicht op zorg (Editoriaal) - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 3

Advies nr. 1: Opnamevrijheid - opnameplicht in particuliere welzijnsvoorzieningen - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 12

Toegankelijkheid van de voorzieningen. Enkele fundamentele uitgangspunten voor het maatschappelijk debat - Wim BLOMMAART - jg. 27, nr. 251, april-mei 2003, p. 53

Naar een nieuw partnerschap in welzijn! Ontwikkelingen in de welzijnssectoren - Frank CUYT - jg. 27, nr. 252, juni 2003, p. 5

De vermeende opnameplicht: twee case-studies - Gianni LOOSVELDT - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 5

Werken met zorgethische cirkels rond een cliënt - Ludo DE CORT - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 18

Zorgethische cirkels methodisch bekeken. Enkele eerste aanzetten - Bert LISMONT - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 26

Hulpverlenen in de diepte. Mensen ruimte geven om 'op verhaal te komen'... - Fons GEERTS - jg. 27, nr. 255, oktober-november 2003, p. 38

Netwerkanalyse en de integratie van hulpverleningsnetwerken - Kevin BRUYNOOGHE, Piet BRACKE en Mieke VERHAEGHE - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 22

 

THUISZORG, eerstelijnszorg...

 Naar boven

VORMING, training, opleiding, onderwijs, bijscholing...

 Naar boven

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers in de mist... te veel is trop, en trop is te veel! (Editoriaal) - jg. 27, nr. 249, februari 2003, p. 3

Private gezinsplaatsing: een moderne vorm van 'zorg voor buren'? - Lieve VANHEE - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 25

Vrijwilligerswerk in de kering? Vrijwillig engagement anders bekeken - Ludo DE CORT - jg. 27, nr. 253, juli 2003, p. 37

Pleegzorg voor personen met een handicap: een doorlichting - Anne VAN MEERBEECK - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 16

 Naar boven

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk...

Over gezinshereniging... Procedures en hulpaanbod - Jef CLEEMPUT - jg. 27, nr. 254, september 2003, p. 12

Netwerkanalyse en de integratie van hulpverleningsnetwerken - Kevin BRUYNOOGHE, Piet BRACKE en Mieke VERHAEGHE - jg. 27, nr. 256, december 2003, p. 22

 Naar boven