Thematisch jaaroverzicht jg. 37, 2013

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Methodieken, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Ouderenzorg en thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk  


Van deze jaargang zijn alle artikels beschikbaar als pdf. Ze zijn te vinden bij de inhoudsopgave van het betreffende nummer.


 

 

ARBEID EN TEWERKSTELLING

Psychomotorische en mentale training in de arbeidsrehabilitatie van personen met een psychische kwetsbaarheid (Jan KNAPEN, Yves MORIËN, Bie VAN WOENSEL, Annick MYSZTA en Rob STRIGENCZ) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 21

Edito: Het belang van innovatie… en motivatie… in de zorg (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 1

Naar boven

ARMOEDE, kansarmoede, ...

Overleven met een beperkt inkomen. Wat betekent dit voor kinderen en jongeren? (Leen VAN THIELEN en Bérénice STORMS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 16

Buren zoals we ze (niet) kennen. Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder (Anneleen DECOENE) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 26

Welzijnszorg bindt de strijd aan met ‘armoede op den buiten’ (Bert D’HONDT) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 3

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Edito: Kruideniers of supermarkten in de zorg? Groeien in zorgzaamheid en verantwoordelijkheid (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 1

Zorgbegeleiding voor personen met dementie in de thuiszorg (Ann BAEYENS en Roselien SIERENS) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 3

In de kijker: Doofblind, ondraaglijk lijden? Wat doet de samenleving daaraan? (Paul BULCKAERT) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 37

Ethisch Advies nr. 7: Continuïteit van zorgrelaties (Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 5

Vier bouwstenen om te werken aan continuïteit. Verslag van enkele bijdragen op de studiedag van 26 oktober 2012 (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 49

Edito: Een teveel aan GAS leidt tot verzuring… (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 1

Edito: Vlaams Welzijnsverbond over welzijnsbegroting 2014: voorzichtig positief, maar waakzaamheid blijft geboden! (Fons GEERTS en Frank CUYT) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 1

Kostprijs wonen binnen Diensten Inclusieve Ondersteuning (Thomas HEYNDERICKX) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 12

Bevlogenheid in de social profit. Onderzoek naar de invloed van de eerstelijns-leidinggevende (Els SEVERENS, Wim STINCKENS en Anki VAN HEDEN) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 28

Welzijnszorg bindt de strijd aan met ‘armoede op den buiten’ (Bert D’HONDT) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 3

Waarom fietst Vlaanderen met de Huizen van het Kind naast het lokale bestuur? (Dirk LUYTEN) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 26

Naar boven

DIVERSE

Zelfverdediging in de zorgsector. Wat kunnen we leren van Krav Maga? (Carl ADAMS en Luc VAN LAERE) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 20

Naar boven

ETHIEK en zingeving

Edito: Kruideniers of supermarkten in de zorg? Groeien in zorgzaamheid en verantwoordelijkheid (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 1

In de kijker: Doofblind, ondraaglijk lijden? Wat doet de samenleving daaraan? (Paul BULCKAERT) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 37

In de kijker: Worden we allemaal instrumenSen? Over de verzakelijking in de zorg - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 33

Edito: Oud schandaal drukt ons opnieuw met de neus op de feiten: we geven te weinig aandacht aan de slachtoffers van misbruik (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 1

Omgaan met moeilijk gedrag… Naar minder vrijheidsbeperkende maatregelen in een psychiatrische behandeleenheid voor mensen met een verstandelijke beperking (Willem DE MUER) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013,  p. 10

Edito: Het belang van betrouwbare zorgrelaties kan niet onderschat worden! (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 1

Bij wijze van inleiding: het verhaal van een klein jongetje dat ingekneld raakte in het raderwerk van de jeugdhulp (Arnold SCHAEK) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 3

Ethisch Advies nr. 7: Continuïteit van zorgrelaties (Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 5

Continuïteit van zorgrelaties: inbreng vanuit de gehechtheidstheorie (Greet GEENEN) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 27

Zorgdiscontinuïteit of de carrousel van de jeugdhulp… een fata morgana? (Arnold SCHAEK) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 43

Vier bouwstenen om te werken aan continuïteit. Verslag van enkele bijdragen op de studiedag van 26 oktober 2012 (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 49

