Thematisch jaaroverzicht jg. 25, 2001

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Bejaardenzorg, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Maatschappelijk werk, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Grijs in een witte sector. Ouder wordende opvoeders in de welzijnszorg (Sandra HELLINGS) (jg. 25, nr. 234, maart 2001)

Handicap en tewerkstelling. De kijk van de cliënt (Herbert MOENAERT) (jg. 25, nr. 234, maart 2001)
 

Naar boven

ARMOEDE, kansarmoede, …

Solidariteit: is daar geen dienst voor? Over welzijnswerk als solidariteitswerk (Herman BAERT) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)

Lokale solidariteit vorm geven. De keuze van Welzijnszorg voor een netwerk van projecten en Welzijnsschakels (Jos MERTENS) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)

Zelfstandigen in problemen. Een blinde vlek in de hulpverlening? (Bart DEWAELE) (jg. 25, nr. 234, maart 2001)

Een nieuw spoor. Netwerken en armoedebestrijding (Rebecca THYS) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Een kwalitatief evaluatieinstrument voor de armoedesector (Debbie DEGEETER en Kathy VAN CAUWENBERGH) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Ondersteunen van kansarmen (Paul SCHOBBEN) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Schulden. Wie wordt er beter van? Welzijnszorg voert campagne tegen oorzaken en uitwassen van schuldoverlast (Frieda BEX) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Jongeren, geld en krediet. Een onderzoek in Vlaanderen (Sophie DU CAJU) (jg. 25, nr. 240, december 2001)
 

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, …

Persoonsgebonden budget: meer dan een financieringstechniek (Diane SERNEELS) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)

Edito: Vlaanderen laat niet-begeleide minderjarigen in de kou staan! (Redactie) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)

Over de integratie van de jeugdhulpverlening. Een eerste toetsing door het Vlaams Welzijnsverbond (Jan BOSMANS) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)

Rechtspositie van de vrijwilliger. Twee wetsvoorstellen in spiegelbeeld (Ludo DE CORT) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Edito: Kerstmis 2001: mensen achter wachtlijsten en voorzieningen van goede wil (Redactie) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Analyse van wachtlijstgegevens en aanzet tot een meerjarenprogrammatie in de gehandicaptenzorg (Catherine MOLLEMAN) (jg. 25, nr. 240, december 2001)
 

Naar boven

BEJAARDENZORG

Gedeelde krachten... Vrijwilligers binnen palliatieve zorgen (Veronique HOSTE) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Macht en onmacht in de zorg voor dementerende ouderen (Teake ETTEMA) (jg. 25, nr. 240, december 2001)
 

Naar boven

ETHIEK en zingeving

Editoriaal: De verzakelijking voorbij? No-nonsense in het welzijnswerk... (Redactie) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

Over verzakelijking binnen de hulpverlening gesproken... (Guido CARRETTE) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

De groei van de markt van welzijn en geluk: wie wordt daar beter van? (Jef VAN GERWEN) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

Ethisch ondernemen. Een alternatief voor verzakelijking (Luk BOUCKAERT) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

Mag het ietsje meer zijn? Over de instrumentalisering van de methodische hulpverlening, of het verschil tussen noten spelen en muziek maken (stef HERMAN) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

Ethische passie voor barmhartigheid en gerechtigheid (Roger BURGGRAEVE) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

Gegevensverwerking en informatiestromen in de jeugdzorg. Wat niet weet, wat niet deert? (Gianni LOOSVELDT) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Bemoeizorg of bemoeizucht? Een bijdrage aan de visiediscussie over zorgvuldige hulpverlening (Koen VANSEVENANT) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Over de zin van de niet-betaalde zorg. Omdat professionalisering ook niet alles is (Eddy VAN TILT) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)
 

Naar boven

GEHANDICAPTENZORG

Persoonsgebonden budget: meer dan een financieringstechniek (Diane SERNEELS) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)

Handicap en tewerkstelling. De kijk van de cliënt (Herbert MOENAERT) (jg. 25, nr. 234, maart 2001)

Vrijwilligers bieden emotionele bijstand aan personen met een visuele handicap (Elke WILLAERT, Frans SPAPEN, Christel ROYAERT) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Van zelfhulp naar bondgenotenwerking? Ondersteunen van gezinnen met personen met autisme (Cis SCHILTMANS) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Edito: Kerstmis 2001: mensen achter wachtlijsten en voorzieningen van goede wil (Redactie) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Analyse van wachtlijstgegevens en aanzet tot een meerjarenprogrammatie in de gehandicaptenzorg (Catherine MOLLEMAN) (jg. 25, nr. 240, december 2001)
 

