Beleid & toelichting

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond volgt het proces van de Integrale Jeugdhulp op de voet, ondersteunt de initiatieven op dit vlak en begeleidt zijn leden hierbij. Via deze website vindt u een overzicht van de standpunten van het Vlaams Welzijnsverbond en diverse nuttige documenten. 

 

Wetgeving

Op 3 juli 2013 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet Integrale Jeugdhulp goed.  Vanaf midden september 2013 zal Oost-Vlaanderen als pilootregio fungeren voor de uitvoering van dit decreet. De inwerkingtreding van het decreet voor heel Vlaanderen is voorzien op 1.03.2014.

Voor de inhoudelijke bespreking van het decreet en de tekst zelf verwijzen we naar informatief 2012/61 en informatief 2013/58.

Om het decreet in werking te kunnen laten treden werd een uitvoeringsbesluit goedgekeurd, dat kan u lezen in informatief 2014/25.

 

Actieplan Jeugdhulp

Vele ontwikkelingen raken de jeugdhulp.We denken daarbij o.a. aan de Staten-Generaal Jeugdhulp, evoluties in de pleegzorg, Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, de preventieve gezinsondersteuning, de persoonsvolgende financiering, de zesde staatshervorming, … Vooral het decreet integrale jeugdhulp is een belangrijke eerste stap tot een hertekening van de jeugdhulp. Het is de bedoeling om de verschillende ontwikkelingen in de jeugdhulp te bundelen in één plan van aanpak voor een versterkte jeugdhulp. Daarvoor werd het Actieplan Jeugdhulp opgesteld. De overheid schuift met dit actieplan duidelijke en ambitieuze acties naar voren die tegen 2020 een krachtgerichte en vraaggestuurde jeugdhulpverlening aan kinderen en jongeren mogelijk moeten maken.

 

Hoorzittingen

Het decreet inzake de Integrale Jeugdhulp was nog geen jaar gestemd, toen de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hoorzittingen begon te organiseren over de eerste ervaringen en knelpunten. Van mei tot juni gingen er vier hoorzittingen door, hoofdzakelijk met mensen uit het rechtstreekse werkveld van de verschillende betrokken sectoren. Na de hoorzittingen nam het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie met aanbevelingen voor een verbeterde werking van de Integrale Jeugdhulp aan. Kort daarna lichtte Minister Vandeurzen zijn keuze  en verbetervoorstellen terzake uitgebreid toe.  Alle teksten kan u lezen in informatief 2015/66.

 

Meer info?

Op het Vlaams Loket Jeugdhulp is een overzicht te vinden van linken naar belangrijke toepassingen, handleidingen, contactgegevens, veel gestelde vragen enz. Deze portaalpagina is een werkinstrument voor elke hulpverlener die te maken heeft met jeugdhulp.

Ook op de website van Jongerenwelzijn die zich richt tot professionelen kan u heel wat basisinformatie vinden: overzicht nieuwe landschap, modulering, verontrusting, ITP, crisis, MDT's, particiaptie, ...

Een overzicht van alle beschikbare aanbod kan u vinden met de Jeugdhulpwijzer.