Edito: Een teveel aan GAS leidt tot verzuring… (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 1

Ondernemen, welzijn, samen: een recept voor een geslaagde gemeenschap (Paul VERHAEGHE) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 3

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in gezinnen. Én nabijheid bieden, én grenzen stellen (Jan HOET en Leen HERMKENS) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 30

Extra: De verbindende kracht van het sociaal werk. Een aankondiging (Kris THIENPONT) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 37

Edito: Ben ik dan mijn broeders hoeder? Of trek ik het me wel aan… (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 1

Mensen zonder papieren. De dilemma’s van vrijwilligers in het welzijnswerk (Pascale D’HONT) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 35

Naar boven

GEHANDICAPTENZORG

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen in de problemen geraken met alcohol of drugs… Vijf hefbomen om de handelingsverlegenheid te doorbreken (Peter DE BRUYN) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 27

In de kijker: Doofblind, ondraaglijk lijden? Wat doet de samenleving daaraan? (Paul BULCKAERT) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 37

Op weg naar gedeelde zorg voor personen met een verstandelijke beperking. Recente evoluties in rol en positie van een opname- en behandeleenheid in een psychiatrisch centrum (Nathalie MERTENS en Goedele HOEFNAGELS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 3

Een gedragen visie als basis voor een goede vrijwilligerswerking. Ingebouwd en ‘inclusief’ vrijwilligerswerk in de vzw Stijn (Linda ROOSEN) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 36

Het VAHP Zorgzwaarte-instrument: een voorstelling (Sofie HEYMANS en Catherine MOLLEMAN) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 17

Het zorgzwaarte-instrument: een tijdsregistratie-onderzoek (Ben SCHOUTTEN, Leen VANERMEN en Paul CAES) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 27

Ondersteuningsplanning binnen Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) (Thomas HEYNDERICKX) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 3

In de kijker: Sociale inclusie: rol en bijdrage van zorgorganisaties. Een boekbespreking (Noël DE RYCKE) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 37

Kostprijs wonen binnen Diensten Inclusieve Ondersteuning (Thomas HEYNDERICKX) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 12

Perspectief NU! Recht op zorg en ondersteuning voor alle personen met een handicap (Mieke VOGELS) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 11

Het ontwerpdecreet persoonsvolgende financiering heeft potentieel. Reflecties vanuit het Vlaams Welzijnsverbond (Diane SERNEELS en Frank CUYT) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 20

Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Kritische bedenkingen van de Strategische Adviesraad (Barbara KREKELS en Gunter NAETS) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 23

Naar boven

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

De basishouding voor zorgverleners bij Kind en Gezin: aangaan en ondersteunen van betekenisvolle en affectieve relaties (Sarah VANDEN AVENNE) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 11

Edito: Effectief of niet? Zo zwart-wit zal het wel niet zijn… (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 1

Kinderopvang door grootouders. Speelt de echtscheiding van ouders een rol? (Dimitri MORTELMANS, Leen HEYLEN, Maaike JAPPENS en Lieve VANDERLEYDEN) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p . 9

Edito: Oud schandaal drukt ons opnieuw met de neus op de feiten: we geven te weinig aandacht aan de slachtoffers van misbruik (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 1

Overleven met een beperkt inkomen. Wat betekent dit voor kinderen en jongeren? (Leen VAN THIELEN en Bérénice STORMS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 16

Continuïteit van zorgrelaties: inbreng vanuit de gehechtheidstheorie (Greet GEENEN) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 27

In de kijker: Mentaliseren in de kindertherapie (Alexandra Irena VERHEIJ) ­- jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 57

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in gezinnen. Én nabijheid bieden, én grenzen stellen (Jan HOET en Leen HERMKENS) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 30

Naar boven

(Geestelijke) GEZONDHEIDSZORG, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen in de problemen geraken met alcohol of drugs… Vijf hefbomen om de handelingsverlegenheid te doorbreken (Peter DE BRUYN) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 27

Opzettelijke zelfverwonding in de adolescentie: preventie en interventie (Imke BAETENS en Laurence CLAES) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 18

Op weg naar gedeelde zorg voor personen met een verstandelijke beperking. Recente evoluties in rol en positie van een opname- en behandeleenheid in een psychiatrisch centrum (Nathalie MERTENS en Goedele HOEFNAGELS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 3

