Info uit het werkveld

Autisme in het gezin: Aanpak van veelvoorkomende probleemgedragingen en dynamieken 27.06.2019
Omgaan met ouders: basishouding en weerstandspatronen 27.06.2019
OMFT-1 Basiscursus Oro-myofunctionele therapie 27.06.2019
Cursus Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) 27.06.2019
Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk 27.06.2019
Basiscursus RESTART DCM 27.06.2019
Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend? De theorie omgezet naar de praktijk 27.06.2019
Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) 27.06.2019
Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen 27.06.2019
Functionele kracht en powertraining bij kinderen met Cerebrale Parese 27.06.2019
CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten 27.06.2019
"Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills 27.06.2019
Toepassing van psychomotorische therapie en relaxatietherapie in impulscontroletherapie 27.06.2019
Relaxatie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen 27.06.2019
Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 27.06.2019
Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Namiddagsessie 27.06.2019
Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Voormiddagsessie 27.06.2019
Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën 27.06.2019
Dienend Leidinggeven 26.06.2019
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen 26.06.2019
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 26.06.2019
Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas 26.06.2019
Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving 26.06.2019
(Neuro)psychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren: een praktisch overzicht 26.06.2019
Kan ik mijn leven nog sturen? Over executieve stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel 26.06.2019
Weer aan het werk na NAH - nieuwe datum: Arbeidsre-integratie in een nieuw maatschappelijk kader 26.06.2019
Evaluatie van taalbegrip bij niet of nauwelijks sprekende kinderen en jongvolwassenen met (ernstige) motorische beperkingen 26.06.2019
Assesment bij (cognitieve) communicatiestoornissen na een rechterhemisfeerletsel 26.06.2019
Joining the dots: Social Competency, thriving academically, emotional well-being and Hearing Loss 26.06.2019
Executieve functies bij dove en slechthorende kinderen: hoe belangrijk zijn ze en hoe ze stimuleren? 26.06.2019
Mediawijs online - Hoe leer je kinderen en jongeren omgaan met online risico’s zoals cyberpesten en sexting? 26.06.2019
Emotieregulering in de praktijk: lichaam en geest in balans 26.06.2019
Slaapproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis 26.06.2019
Sociaal welbevinden bij kinderen en adolescenten met communicatieproblemen: De rol van emotionele competentie 26.06.2019
Infant Mental Health: Wie het kleine niet eert ... 26.06.2019
Emotieregulatie bij jongeren: Wetenschappelijke inzichten en praktische handvaten 26.06.2019
Training: Herstel Veiligheid en Veerkracht bij Jeugdigen 26.06.2019
Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten: Klasprikkels van leerlingen in kaart brengen 26.06.2019
Cognitieve functies, cognitieve vaardigheden, executieve functies, zelfregulering,... What's in a name? 26.06.2019
Training Life Space Crisis Intervention 26.06.2019

Pagina's