Ringmap "ethische adviezen"

Printervriendelijke versiePDF version

Leden van het Vlaams Welzijnsverbond ontvangen de ethische adviezen uiteraard automatisch bij het verschijnen. Geïnteresseerde niet-leden kunnen de ringmap met de ethische adviezen van het Vlaams Welzijnsverbond bestellen door een e-mail te sturen naar post@vlaamswelzijnsverbond.be én 35 euro over te schrijven op rekening 776-5935071-29 van het Vlaams Welzijnsverbond.

 

Zodra de betaling binnen is, sturen we u per post de ringmap met de eerste teksten.

Na het ‘ten geleide’ vindt u een tekst met een situering van de Ethische Commissie en uitleg bij de zorgvisie die gehanteerd wordt.

Volgende adviezen werden tot nu toe gepubliceerd:

Advies nr. 1 over ‘Opnamevrijheid – opnameplicht in particuliere welzijnsvoorzieningen’ (21 januari 2003).

Advies nr. 2 over 'Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag' (15 juni 2004).

Advies nr. 3 over 'Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk' (20 december 2005).

Advies nr. 4 over 'Uw regels zijn de onze niet... Ethisch omgaan met grenzen en begeleidingsafspraken' (24 april 2007)

Advies nr. 5 over 'De positie van de hulpverlener in welzijnsvoorzieningen: geprangd tussen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid' (21 oktober 2008)

Advies nr. 6 over 'Zorgzame ondernemers in de zorg. Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties' (23 februari 2010)

Advies nr. 7 over 'Continuïteit van zorgrelaties' (17 januari 2012)

Advies nr. 8 over 'Lichamelijk handelen in zorg en ondersteuningsrelaties (22 november 2016)

Hieronder kan u een actuele inhoudsopgave van de map downloaden.

 

Auteur(s):

Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond

Titel:

Ringmap "Ethische Adviezen"

Uitgever:

 

Jaartal:

(laatst aangepast) 2016

Aantal Blz.:

145

ISBN

 

Kostprijs

35,00  euro (verzending map en reeds gepubliceerde adviezen inbegrepen)

Downloads