Thematisch jaaroverzicht jg. 38, 2014

Printervriendelijke versiePDF version

Arbeid, Armoede, Beleid, Diverse, Ethiek, Gehandicaptenzorg, Gezin, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kwaliteitszorg, Methodieken, Migranten, OCMW, Onderzoek, Organisatie van de zorg, Ouderenzorg en thuiszorg, VTO, Vrijwilligerswerk, Welzijnswerk  


Van deze jaargang zijn alle artikels beschikbaar als pdf. Ze zijn te vinden bij de inhoudsopgave van het betreffende nummer.


 

 

ARBEID EN TEWERKSTELLING

In de kijker: Mensen met een arbeidshandicap aan werk helpen. Enkele cijfers en tendensen - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 40

Edito: Jobs, jobs, jobs, en nog eens jobs… voor iedereen? Als de welzijnssector nu eens het voortouw zou nemen… (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 1

Naar boven

ARMOEDE, kansarmoede, ...

Sociale zekerheid en migratie in België: een paradoxale situatie van inclusie en armoede (Ninke MUSSCHE, Vincent CORLUY en Ive MARX) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 9

Het Opstapje. Toegankelijke kinderopvang, een recht voor iedereen, of hoe de sociale functie van de kinderopvang doelmatig kan worden ingezet in de strijd tegen (kans)armoede (Hilde SCHOCKAERT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 17

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België (Dorien FRANS, Natascha VAN MECHELEN, Wim VAN LANCKER) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 3

Een buddy bij de wieg: perinatale coaching in kansarmoede. Een model met kansen voor gezinnen, studenten en zorgverleners (Annemarie HOOGEWYS en Els GOETHALS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 20

Iedereen beschermd tegen armoede? Geef sociale uitsluiting geen kans! (Campagneboodschap 2014 Welzijnszorg) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 34

Naar boven

BELEID, overheidsbeleid, sociaal beleid, sociale zekerheid, wetgeving, ...

Edito: Horen mensen met een handicap er echt bij of willen we liever een samenleving zonder? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 1

Het coöperatief financieren en beheren van zorgvastgoed. Kansen, knelpunten en aanbevelingen (Wim VAN OPSTAL en Karine RUTTENS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 27

Edito: De ‘gestuurde’ revival van de buurt. Het ei van Columbus of de nieuwe naïviteit? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 1

Ter overweging: Het leven is geen competitie… en mensen zijn geen concurrenten (Ann GAUBLOMME) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 36

Edito: Nieuwe actoren in de zorg: een weldaad voor de sector of zal de geschiedenis zich herhalen? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 1

Ondubbelzinnig kiezen voor erkenning. Vlaams Parlement en welzijnssector geven slachtoffers historisch misbruik erkenning en bieden hen excuses aan (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 3

Sociale zekerheid en migratie in België: een paradoxale situatie van inclusie en armoede (Ninke MUSSCHE, Vincent CORLUY en Ive MARX) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 9

Edito: Kan de erkenning van klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog en de regeling voor psychotherapie het kaf van het koren scheiden en een einde maken aan kwakzalverij? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 1

Edito: Investeren in welzijn en zorg is kiezen voor de toekomst. Ga dus voor welzijn en zorg! (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 1

Onlinehulpverlening… een dubbele uitdaging (Philippe BOCKLANDT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 22

Edito: Snoeien om te groeien? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 1

Zorggarantie voor personen met een handicap. Logisch gevolg van het decreet persoonsvolgende financiering en de volgende prioriteit voor de Vlaamse regering! (Frank CUYT en Diane SERNEELS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 4

Partnerrelaties ondersteunen is ook een zaak van de overheid (Kathleen EMMERY) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 33

Edito: Jobs, jobs, jobs, en nog eens jobs… voor iedereen? Als de welzijnssector nu eens het voortouw zou nemen… (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 1

Interculturaliseren en cultuursensitieve zorg als veranderingsproces binnen zorg- en welzijnsorganisaties (Steffie JALHAY en Saloua BERDAI) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 3

Achttien jaar? Saluut en de kost! Meerderjarig en nood aan gepaste ondersteuning? Eerst nieuwe feiten plegen! (Pieter VANHAUWERE en Bert VAN DER AUWERA) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 29

Werkgevers welzijnssector verontwaardigd over Vlaams besparingsbeleid (Vlaams Welzijnsverbond en SOM) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 3