Naar boven

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, …

Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning in de centra voor integrale gezinszorg (André GIELIS) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)

Van zelfhulp naar bondgenotenwerking? Ondersteunen van gezinnen met personen met autisme (Cis SCHILTMANS) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)
 

Naar boven

GEZONDHEIDSZORG, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, ziekenzorg, …

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Het K.O.P.P.-project Vlaams-Brabant (Katrien MARCHAL) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)

Gedeelde krachten... Vrijwilligers binnen palliatieve zorgen (Veronique HOSTE) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)
 

Naar boven

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdhulp, pleegzorg, …

Een nieuw P.A.T. in de bijzondere jeugdbijstand. Projectendienst pedagogische projecten Arrondissement Turnhout (Pola FRANKEN) (jg. 25, nr. 234, maart 2001)

Edito: Vlaanderen laat niet-begeleide minderjarigen in de kou staan! (Redactie) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)

Over de integratie van de jeugdhulpverlening. Een eerste toetsing door het Vlaams Welzijnsverbond (Jan BOSMANS) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)

Herstelgericht groepsoverleg. Family Group Conferences in Vlaanderen (Inge VANFRAECHEM) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Video-Home-Training binnen de gezinsbegeleiding in "De Schoor", dagcentrum voor bijzondere jeugdzorg (Kris D'HONDT) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Jeugddelinquentie in de stad (Lode WALGRAVE) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Gegevensverwerking en informatiestromen in de jeugdzorg. Wat niet weet, wat niet deert? (Gianni LOOSVELDT) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in de bijzondere jeugdbijstand (Aleidis DEVILLE, Tine SEYNAEVE, Johan VAN DER AUWERAERT) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Bekennen jongeren kleur? Een exploratief onderzoek naar etnocentrisme (Guido VALKENEERS en Valérie ALBERGHS) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Jongeren, geld en krediet. Een onderzoek in Vlaanderen (Sophie DU CAJU) (jg. 25, nr. 240, december 2001)
 

Naar boven

KINDEROPVANG

Kinderopvang in Vlaanderen: de belangrijkste bevindingen samengevat (Leen SANNEN en Karlien VANPEE) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)
 

Naar boven

KWALITEITSZORG

Een kwalitatief evaluatieinstrument voor de armoedesector (Debbie DEGEETER en Kathy VAN CAUWENBERGH) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Vrijwilligerswerk en kwaliteit: een onafscheidbare relatie (Ludo DE CORT) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)
 

Naar boven

MAATSCHAPPELIJK WERK, methodieken, therapieën, …

Mag het ietsje meer zijn? Over de instrumentalisering van de methodische hulpverlening, of het verschil tussen noten spelen en muziek maken (Stef HERMAN) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

Samenwerking: (niet) vanzelfsprekend? 19 factoren die samenwerking beïnvloeden (Ingrid VANHOREN) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)

Herstelgericht groepsoverleg. Family Group Conferences in Vlaanderen (Inge VANFRAECHEM) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Een nieuw spoor. Netwerken en armoedebestrijding (Rebecca THYS) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Video-Home-Training binnen de gezinsbegeleiding in "De Schoor", dagcentrum voor bijzondere jeugdzorg (Kris D'HONDT) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Bemoeizorg of bemoeizucht? Een bijdrage aan de visiediscussie over zorgvuldige hulpverlening (Koen VANSEVENANT) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Een kwalitatief evaluatieinstrument voor de armoedesector (Debbie DEGEETER en Kathy VAN CAUWENBERGH) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Op eigen kracht... Empowerment en vrijwilligerswerk (Ludo De Cort) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Empowerment. Niet zomaar een ander woord voor nog eens hetzelfde... (Linda LEUNCKENS) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Van onmacht naar kracht. Ondersteuning van het groeiproces bij vrijwilligers om hun kracht in helpende contacten te ontwikkelen en te benutten (Michiel NEELS) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)
 

Naar boven

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in de bijzondere jeugdbijstand (Aleidis DEVILLE, Tine SEYNAEVE, Johan VAN DER AUWERAERT) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Bekennen jongeren kleur? Een exploratief onderzoek naar etnocentrisme (Guido VALKENEERS en Valérie ALBERGHS) (jg. 25, nr. 240, december 2001)
 

Naar boven

OCMW, bestaansminimum, …

Zelfstandigen in problemen. Een blinde vlek in de hulpverlening? (Bart DEWAELE) (jg. 25, nr. 234, maart 2001)
 

Naar boven

ONDERZOEK

Zelfstandigen in problemen. Een blinde vlek in de hulpverlening? (Bart DEWAELE) (jg. 25, nr. 234, maart 2001)

