Info uit het werkveld

Omgaan met veranderingen in VAPH 05.07.2019
8-daagse jaartraining Verbindende communicatie 04.07.2019
Zorgzaam omgaan met rouwenden 04.07.2019
Me, myself and I 04.07.2019
Oog voor mantelzorg 04.07.2019
Gezag en respect zonder woorden 04.07.2019
Bioritme en nachtwerk 04.07.2019
Als het verdriet jou niet vergeet 04.07.2019
Aandacht voor levensvragen van ouderen 04.07.2019
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg bij ouderen 04.07.2019
Preventie van depressie bij ouderen 04.07.2019
Ontspoorde zorg - Als (mantel)zorg pijn doet 04.07.2019
Vormingsaanbod EquiCanis : werken met mens en paard 27.06.2019
Praktijkdag voor en door (psycho)motorisch therapeuten: Good practices bij de behandeling van kleuters 27.06.2019
International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop 27.06.2019
Teamcoaching voor leidinggevenden 27.06.2019
Het biopsychosociaal model en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag 27.06.2019
OMFT-1 Basiscursus Oro-myofunctionele therapie 27.06.2019
Cursus Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) 27.06.2019
Basiscursus RESTART DCM 27.06.2019
Functionele kracht en powertraining bij kinderen met Cerebrale Parese 27.06.2019
CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten 27.06.2019
Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 27.06.2019
Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Namiddagsessie 27.06.2019
Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Voormiddagsessie 27.06.2019
Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën 27.06.2019
Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving 26.06.2019
(Neuro)psychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren: een praktisch overzicht 26.06.2019
Kan ik mijn leven nog sturen? Over executieve stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel 26.06.2019
Evaluatie van taalbegrip bij niet of nauwelijks sprekende kinderen en jongvolwassenen met (ernstige) motorische beperkingen 26.06.2019
Joining the dots: Social Competency, thriving academically, emotional well-being and Hearing Loss 26.06.2019
Mediawijs online - Hoe leer je kinderen en jongeren omgaan met online risico’s zoals cyberpesten en sexting? 26.06.2019
Emotieregulering in de praktijk: lichaam en geest in balans 26.06.2019
Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten: Klasprikkels van leerlingen in kaart brengen 26.06.2019
Cognitieve functies, cognitieve vaardigheden, executieve functies, zelfregulering,... What's in a name? 26.06.2019
Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas 26.06.2019
Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD 25.06.2019
Attachment-Based Family Therapy: 4-daagse introductieworkshops 12.06.2019
Namiddaglezing over motivatie en belonen bij personen met autisme en verstandelijke beperking 11.06.2019
Vlaams - Nederlands congres 'Liever zo!' op 21 november 2019 te Kortrijk 04.06.2019

Pagina's