De ‘onderschatte’ positie van het woonzorgcentrum in de zorg voor ouderen met een psychiatrische problematiek (Liesbet LOMMELEN en Leen HEYLEN) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 14

Uit de praktijk: Sociaal huis Malle zet in op groepswerking! (Wendy VERHEYEN en Koen HENDRICKX) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 35

Naar boven

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

De basishouding voor zorgverleners bij Kind en Gezin: aangaan en ondersteunen van betekenisvolle en affectieve relaties (Sarah VANDEN AVENNE) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 11

Samenwerken ondersteunen binnen pleegzorg: overzicht van methodieken en modellen (M. ROBBERECHTS, M. KLINGELS, Johan VANDERFAEILLIE, Frank VAN HOLEN en F. VANSCHOONLANDT) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 16

Opzettelijke zelfverwonding in de adolescentie: preventie en interventie (Imke BAETENS en Laurence CLAES) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 18

Edito: Oud schandaal drukt ons opnieuw met de neus op de feiten: we geven te weinig aandacht aan de slachtoffers van misbruik (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 1

Bij wijze van inleiding: het verhaal van een klein jongetje dat ingekneld raakte in het raderwerk van de jeugdhulp (Arnold SCHAEK) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 3

Zorgdiscontinuïteit of de carrousel van de jeugdhulp… een fata morgana? (Arnold SCHAEK) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 43

Naar boven

KINDEROPVANG

Kinderopvang door grootouders. Speelt de echtscheiding van ouders een rol? (Dimitri MORTELMANS, Leen HEYLEN, Maaike JAPPENS en Lieve VANDERLEYDEN) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p . 9

Een lerend netwerk opstarten bij onthaalouders. Een interview met Wendy Cleys van vzw ‘t Ballonneke (Bart DECLERCQ) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 25

Waarom fietst Vlaanderen met de Huizen van het Kind naast het lokale bestuur? (Dirk LUYTEN) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 26

Naar boven

KWALITEITSZORG

In de kijker: Worden we allemaal instrumenSen? Over de verzakelijking in de zorg - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 33

Extra: De verbindende kracht van het sociaal werk. Een aankondiging (Kris THIENPONT) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 37

Naar boven

METHODIEKEN, therapieën, zorgvernieuwing...

Zorgbegeleiding voor personen met dementie in de thuiszorg (Ann BAEYENS en Roselien SIERENS) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 3

De basishouding voor zorgverleners bij Kind en Gezin: aangaan en ondersteunen van betekenisvolle en affectieve relaties (Sarah VANDEN AVENNE) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 11

Samenwerken ondersteunen binnen pleegzorg: overzicht van methodieken en modellen (M. ROBBERECHTS, M. KLINGELS, Johan VANDERFAEILLIE, Frank VAN HOLEN en F. VANSCHOONLANDT) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 16

Edito: Effectief of niet? Zo zwart-wit zal het wel niet zijn… (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 1

Een lerend netwerk opstarten bij onthaalouders. Een interview met Wendy Cleys van vzw ‘t Ballonneke (Bart DECLERCQ) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 25

Continuïteit van zorgrelaties: inbreng vanuit de gehechtheidstheorie (Greet GEENEN) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 27

In de kijker: Mentaliseren in de kindertherapie (Alexandra Irena VERHEIJ) ­- jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 57

Het VAHP Zorgzwaarte-instrument: een voorstelling (Sofie HEYMANS en Catherine MOLLEMAN) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 17

Het zorgzwaarte-instrument: een tijdsregistratie-onderzoek (Ben SCHOUTTEN, Leen VANERMEN en Paul CAES) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 27

Het concept ‘empowerende academische werkplaats’. Een innovatieve vorm van samenwerken aan werkzame kennis (Tine VAN REGENMORTEL, Koen HERMANS en Roos STEENS) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 36

Psychomotorische en mentale training in de arbeidsrehabilitatie van personen met een psychische kwetsbaarheid (Jan KNAPEN, Yves MORIËN, Bie VAN WOENSEL, Annick MYSZTA en Rob STRIGENCZ) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 21