Iedereen beschermd tegen armoede? Geef sociale uitsluiting geen kans! (Campagneboodschap 2014 Welzijnszorg) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 34

Kinderen vragen (vooral) tijd. Vier aanbevelingen van het Kinderrechtencommissariaat - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 41

Naar boven

DIVERSE

Uit de praktijk: CORAZONES UNIDOS. Zorg voor personen met een handicap over de grenzen heen (Diane LUYTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 23

Edito: Een tijdperk is voorbij… een nieuw tijdperk begint… Het Tijdschrift voor Welzijnswerk stopt ermee. Volgend jaar komt er een nieuw digitaal platform (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 1

Naar boven

ETHIEK en zingeving

Edito: Horen mensen met een handicap er echt bij of willen we liever een samenleving zonder? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 1

Welzijnswerk, levenskunst en deugdethiek (Paul VAN TONGEREN) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 3

Psychosociale steunbronnen bij euthanasievragen van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen (Marian BULCKAEN) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 19

De professionaliteit van de sociaal werker. Meervoudig verbinden in sociale complexiteit (Hans VAN EWIJK) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 3

Ter overweging: Het leven is geen competitie… en mensen zijn geen concurrenten (Ann GAUBLOMME) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 36

Edito: Nieuwe actoren in de zorg: een weldaad voor de sector of zal de geschiedenis zich herhalen? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 1

Ondubbelzinnig kiezen voor erkenning. Vlaams Parlement en welzijnssector geven slachtoffers historisch misbruik erkenning en bieden hen excuses aan (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 3

Omgaan met kindermishandeling: het lukt alleen ‘samen’ met collega’s en met ouders. Kind en Gezin wil kansen bieden voor kinderen en hun ouders (Veerle VAN ASSCHE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 11

Opgroeien in veiligheid. Signs of Safety focust op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen (Jan TIBO) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 17

Stop ouderenmis(be)handeling nu! Wetenschappelijke inzichten aangaande vroegdetectie, preventie en interventies (Els MESSELIS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 25

Opinie: Invoering persoonlijke zorgbudgetten is een goede zaak, maar moet weloverwogen gebeuren (Bram VERSCHUERE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 34

In de kijker: Verzorgingssociologie. Visies op samenleven en zorg. Een boekbespreking (Steven EERDEKENS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 42

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren in een leefgroep (Ingrid DELAMEILLIEURE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 17

Handboekenkwaliteit en professionele vervreemding… Of kwaliteit uit professioneel engagement (Leopold VANSINA) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 5

De mens op zoek naar welzijn en geluk. Een kleine balans na 40 jaar veldwerk (Eddy VAN TILT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 27

In de kijker: Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren. Een boekbespreking (Gerard GIELEN) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 37

Naar boven

GEHANDICAPTENZORG

Edito: Horen mensen met een handicap er echt bij of willen we liever een samenleving zonder? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 1

Vrije tijd van personen met een autismespectrumstoornis effectief ondersteunen (Anki VAN HEDEN en Wim STINKENS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 9

In de kijker: Mensen met een arbeidshandicap aan werk helpen. Enkele cijfers en tendensen - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 40

Uit de praktijk: CORAZONES UNIDOS. Zorg voor personen met een handicap over de grenzen heen (Diane LUYTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 23

In de kijker: “Een warme buurt laat niemand koud!” Community Building: bruggen bouwen en muurtjes slopen (Riet SEYNHAEVE en Joke ROELS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 34

Opinie: Invoering persoonlijke zorgbudgetten is een goede zaak, maar moet weloverwogen gebeuren (Bram VERSCHUERE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 34

Zorggarantie voor personen met een handicap. Logisch gevolg van het decreet persoonsvolgende financiering en de volgende prioriteit voor de Vlaamse regering! (Frank CUYT en Diane SERNEELS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 4

Achttien jaar? Saluut en de kost! Meerderjarig en nood aan gepaste ondersteuning? Eerst nieuwe feiten plegen! (Pieter VANHAUWERE en Bert VAN DER AUWERA) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 29

Naar boven

GEZIN EN RELATIES, gezinsondersteuning, gezinszorg, seksualiteit, ...

