Thematisch jaaroverzicht jg. 26, 2002

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

ARBEID EN TEWERKSTELLING

In search of excellence (Peggy DE PRINS, Kaat VAN DEN AUDENAERDE en Erik HENDERICKX) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 8

Naar boven

ARMOEDE, kansarmoede, …

Groepswerk als opvoedingsondersteuning. Een “keukenproject” om de vicieuze cirkel van de generatiearmoede te doorbreken. (CAW De Viersprong)jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 42

Het profijt van de belastinghervorming (Bea CANTILLON en Gerlinde VERBIST) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 5
Hulp op krediet. Schuldbemiddeling in Vlaamse O.C.M.W.'s en C.A.W.'s (Lieve RUELENS en Ides NICAISE) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 12

De methodiek van de dialoog. Een weg naar een doelgroepbetrokken armoedebestrijding (André DE COCK) jg. 26, nr. 244, juni 2002, p. 18

Niet geslaagd! (WELZIJNSZORG) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 57

Hoe lonend is het leven? Kritische vragen rond de nieuwe wet op het leefloon (Editoriaal)jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 3

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, …

Jeugddelinquentie is voor België geen prioriteit (Editoriaal) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 3

Inburgering? Geen kwestie van verplichte ‘inpassing’, wel van onthaal… Interview met Piet Janssen (Ludo DE CORT en Fons GEERTS) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 30

De gebruiker heeft recht… op meer en beter recht (Editoriaal) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 3

Gebruikersrechten: voorbij de legitieme verwachtingen? (Gianni LOOSVELDT) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 6

Over jeugddelinquenten en zevenmijlslaarzen (Tim OP DE BEECK) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 51

Is er hulpverlening voor en na de opsluiting van minderjarige delictplegers? (Jan BOSMANS en Eddy VAN DEN HOVE) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 56

Zorgelijke zorgregio’s (Editoriaal) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 3

Het profijt van de belastinghervorming (Bea CANTILLON en Gerlinde VERBIST) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 5

Vlaamse welzijnskoorts gemeten? (Editoriaal) jg. 26, nr. 244, juni 2002, p. 3

Who’s privacy is it, anyway? Bedenkingen bij de nieuwe versie van de privacywet (Guido CARRETTE) jg. 26, nr. 244, juni 2002, p. 32

Eén kwaliteitsdecreet voor gezondheid en welzijn: harmonie of compromis? (Editoriaal) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 3

Welzijn van de welzijnsinstellingen ernstig bedreigd. Vlaams Welzijnsverbond luidt de noodklok (Johanna GHESQUIERE) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 6

VTO: geen hapklare maaltijd! (Bert BOONE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 3

Mogelijke subsidiestromen voor het VTO-beleid in uw voorziening (Katty STAS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 46

Syndicale indrukken over vorming en opleiding (Walter CORNELIS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 49

Hoe lonend is het leven? Kritische vragen rond de nieuwe wet op het leefloon (Editoriaal) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 3

De recuperatie van het PAB (Jos HUYS) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 16

PAB inkopen in voorzieningen: een extra keuzemogelijkheid (VLAAMS WELZIJNSVERBOND) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 29

Wordt Eva zelf de verboden vrucht? (Editoriaal) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 3

 

Naar boven

BEJAARDENZORG
 

Zorg binnen handbereik: personenalarmering voor ouderen (Liesbeth WOUTERS, Herman MEULEMANS, Dirk STOFFELEN en Jos HUYPENS) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 44

In search of excellence (Peggy DE PRINS, Kaat VAN DEN AUDENAERDE en Erik HENDERICKX) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 8

 

Naar boven

ETHIEK en zingeving
 

Samen werken aan een veilige buurt. Op zoek naar een positionering van het welzijnswerk in het kader van een sociaal rechtvaardige veiligheidszorg (Peter GORIS) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 19

De gebruiker heeft recht… op meer en beter recht (Editoriaal) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 3

Gebruikersrechten: voorbij de legitieme verwachtingen? (Gianni LOOSVELDT) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 6

De relatie tussen ‘angst voor criminaliteit’ en ‘leeftijd’ breedmaatschappelijk bekeken (Stefaan PLEYSIER, Geert VERVAEKE en Johan GOETHALS) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 30

Vrouwen na abortus. Begeleidingservaring met Keria in een theoretisch kader (Marina RIEMSLAGH) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 25

Relaties en seksualiteit in de orthopedagogische zorg: een ethische visie (Axel LIEGEOIS) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 38

Who’s privacy is it, anyway? Bedenkingen bij de nieuwe versie van de privacywet (Guido CARRETTE) jg. 26, nr. 244, juni 2002, p. 32

Zorg en techniek in wijsgerig perspectief (Hans ACHTERHUIS) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 5

Juridische knelpunten bij de invoering van het elektronisch dossier in de bijzondere jeugdbijstand (Pieter GEENS, Johan PUT, Wouter GEKIERE en Isabelle VAN DER STRAETE) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 32

Naar boven

GEHANDICAPTENZORG
 

Relaties en seksualiteit in de orthopedagogische zorg: een ethische visie (Axel LIEGEOIS) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 38