Kinderopvang in Vlaanderen: de belangrijkste bevindingen samengevat (Leen SANNEN en Karlien VANPEE) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)

Samenwerking: (niet) vanzelfsprekend? 19 factoren die samenwerking beïnvloeden (Ingrid VANHOREN) (jg. 25, nr. 236, juni 2001)

Jeugddelinquentie in de stad (Lode WALGRAVE) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Gegevensverwerking en informatiestromen in de jeugdzorg. Wat niet weet, wat niet deert? (Gianni LOOSVELDT) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Een kwalitatief evaluatieinstrument voor de armoedesector (Debbie DEGEETER en Kathy VAN CAUWENBERGH) (jg. 25, nr. 238, september 2001)

Analyse van wachtlijstgegevens en aanzet tot een meerjarenprogrammatie in de gehandicaptenzorg (Catherine MOLLEMAN) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in de bijzondere jeugdbijstand (Aleidis DEVILLE, Tine SEYNAEVE, Johan VAN DER AUWERAERT) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Bekennen jongeren kleur? Een exploratief onderzoek naar etnocentrisme (Guido VALKENEERS en Valérie ALBERGHS) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

Jongeren, geld en krediet. Een onderzoek in Vlaanderen (Sophie DU CAJU) (jg. 25, nr. 240, december 2001)
 

Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Over verzakelijking binnen de hulpverlening gesproken... (Guido CARRETTE) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

De groei van de markt van welzijn en geluk: wie wordt daar beter van? (Jef VAN GERWEN) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

Ethisch ondernemen. Een alternatief voor verzakelijking (Luk BOUCKAERT) (jg. 25, nr. 235, april-mei 2001)

Herstelgericht groepsoverleg. Family Group Conferences in Vlaanderen (Inge VANFRAECHEM) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Macht en onmacht in de zorg voor dementerende ouderen (Teake ETTEMA) (jg. 25, nr. 240, december 2001)
 

Naar boven

THUISZORG, eerstelijnszorg
 

Naar boven

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding, …

Van onmacht naar kracht. Ondersteuning van het groeiproces bij vrijwilligers om hun kracht in helpende contacten te ontwikkelen en te benutten (Michiel NEELS) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)
 

Naar boven

VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligerswerk en kwaliteit: een onafscheidbare relatie (Ludo DE CORT) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)

Lokale solidariteit vorm geven. De keuze van Welzijnszorg voor een netwerk van projecten en Welzijnsschakels (Jos MERTENS) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)

Editoriaal: Gezocht, de vrijwilliger van de week (Redactie) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Rechtspositie van de vrijwilliger. Twee wetsvoorstellen in spiegelbeeld (Ludo DE CORT) (jg. 25, nr. 237, juli 2001)

Edito: Mensen sterk maken, mensen leren greep krijgen op hun situatie... te ver gegrepen voor het vrijwilligerswerk? (Redactie) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Op eigen kracht... Empowerment en vrijwilligerswerk (Ludo De Cort) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Empowerment. Niet zomaar een ander woord voor nog eens hetzelfde... (Linda LEUNCKENS) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Van onmacht naar kracht. Ondersteuning van het groeiproces bij vrijwilligers om hun kracht in helpende contacten te ontwikkelen en te benutten (Michiel NEELS) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Gedeelde krachten... Vrijwilligers binnen palliatieve zorgen (Veronique HOSTE) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Van zelfhulp naar bondgenotenwerking? Ondersteunen van gezinnen met personen met autisme (Cis SCHILTMANS) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Vrijwilligers in de gevangenis. Visie van een gevangenisdirecteur (Guido VERSCHUEREN) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Vrijwilligers bieden emotionele bijstand aan personen met een visuele handicap (Elke WILLAERT, Frans SPAPEN, Christel ROYAERT) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Ondersteunen van kansarmen (Paul SCHOBBEN) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Over de zin van de niet-betaalde zorg. Omdat professionalisering ook niet alles is (Eddy VAN TILT) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)
 

Naar boven

WELZIJNSWERK, algemeen, forensisch, justitieel, opbouwwerk, …

Solidariteit: is daar geen dienst voor? Over welzijnswerk als solidariteitswerk (Herman BAERT) (jg. 25, nr. 233, februari 2001)

Vrijwilligers in de gevangenis. Visie van een gevangenisdirecteur (Guido VERSCHUEREN) (jg. 25, nr. 239, oktober-november 2001)

Schulden. Wie wordt er beter van? Welzijnszorg voert campagne tegen oorzaken en uitwassen van schuldoverlast (Frieda BEX) (jg. 25, nr. 240, december 2001)

 

Naar boven