Edito: Het belang van innovatie… en motivatie… in de zorg (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 1

Het instrument ‘Zicht op mantelzorg’ als leidraad voor de behoefteanalyse bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen (Benedicte DE KOKER en Lieve DE VOS) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 3

Zelfverdediging in de zorgsector. Wat kunnen we leren van Krav Maga? (Carl ADAMS en Luc VAN LAERE) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 20

Uit de praktijk: Sociaal huis Malle zet in op groepswerking! (Wendy VERHEYEN en Koen HENDRICKX) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 35

Extra: De verbindende kracht van het sociaal werk. Een aankondiging (Kris THIENPONT) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 37

In de kijker: Integrale rehabilitatiebenadering. Een boekbespreking (Walter VAN HECKE) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 39

Naar boven

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Buren zoals we ze (niet) kennen. Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder (Anneleen DECOENE) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 26

Mensen zonder papieren. De dilemma’s van vrijwilligers in het welzijnswerk (Pascale D’HONT) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 35

 

OCMW, leefloon

Naar boven

ONDERZOEK

Samenwerken ondersteunen binnen pleegzorg: overzicht van methodieken en modellen (M. ROBBERECHTS, M. KLINGELS, Johan VANDERFAEILLIE, Frank VAN HOLEN en F. VANSCHOONLANDT) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 16

Edito: Effectief of niet? Zo zwart-wit zal het wel niet zijn… (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 1

Generaties en solidariteit: de daad bij het woord? (Lieve VANDERLEYDEN en Marc CALLENS) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 3

Kinderopvang door grootouders. Speelt de echtscheiding van ouders een rol? (Dimitri MORTELMANS, Leen HEYLEN, Maaike JAPPENS en Lieve VANDERLEYDEN) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p . 9

Opzettelijke zelfverwonding in de adolescentie: preventie en interventie (Imke BAETENS en Laurence CLAES) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 18

Omgaan met moeilijk gedrag… Naar minder vrijheidsbeperkende maatregelen in een psychiatrische behandeleenheid voor mensen met een verstandelijke beperking (Willem DE MUER) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013,  p. 10

Overleven met een beperkt inkomen. Wat betekent dit voor kinderen en jongeren? (Leen VAN THIELEN en Bérénice STORMS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 16

Buren zoals we ze (niet) kennen. Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder (Anneleen DECOENE) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 26

Het VAHP Zorgzwaarte-instrument: een voorstelling (Sofie HEYMANS en Catherine MOLLEMAN) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 17

Het zorgzwaarte-instrument: een tijdsregistratie-onderzoek (Ben SCHOUTTEN, Leen VANERMEN en Paul CAES) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 27

Het concept ‘empowerende academische werkplaats’. Een innovatieve vorm van samenwerken aan werkzame kennis (Tine VAN REGENMORTEL, Koen HERMANS en Roos STEENS) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 36

Ondersteuningsplanning binnen Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) (Thomas HEYNDERICKX) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 3

De ‘onderschatte’ positie van het woonzorgcentrum in de zorg voor ouderen met een psychiatrische problematiek (Liesbet LOMMELEN en Leen HEYLEN) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 14

Kostprijs wonen binnen Diensten Inclusieve Ondersteuning (Thomas HEYNDERICKX) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 12

Bevlogenheid in de social profit. Onderzoek naar de invloed van de eerstelijns-leidinggevende (Els SEVERENS, Wim STINCKENS en Anki VAN HEDEN) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 28

Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Edito: Kruideniers of supermarkten in de zorg? Groeien in zorgzaamheid en verantwoordelijkheid (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 1

Op weg naar gedeelde zorg voor personen met een verstandelijke beperking. Recente evoluties in rol en positie van een opname- en behandeleenheid in een psychiatrisch centrum (Nathalie MERTENS en Goedele HOEFNAGELS) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 3

Omgaan met moeilijk gedrag… Naar minder vrijheidsbeperkende maatregelen in een psychiatrische behandeleenheid voor mensen met een verstandelijke beperking (Willem DE MUER) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013,  p. 10

Een gedragen visie als basis voor een goede vrijwilligerswerking. Ingebouwd en ‘inclusief’ vrijwilligerswerk in de vzw Stijn (Linda ROOSEN) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 36