Ervaringen met modulering in het kader van het onderzoek over de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap (Bea MAES en Joris VAN PUYENBROECK) jg. 26, nr. 244, juni 2002, p. 5

Waarom wachten lang kan duren. Méér dan een verhaal van vraag en aanbod (André DE DECKER) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 15

VTO als groeimogelijkheid… voor organisaties in hun geheel én voor de individuele medewerker – een voorbeeld uit de gehandicaptenzorg (Jef SCHEURWEGHS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 34

Vorming: effecten bij de deelnemers (Theo VERWAEREN) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 38

De recuperatie van het PAB (Jos HUYS) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 16

PAB inkopen in voorzieningen: een extra keuzemogelijkheid (VLAAMS WELZIJNSVERBOND) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 29

Voorkomen is beter dan genezen (Erik DE BELIE en Geert VAN HOVE) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 30

 

Naar boven

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, …
 

Vrouwen na abortus. Begeleidingservaring met Keria in een theoretisch kader (Marina RIEMSLAGH) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 25

Relaties en seksualiteit in de orthopedagogische zorg: een ethische visie (Axel LIEGEOIS) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 38

Adoptie duurt een leven lang (Pia DEJONCKHEERE) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 40

Zwangerschap in bijzondere jeugdbijstand (Marjolijn DE WILDE en Katrien RUYTJENS) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 27

Naar boven

GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, …
 

In search of excellence (Peggy DE PRINS, Kaat VAN DEN AUDENAERDE en Erik HENDERICKX) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 8

Naar boven

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdhulp, pleegzorg, …
 

Jeugddelinquentie is voor België geen prioriteit (Editoriaal) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 3

Over jeugddelinquenten en zevenmijlslaarzen (Tim OP DE BEECK) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 51

Is er hulpverlening voor en na de opsluiting van minderjarige delictplegers? (Jan BOSMANS en Eddy VAN DEN HOVE) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 56

Relaties en seksualiteit in de orthopedagogische zorg: een ethische visie (Axel LIEGEOIS) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 38

Routeplanner VTO-beleid in voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (Muriel DE RYCK en Ivan NULENS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 29

Adoptie duurt een leven lang (Pia DEJONCKHEERE) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 40

In search of excellence (Peggy DE PRINS, Kaat VAN DEN AUDENAERDE en Erik HENDERICKX) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 8

Zwangerschap in bijzondere jeugdbijstand (Marjolijn DE WILDE en Katrien RUYTJENS) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 27

Juridische knelpunten bij de invoering van het elektronisch dossier in de bijzondere jeugdbijstand (Pieter GEENS, Johan PUT, Wouter GEKIERE en Isabelle VAN DER STRAETE) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 32

 

Naar boven

KINDEROPVANG
 

Naar boven

KWALITEITSZORG
 

Eén kwaliteitsdecreet voor gezondheid en welzijn: harmonie of compromis? (Editoriaal) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 3

VTO-beleid en kwaliteitszorg: onlosmakelijke schakels naar verbetering (Annemie VANDEN BUSSCHE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 43

In search of excellence (Peggy DE PRINS, Kaat VAN DEN AUDENAERDE en Erik HENDERICKX) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 8

Naar boven

MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, …
 

Groepswerk als opvoedingsondersteuning. Een “keukenproject” om de vicieuze cirkel van de generatiearmoede te doorbreken. (CAW De Viersprong) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 42

Hulp op krediet. Schuldbemiddeling in Vlaamse O.C.M.W.'s en C.A.W.'s (Lieve RUELENS en Ides NICAISE) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 12

De methodiek van de dialoog. Een weg naar een doelgroepbetrokken armoedebestrijding (André DE COCK) jg. 26, nr. 244, juni 2002, p. 18

Voor elke cliënt een eigen behandelingplan (Anny JANSSENS) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 26

Voorkomen is beter dan genezen (Erik DE BELIE en Geert VAN HOVE) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 30

Naar boven

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers
 

Inburgering? Geen kwestie van verplichte ‘inpassing’, wel van onthaal… Interview met Piet Janssen (Ludo DE CORT en Fons GEERTS) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 30

Naar boven

OCMW, bestaansminimum, …
 

Hulp op krediet. Schuldbemiddeling in Vlaamse O.C.M.W.'s en C.A.W.'s (Lieve RUELENS en Ides NICAISE) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 12

Hoe lonend is het leven? Kritische vragen rond de nieuwe wet op het leefloon (Editoriaal) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 3

Naar boven

ONDERZOEK
 

Eigentijds maar ook eigenzinnig? Een empirische verkenning van de hedendaagse contouren van het jeugdig vrijwilligerswerk. (Lesley HUSTINX) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 5

De relatie tussen ‘angst voor criminaliteit’ en ‘leeftijd’ breedmaatschappelijk bekeken (Stefaan PLEYSIER, Geert VERVAEKE en Johan GOETHALS) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 30

Vlaamse welzijnskoorts gemeten? (Editoriaal) jg. 26, nr. 244, juni 2002, p. 3

Ervaringen met modulering in het kader van het onderzoek over de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap (Bea MAES en Joris VAN PUYENBROECK) jg. 26, nr. 244, juni 2002, p. 5

Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG
 

Zorgelijke zorgregio’s (Editoriaal) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 3

Welzijn van de welzijnsinstellingen ernstig bedreigd. Vlaams Welzijnsverbond luidt de noodklok (Johanna GHESQUIERE) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 6

Waarom wachten lang kan duren. Méér dan een verhaal van vraag en aanbod (André DE DECKER) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 15

Vrijwilligers in ons beleid. Notities uit een forum van Caritas Netwerk Solidariteit (Ludo DE CORT) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 20

VTO: geen hapklare maaltijd! (Bert BOONE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 3

Op weg naar een strategisch VTO-beleid in welzijnsvoorzieningen (Geert STERCK) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 6

VTO-beleid: investeren in ons grootste kapitaal in onze organisatie (Annemie VANDEN BUSSCHE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 10

Werken aan het voortraject: behoeftedetectie en –analyse (Geert VANNIEUWENHUYZE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 16

Over VTO-beleid en betrokkenheid van medewerkers (Jan COUPÉ) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 23

Syndicale indrukken over vorming en opleiding (Walter CORNELIS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 49

Re-naissance. Bronnen om levenslang te leren voor managers en medewerkers in de sociale sector (Martine KOCKAERT) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 52

Een leven lang leren: concrete instrumenten om aan de slag te gaan in uw organisatie (Jef VAN DER WEE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 55

Zorg en techniek in wijsgerig perspectief (Hans ACHTERHUIS) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 5

Inschakeling van vrijwilligers in professionele voorzieningen: mogelijkheden en grenzen (Ludo DE CORT) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 19

Naar boven

THUISZORG, eerstelijnszorg

Zorg binnen handbereik: personenalarmering voor ouderen (Liesbeth WOUTERS, Herman MEULEMANS, Dirk STOFFELEN en Jos HUYPENS) jg. 26, nr. 242, maart 2002, p. 44

Voor elke cliënt een eigen behandelingplan (Anny JANSSENS) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 26

Naar boven

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding, …
 

VTO: geen hapklare maaltijd! (Bert BOONE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 3

Op weg naar een strategisch VTO-beleid in welzijnsvoorzieningen (Geert STERCK) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 6

VTO-beleid: investeren in ons grootste kapitaal in onze organisatie (Annemie VANDEN BUSSCHE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 10

Werken aan het voortraject: behoeftedetectie en –analyse (Geert VANNIEUWENHUYZE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 16

Over VTO-beleid en betrokkenheid van medewerkers (Jan COUPÉ) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 23

Routeplanner VTO-beleid in voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (Muriel DE RYCK en Ivan NULENS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 29

VTO als groeimogelijkheid… voor organisaties in hun geheel én voor de individuele medewerker – een voorbeeld uit de gehandicaptenzorg (Jef SCHEURWEGHS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 34

Vorming: effecten bij de deelnemers (Theo VERWAEREN) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 38

VTO-beleid en kwaliteitszorg: onlosmakelijke schakels naar verbetering (Annemie VANDEN BUSSCHE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 43

Mogelijke subsidiestromen voor het VTO-beleid in uw voorziening (Katty STAS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 46

Syndicale inddrukken over vorming en opleiding (Walter CORNELIS) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 49

Re-naissance. Bronnen om levenslang te leren voor managers en medewerkers in de sociale sector (Martine KOCKAERT) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 52

Een leven lang leren: concrete instrumenten om aan de slag te gaan in uw organisatie (Jef VAN DER WEE) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 55

Niet geslaagd! (WELZIJNSZORG) jg. 26, nr. 246, september 2002, p. 57

Naar boven

VRIJWILLIGERSWERK
 

Eigentijds maar ook eigenzinnig? Een empirische verkenning van de hedendaagse contouren van het jeugdig vrijwilligerswerk. (Lesley HUSTINX) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 5

Vrijwilligers in ons beleid. Notities uit een forum van Caritas Netwerk Solidariteit (Ludo DE CORT) jg. 26, nr. 245, juli 2002, p. 20

Inschakeling van vrijwilligers in professionele voorzieningen: mogelijkheden en grenzen (Ludo DE CORT) jg. 26, nr. 248, december 2002, p. 19

Naar boven

WELZIJNSWERK, algemeen, forensisch, justitieel, opbouwwerk, …
 

Samen werken aan een veilige buurt. Op zoek naar een positionering van het welzijnswerk in het kader van een sociaal rechtvaardige veiligheidszorg (Peter GORIS) jg. 26, nr. 241, februari 2002, p. 19

Hulp op krediet. Schuldbemiddeling in Vlaamse O.C.M.W.'s en C.A.W.'s (Lieve RUELENS en Ides NICAISE) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 12

Vrouwen na abortus. Begeleidingservaring met Keria in een theoretisch kader (Marina RIEMSLAGH) jg. 26, nr. 243, april-mei 2002, p. 25

Adoptie duurt een leven lang (Pia DEJONCKHEERE) jg. 26, nr. 247, oktober-november 2002, p. 40

Naar boven