Groeilabz versterkt welzijnsgerichte ondernemers!

Printervriendelijke versiePDF version

Organisaties die openstaan voor vernieuwing presteren het best. Die eeuwige wijsheid geldt ook voor sociale ondernemingen. Daarom lanceren Verso en haar leden-koepelfederaties waaronder het Vlaams Welzijnsverbond Groeilabz, een opleidingsformat voor managers binnen sociale ondernemingen

 

 

 

 

Dit opleidingsaanbod kadert in het op 26 juni door de Vlaamse Regering goedgekeurde bestek 'structurele partners ondernemerschap en innovatieversnelling binnen VLAIO Netwerk'. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits trekt daarbij de komende vier jaar negentig miljoen euro uit om ondernemerschap en innovatie in Vlaanderen te stimuleren. 11 geselecteerde organisaties zullen een waaier aan dienstverlening aan Vlaamse ondernemingen aanbieden. Zij engageren zich om ondernemers te sensibiliseren, te begeleiden en te ondersteunen op cruciale momenten in hun levenscyclus. Met het partnerschap rond Verso is er voor het eerst ook een dienstverlener uit de social profit geselecteerd. Kijk op de website van VLAIO voor verdere informatie.

Concreet krijgt het partnerschap gedurende 4 jaren (juli 2020-juni 2024) middelen voor de organisatie van een 20-tal trajecten per jaar (gemiddeld 10 deelnemers) die openstaan voor alle sociale ondernemingen en focussen op uitwisseling en intervisie. Er wordt voorzien in bootcamps (5 halve dagen) en lerende netwerken (7-9 halve dagen). Deze zijn allemaal gebundeld in Groeilabz. Door de ondersteuning vanuit VLAIO kan het partnerschap kwalitatief hoogstaande trajecten (met hoog aangeschreven experten) aanbieden aan een betaalbare prijs. Experten of trajecten die anders te hoog gegrepen zouden zijn, komen nu dus in aanmerking om te organiseren. De trajecten zijn open voor iedereen, met wel een focus op sociaal ondernemerschap.

Groeilabz bestaat concreet uit een reeks opleidingen waarin je in een korte tijdsspanne jouw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau tilt:

 • Je werkt rond een specifieke case
 • Je leert van collega’s uit sociale ondernemingen (uit verschillende sectoren!)
 • De sessies worden professioneel begeleid door hoog aangeschreven experts

Regelmatig zullen dan ook nieuwe trajecten gelanceerd worden waarop je kan intekenen als welzijnsgerichte ondernemer.
Wil je je dit najaar en volgend voorjaar verdiepen in change management, digitalisering, financieel management, innovatieve arbeidsorganisatie, impactgericht ondernemen, intersectorale samenwerking en/of Sustainable Development Goals?

De formats: op jouw maat en in jouw buurt

Als deelnemer heb je de keuze uit verschillende trajecten:

Bootcamps, waarbij deelnemers uit 8 sociale ondernemingen zich in 5 sessies (van telkens 3u) verdiepen in een specifiek thema:

 • Changemanagement
 • Digitalisering
 • Financieel management (basis)
 • Finance (voor gevorderden)
 • Innovatieve Arbeidsorganisatie
 • Impactgericht ondernemen
 • Intersectorale samenwerking
 • Start-to-SDG (Sustainable Development Goals)

Een Lerend Netwerk Innovatieve Arbeidsorganisatie, waarin 15 deelnemers zich tijdens 8 sessies (van telkens 3u) over Innovatieve Arbeidsorganisatie buigen.

 

Alle bootcamps gaan van start in Gent, Antwerpen én Leuven. Telkens in de directe omgeving van een station.

Kies dus het format, het tijdstip en de locatie die jou het best passen! Zie de infofiches in bijlage.

 

> Ontdek het aanbod van bootcamps en lerende netwerken op www.groeilabz.be

 

 

Downloads