Verschillen in zorggedrag en zorgverwachtingen tussen migranten en Belgen (Lieve VANDERLEYDEN en Dirk MOONS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 15

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België (Dorien FRANS, Natascha VAN MECHELEN, Wim VAN LANCKER) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 3

Partnerrelaties ondersteunen is ook een zaak van de overheid (Kathleen EMMERY) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 33

Een buddy bij de wieg: perinatale coaching in kansarmoede. Een model met kansen voor gezinnen, studenten en zorgverleners (Annemarie HOOGEWYS en Els GOETHALS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 20

Iedereen beschermd tegen armoede? Geef sociale uitsluiting geen kans! (Campagneboodschap 2014 Welzijnszorg) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 34

Naar boven

(Geestelijke) GEZONDHEIDSZORG, palliatieve zorg, ziekenzorg, ...

Psychosociale steunbronnen bij euthanasievragen van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen (Marian BULCKAEN) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 19

Edito: Kan de erkenning van klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog en de regeling voor psychotherapie het kaf van het koren scheiden en een einde maken aan kwakzalverij? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 1

Impact van de GGZ-hervorming op cliënten, familieleden en hulpverleners (Eva HELMER, Joke VANDERHAEGEN, Aline SEVENANTS, Inge NEYENS en Chantal VAN AUDENHOVE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 14

Gezinsverpleging anno 2014: een gedifferentieerd(er) aanbod (Wilfried BOGAERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 9

Naar boven

JEUGD- EN KINDERZORG, bijzondere jeugdzorg, integrale jeugdzorg, pleegzorg, ...

Omgaan met kindermishandeling: het lukt alleen ‘samen’ met collega’s en met ouders. Kind en Gezin wil kansen bieden voor kinderen en hun ouders (Veerle VAN ASSCHE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 11

Opgroeien in veiligheid. Signs of Safety focust op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen (Jan TIBO) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 17

Beoogde doelgroep van kortdurende thuisbegeleiding binnen de Bijzondere Jeugdbijstand: een schot in de roos of in het wilde weg? (Tim STROOBANTS, Johan VANDERFAEILLIE en Caroline ANDRIES) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 12

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren in een leefgroep (Ingrid DELAMEILLIEURE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 17

Achttien jaar? Saluut en de kost! Meerderjarig en nood aan gepaste ondersteuning? Eerst nieuwe feiten plegen! (Pieter VANHAUWERE en Bert VAN DER AUWERA) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 29

In de kijker: Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren. Een boekbespreking (Gerard GIELEN) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 37

Kinderen vragen (vooral) tijd. Vier aanbevelingen van het Kinderrechtencommissariaat - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 41

Naar boven

KINDEROPVANG

Het Opstapje. Toegankelijke kinderopvang, een recht voor iedereen, of hoe de sociale functie van de kinderopvang doelmatig kan worden ingezet in de strijd tegen (kans)armoede (Hilde SCHOCKAERT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 17

Naar boven

KWALITEITSZORG

Edito: Kan de erkenning van klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog en de regeling voor psychotherapie het kaf van het koren scheiden en een einde maken aan kwakzalverij? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 1

Handboekenkwaliteit en professionele vervreemding… Of kwaliteit uit professioneel engagement (Leopold VANSINA) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 5

De mens op zoek naar welzijn en geluk. Een kleine balans na 40 jaar veldwerk (Eddy VAN TILT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 27

Naar boven

METHODIEKEN, therapieën, zorgvernieuwing...

Edito: De ‘gestuurde’ revival van de buurt. Het ei van Columbus of de nieuwe naïviteit? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 1

De professionaliteit van de sociaal werker. Meervoudig verbinden in sociale complexiteit (Hans VAN EWIJK) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 3

Bouwstenen voor buurtgericht werken. Verkenning en inspiratie vanuit praktijken van buurtgericht werken bij woonzorgcentra (Tine VANTHUYNE en Sven DE VISSCHER) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 27

Het Opstapje. Toegankelijke kinderopvang, een recht voor iedereen, of hoe de sociale functie van de kinderopvang doelmatig kan worden ingezet in de strijd tegen (kans)armoede (Hilde SCHOCKAERT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 17

Impact van Dementia Care Mapping op de interacties tussen zorgverleners en bewoners met dementie (Bram VERMEULEN, Nele SPRUYTTE, Liza VAN EENOO, Ingrid DREESSEN, Melanie DEMAERSCHALK en Anja DECLERCQ) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 3

Omgaan met kindermishandeling: het lukt alleen ‘samen’ met collega’s en met ouders. Kind en Gezin wil kansen bieden voor kinderen en hun ouders (Veerle VAN ASSCHE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 11

