Start 3/02/2022 - Kortdurende psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6263/kortdurende-p...

Inhoud
De voorbije jaren is er steeds meer aandacht voor eerstelijnspsychologische zorg in ons land, ook voor kinderen en jongeren.

Deze workshop laat deelnemers oefenen met het PrOP-model, een stappenplan voor kinderen en jongeren, dat vaak in de eerste lijn gebruikt wordt. Het is een aanpassing van het kortdurend stappenplan voor volwassenen met psychische klachten (KOP-model) van Rijnders en Heene (2010).

Voor kinderen is de vertaling gemaakt naar het PrOP-model, waarbij de Pr staat voor problemen, de O voor omgeving en de P voor persoonlijke stijl. Het stappenplan is bedoeld voor kinderen met milde tot matige klachten (faalangst of andere angsten, depressieve klachten, boze buien, sociaal-emotionele problemen, laag zelfbeeld, psychosomatische klachten). Het is een therapeutisch model, geschikt voor behandelingen in de eerste lijn
(GGZ, CLB, scholen, zelfstandige praktijken of bij huisartsen).

Een kortdurend stappenplan motiveert kinderen en jongeren omwille van het beperkt aantal sessies en de snelle aanpak naar verandering toe. Via de focus op de persoonlijke hantering van de problemen en het versterken van de zelfredzaamheid krijgen kinderen en jongeren handvatten om beter om te gaan met problemen nu en in de toekomst. Deze workshop besteedt ook veel aandacht aan het versterken van emotieregulatievaardigheden en assertiviteit bij kinderen en jongeren.

Door wie?
Nathalie Haeck
Radar, UGent
Klinisch psycholoog

Werkzaam bij Radar waar ze de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren mee organiseert.
Praktijkassistente aan de UGent en verbonden aan de interuniversitaire opleiding Eerstelijnspsychologische zorg.

Voor wie?
Psychologen, orthopedagogen en anderen werkzaam in de eerste lijn of op scholen in een zorgfunctie.

Over wie?
6 - 18 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.