Verdere bekendmaking Autisme Chat

Printervriendelijke versiePDF version

De Liga Autisme Vlaanderen ontwikkelde eind januari 2019 de Autisme Chat als gloednieuw aanbod voor personen autisme en hun directe netwerk. Intussen is de Autisme Chat uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het onlinehulpaanbod in Vlaanderen. De werkingsmiddelen voor de Autisme Chat werden in 2021 door de Vlaamse overheid dan ook verdergezet en uitgebreid voor de komende 3 jaar.

De Liga Autisme Vlaanderen is ervan overtuigd dat chathulp bij uitstek een zeer autismevriendelijke methodiek is: een visuele (en vertraagde) vorm van communicatie, een afstand die nabijheid creëert, weinig indringend in de persoonlijke leefomgeving, met meer controle over externe prikkels tijdens het gesprek (in vergelijking met een face-to-facegesprek).

De Autisme Chat is een gratis en anonieme chat waar men terecht kan met vragen rondom autisme. Hiermee biedt de Liga Autisme Vlaanderen een laagdrempelig, doch erg gespecialiseerd online aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en/of hun ouders, grootouders, broers en zussen, partner, kinderen …

Men kan op de Autisme Chat terecht met autismegerelateerde vragen en/of zorgen, zoals opvoedingsgerelateerde vragen, nood aan een luisterend oor, informatieve vragen, oplossingsgerichte ondersteuning of om een situatie te bespreken en samen na te denken.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ik kreeg onlangs de diagnose autisme en heb het er moeilijk mee.
  • Ik heb autisme en heb veel stress op school, wat kan ik doen?
  • Mijn kleinzoon met autisme wordt zo vaak boos, hoe ga ik hiermee om?
  • Mijn dochter vindt het niet leuk om activiteiten buitenshuis te doen, moeten we haar pushen?
  • De opvoeding van mijn kind met autisme valt me soms heel zwaar, ik wil dit even kwijt.
  • Mijn broer heeft autisme, maar ik vind het niet eerlijk dat mijn ouders meer tijd maken voor hem dan voor mij.  
  • Mijn partner met autisme en ik begrijpen elkaar soms niet goed. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Alle chatmedewerkers zijn professionele begeleiders van de 4 Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten rondom autisme (Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Limburgse Stichting Autisme en vzw Victor). Zij hebben allen jarenlange ervaring in de begeleiding van personen met autisme. Ze kunnen niet enkel naar mensen luisteren en samen met hen naar antwoorden zoeken, ze kunnen hen ook op weg zetten in het Vlaamse ondersteuningslandschap (bv. op vlak van hulpverlening, informatie, rechten, administratie).

De Autisme Chat is te bereiken via https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/ en dit van maandag tot donderdag van 18u tot 22u, en op woensdag al vanaf 14u.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.