Opgroeien in veiligheid. Signs of Safety focust op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen (Jan TIBO) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 17

In de kijker: “Een warme buurt laat niemand koud!” Community Building: bruggen bouwen en muurtjes slopen (Riet SEYNHAEVE en Joke ROELS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 34

Onlinehulpverlening… een dubbele uitdaging (Philippe BOCKLANDT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 22

Narratieve zorg voor kwetsbare ouderen en het profiel van de levensverhaalschrijvers (Cindy DUBOIS, Nele SPRUYTTE en Chantal VAN AUDENHOVE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 24

In de kijker: Verzorgingssociologie. Visies op samenleven en zorg. Een boekbespreking (Steven EERDEKENS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 42

Een goed draaiende vrijwilligerswerking: minimumuitrusting of droomscenario (Lieve COOREVITS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 24

Een buddy bij de wieg: perinatale coaching in kansarmoede. Een model met kansen voor gezinnen, studenten en zorgverleners (Annemarie HOOGEWYS en Els GOETHALS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 20

In de kijker: Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren. Een boekbespreking (Gerard GIELEN) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 37

Naar boven

MIGRANTEN, vluchtelingen, asielzoekers

Verschillen in zorggedrag en zorgverwachtingen tussen migranten en Belgen (Lieve VANDERLEYDEN en Dirk MOONS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 15

Sociale zekerheid en migratie in België: een paradoxale situatie van inclusie en armoede (Ninke MUSSCHE, Vincent CORLUY en Ive MARX) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 9

Interculturaliseren en cultuursensitieve zorg als veranderingsproces binnen zorg- en welzijnsorganisaties (Steffie JALHAY en Saloua BERDAI) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 3

Naar boven

OCMW, leefloon

Naar boven

ONDERZOEK

Vrije tijd van personen met een autismespectrumstoornis effectief ondersteunen (Anki VAN HEDEN en Wim STINKENS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 9

Psychosociale steunbronnen bij euthanasievragen van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen (Marian BULCKAEN) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 19

Verschillen in zorggedrag en zorgverwachtingen tussen migranten en Belgen (Lieve VANDERLEYDEN en Dirk MOONS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 15

Bouwstenen voor buurtgericht werken. Verkenning en inspiratie vanuit praktijken van buurtgericht werken bij woonzorgcentra (Tine VANTHUYNE en Sven DE VISSCHER) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 27

In de kijker: Mensen met een arbeidshandicap aan werk helpen. Enkele cijfers en tendensen - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 40

Impact van Dementia Care Mapping op de interacties tussen zorgverleners en bewoners met dementie (Bram VERMEULEN, Nele SPRUYTTE, Liza VAN EENOO, Ingrid DREESSEN, Melanie DEMAERSCHALK en Anja DECLERCQ) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 3

Stop ouderenmis(be)handeling nu! Wetenschappelijke inzichten aangaande vroegdetectie, preventie en interventies (Els MESSELIS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 25

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinnen in België (Dorien FRANS, Natascha VAN MECHELEN, Wim VAN LANCKER) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 3

Impact van de GGZ-hervorming op cliënten, familieleden en hulpverleners (Eva HELMER, Joke VANDERHAEGEN, Aline SEVENANTS, Inge NEYENS en Chantal VAN AUDENHOVE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 14

Beoogde doelgroep van kortdurende thuisbegeleiding binnen de Bijzondere Jeugdbijstand: een schot in de roos of in het wilde weg? (Tim STROOBANTS, Johan VANDERFAEILLIE en Caroline ANDRIES) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 12

Narratieve zorg voor kwetsbare ouderen en het profiel van de levensverhaalschrijvers (Cindy DUBOIS, Nele SPRUYTTE en Chantal VAN AUDENHOVE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 24

Partnerrelaties ondersteunen is ook een zaak van de overheid (Kathleen EMMERY) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 33

Kinderen vragen (vooral) tijd. Vier aanbevelingen van het Kinderrechtencommissariaat - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 41

Naar boven

ORGANISATIE VAN DE ZORG

Het coöperatief financieren en beheren van zorgvastgoed. Kansen, knelpunten en aanbevelingen (Wim VAN OPSTAL en Karine RUTTENS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 27

Edito: Nieuwe actoren in de zorg: een weldaad voor de sector of zal de geschiedenis zich herhalen? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 1

