Time management, 27 april, ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

Elke dag spenderen we gemiddeld 8u op het werk. Dat is een hele brok tijd waarin we toch heel wat gedaan zouden moeten krijgen. Toch is het voor heel wat mensen herkenbaar om het heel erg druk te hebben, to-do’s niet afgewerkt te krijgen en het gevoel te hebben dat we nooit klaar zijn met ons werk. We verliezen hierdoor onze focus en behalen onze doelstellingen niet. Iedereen heeft hetzelfde aantal uren op een dag, dat is een constante. Hoe komt het dat sommige mensen veel meer kunnen gedaan krijgen en anderen minder?

Time management gaat over het behouden van een focus, meer denken aan effectiviteit dan aan efficiëntie. Men kan heel veel werk verrichten in een korte tijd, maar leidt dat werk wel tot de juiste doelstellingen?

http://jo-in.be/vorming/online-time-management-0

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.