Edito: Het belang van betrouwbare zorgrelaties kan niet onderschat worden! (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 1

Ethisch Advies nr. 7: Continuïteit van zorgrelaties (Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 5

Zorgdiscontinuïteit of de carrousel van de jeugdhulp… een fata morgana? (Arnold SCHAEK) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 43

Vier bouwstenen om te werken aan continuïteit. Verslag van enkele bijdragen op de studiedag van 26 oktober 2012 (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 332, juni 2013, p. 49

Ondernemen, welzijn, samen: een recept voor een geslaagde gemeenschap (Paul VERHAEGHE) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 3

Ondersteuningsplanning binnen Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) (Thomas HEYNDERICKX) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 3

In de kijker: Sociale inclusie: rol en bijdrage van zorgorganisaties. Een boekbespreking (Noël DE RYCKE) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 37

Edito: Het belang van innovatie… en motivatie… in de zorg (Fons GEERTS) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 1

Bevlogenheid in de social profit. Onderzoek naar de invloed van de eerstelijns-leidinggevende (Els SEVERENS, Wim STINCKENS en Anki VAN HEDEN) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 28

In de kijker: Integrale rehabilitatiebenadering. Een boekbespreking (Walter VAN HECKE) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 39

Perspectief NU! Recht op zorg en ondersteuning voor alle personen met een handicap (Mieke VOGELS) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 11

Het ontwerpdecreet persoonsvolgende financiering heeft potentieel. Reflecties vanuit het Vlaams Welzijnsverbond (Diane SERNEELS en Frank CUYT) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 20

Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Kritische bedenkingen van de Strategische Adviesraad (Barbara KREKELS en Gunter NAETS) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 23

Waarom fietst Vlaanderen met de Huizen van het Kind naast het lokale bestuur? (Dirk LUYTEN) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 26

Naar boven

OUDERENZORG EN THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Zorgbegeleiding voor personen met dementie in de thuiszorg (Ann BAEYENS en Roselien SIERENS) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 3

Generaties en solidariteit: de daad bij het woord? (Lieve VANDERLEYDEN en Marc CALLENS) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 3

De ‘onderschatte’ positie van het woonzorgcentrum in de zorg voor ouderen met een psychiatrische problematiek (Liesbet LOMMELEN en Leen HEYLEN) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 14

Het instrument ‘Zicht op mantelzorg’ als leidraad voor de behoefteanalyse bij mantelzorgers van thuiswonende ouderen (Benedicte DE KOKER en Lieve DE VOS) - jg. 37, nr. 335, oktober-november 2013, p. 3

Naar boven

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen in de problemen geraken met alcohol of drugs… Vijf hefbomen om de handelingsverlegenheid te doorbreken (Peter DE BRUYN) - jg. 37, nr. 329, februari 2013, p. 27

Een lerend netwerk opstarten bij onthaalouders. Een interview met Wendy Cleys van vzw ‘t Ballonneke (Bart DECLERCQ) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 25

Het concept ‘empowerende academische werkplaats’. Een innovatieve vorm van samenwerken aan werkzame kennis (Tine VAN REGENMORTEL, Koen HERMANS en Roos STEENS) - jg. 37, nr. 333, juli 2013, p. 36

Psychomotorische en mentale training in de arbeidsrehabilitatie van personen met een psychische kwetsbaarheid (Jan KNAPEN, Yves MORIËN, Bie VAN WOENSEL, Annick MYSZTA en Rob STRIGENCZ) - jg. 37, nr. 334, september 2013, p. 21

Naar boven

VRIJWILLIGERSWERK

Generaties en solidariteit: de daad bij het woord? (Lieve VANDERLEYDEN en Marc CALLENS) - jg. 37, nr. 330, maart 2013, p. 3

Een gedragen visie als basis voor een goede vrijwilligerswerking. Ingebouwd en ‘inclusief’ vrijwilligerswerk in de vzw Stijn (Linda ROOSEN) - jg. 37, nr. 331, april-mei 2013, p. 36

Mensen zonder papieren. De dilemma’s van vrijwilligers in het welzijnswerk (Pascale D’HONT) - jg. 37, nr. 336, december 2013, p. 35

Naar boven

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...