In de kijker: “Een warme buurt laat niemand koud!” Community Building: bruggen bouwen en muurtjes slopen (Riet SEYNHAEVE en Joke ROELS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 34

Edito: Investeren in welzijn en zorg is kiezen voor de toekomst. Ga dus voor welzijn en zorg! (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 1

Impact van de GGZ-hervorming op cliënten, familieleden en hulpverleners (Eva HELMER, Joke VANDERHAEGEN, Aline SEVENANTS, Inge NEYENS en Chantal VAN AUDENHOVE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 14

Onlinehulpverlening… een dubbele uitdaging (Philippe BOCKLANDT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 22

Opinie: Invoering persoonlijke zorgbudgetten is een goede zaak, maar moet weloverwogen gebeuren (Bram VERSCHUERE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 341, juli 2014, p. 34

Zorggarantie voor personen met een handicap. Logisch gevolg van het decreet persoonsvolgende financiering en de volgende prioriteit voor de Vlaamse regering! (Frank CUYT en Diane SERNEELS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 4

Beoogde doelgroep van kortdurende thuisbegeleiding binnen de Bijzondere Jeugdbijstand: een schot in de roos of in het wilde weg? (Tim STROOBANTS, Johan VANDERFAEILLIE en Caroline ANDRIES) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 12

Interculturaliseren en cultuursensitieve zorg als veranderingsproces binnen zorg- en welzijnsorganisaties (Steffie JALHAY en Saloua BERDAI) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 3

Gezinsverpleging anno 2014: een gedifferentieerd(er) aanbod (Wilfried BOGAERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 9

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren in een leefgroep (Ingrid DELAMEILLIEURE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 17

Een goed draaiende vrijwilligerswerking: minimumuitrusting of droomscenario (Lieve COOREVITS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 24

Handboekenkwaliteit en professionele vervreemding… Of kwaliteit uit professioneel engagement (Leopold VANSINA) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 5

Naar boven

OUDERENZORG EN THUISZORG, eerstelijnszorg, ...

Bouwstenen voor buurtgericht werken. Verkenning en inspiratie vanuit praktijken van buurtgericht werken bij woonzorgcentra (Tine VANTHUYNE en Sven DE VISSCHER) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 27

Impact van Dementia Care Mapping op de interacties tussen zorgverleners en bewoners met dementie (Bram VERMEULEN, Nele SPRUYTTE, Liza VAN EENOO, Ingrid DREESSEN, Melanie DEMAERSCHALK en Anja DECLERCQ) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 3

Stop ouderenmis(be)handeling nu! Wetenschappelijke inzichten aangaande vroegdetectie, preventie en interventies (Els MESSELIS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 340, juni 2014, p. 25

Narratieve zorg voor kwetsbare ouderen en het profiel van de levensverhaalschrijvers (Cindy DUBOIS, Nele SPRUYTTE en Chantal VAN AUDENHOVE) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 342, september 2014, p. 24

Naar boven

VORMING, training, bijscholing, onderwijs, opleiding,...

Naar boven

VRIJWILLIGERSWERK

Uit de praktijk: CORAZONES UNIDOS. Zorg voor personen met een handicap over de grenzen heen (Diane LUYTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 339, mei 2014, p. 23

Gezinsverpleging anno 2014: een gedifferentieerd(er) aanbod (Wilfried BOGAERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 9

Een goed draaiende vrijwilligerswerking: minimumuitrusting of droomscenario (Lieve COOREVITS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 24

De mens op zoek naar welzijn en geluk. Een kleine balans na 40 jaar veldwerk (Eddy VAN TILT) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 27

Naar boven

WELZIJNSWERK, Algemeen Welzijnswerk, Opbouwwerk, ...

Welzijnswerk, levenskunst en deugdethiek (Paul VAN TONGEREN) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 337, februari 2014, p. 3

Edito: De ‘gestuurde’ revival van de buurt. Het ei van Columbus of de nieuwe naïviteit? (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 338, maart-april 2014, p. 1

Edito: Jobs, jobs, jobs, en nog eens jobs… voor iedereen? Als de welzijnssector nu eens het voortouw zou nemen… (Fons GEERTS) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 343, oktober-november 2014, p. 1

Werkgevers welzijnssector verontwaardigd over Vlaams besparingsbeleid (Vlaams Welzijnsverbond en SOM) - Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg. 38, nr. 344, december 2014, p. 3