Vurige kinderen. Omgaan met moeilijk gedrag bij jonge kinderen - Kosteloze Icoba vorming voor de kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

DOELSTELLINGEN
- Omschrijven wat moeilijk gedrag is.
- Verschillende vormen van moeilijk gedrag benoemen.
- De meest ‘gangbare’ straffen aftoetsen op hun effect.
- Kennis maken met een alternatief voor straffen vanuit communiceren met kinderen

PROGRAMMA
Slaan, bijten, driftbuien, huilen, niet luisteren…
Het is een kleine opsomming van gedrag bij kinderen waar we het moeilijk mee hebben. Bepaalde oplossingen leveren maar weinig resultaat op en al snel kom je in een cirkel terecht waarbij de frustratie aan beide kanten hoog kan oplopen.
Waar komt dat gedrag, dat wij als moeilijk ervaren, vandaan? Hoe gaan we naar een oplossing waar beide, kind en begeleider, zich beter in voelen?
Met een open blik kijken we naar kinderen en hun gedrag en gaan we graven in de lagen die onder dat gedrag zit.

WERKVORM EN METHODIEK
Allereerst situeren we het thema binnen de dagdagelijkse praktijk.
De vorming laat ruimte voor eigen inbreng door middel van vragen en praktijkvoorbeelden van de deelnemers.
Er is inspiratiemateriaal in onder andere prentenboeken bij het thema en concreet uitgewerkte methodieken.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders in de voorschoolse kinderopvang.
Kinderbegeleidsters in de buitenschoolse kinderopvang, doelgroep peuters en kleuters.

WANNEER EN WAAR
do, 11/06/2020 09:30 - 16:30 Het Roze Huis - Draakplaats 1, 2018, Antwerpen

INSCHRIJVEN
via www.icoba.be

OVER DE LESGEVER
Sylvie Vandewiele is afgestudeerd als kleuterjuf. Ze gag een aantal jaar les in het basisonderwijs en bijzonder basisonderwijs en nadien de kinderopvangsector ingerold. Ze werkte eerst als nachtbegeleider in een kinderdagverblijf, later als verantwoordelijke van een gezinsopvang.
Sinds 2016 werk ze werkzaam als Pedagogisch Taal Ondersteuner voor de zelfstandige opvang en recent ook als vormingsmedewerker voor K+.
Anne Moens is afgestudeerd binnen de opleiding ‘Pedagogie van het Jonge Kind’. Ze deed tijdens haar opleiding ervaring op in inclusieve kinderopvang. Op het werkveld was ze verantwoordelijke van buitenschoolse kinderopvangintiatieven en pedagogisch medewerker. In 2017 werd ze Pedagogisch Taal ondersteuner voor de zelfstandige kinderopvang en medeweker bij Voorzet en recent ook werkzaam als vormingsmedewerker voor K+.