Start 21/04/2021 - Online workshop - Basiscursus PROMPT - driedaagse

Printervriendelijke versiePDF version

Inschrijven via: https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-workshop---basiscursus-prompt_6...

Deze vorming gaat online door via Zoom. De voornaamste reden hiervoor is dat dit een cursus is waarbij er normaal gezien direct fysiek contact nodig is en we op deze momenten uiteraard geen 1,5m afstand kunnen bieden binnen de groep. In overleg met het Prompt Institute en de trainers werd daarom besloten om deze cursus online aan te bieden. Wanneer de cursus opnieuw fysiek zal kunnen gegeven worden, is bij ons op dit ogenblik nog niet bekend.

Op vlak van inhoud en didactiek is deze vorming identiek hetzelfde als de live vorming. Er is één belangrijk verschil: u hebt een persoon nodig uit uw bubbel of een aangepast poppenhoofd om de technieken te kunnen oefenen en toepassen. Hou hier zeker rekening mee.

Elke lesdag start om 9u30 en eindigt om 17u00. De momenten waarop er specifiek geoefend zal worden met een partner en/of poppenhoofd zijn de volgende:
Dag 1: circa 15.00 tot 17.00 uur
Dag 2: circa 9.30 tot 15.00 uur
Dag 3: circa 9.30 tot 12.30 uur

De workshop PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) biedt een tactiel-kinetische benadering voor spraakstoornissen in een holistisch kader voor communicatie. Met de techniek van PROMPT helpt de logopedist de cliënt met het vormen van de bewegingspatronen voor spraak, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties. De cliënt bouwt zo een referentie op van de spraakbewegings-patronen en kan dit daarmee vervolgens zelf oproepen. De behandeling wordt ingebed in functionele spraak- en taaldoelen, afgestemd op de individuele cliënt op participatieniveau.

De PROMPT-techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging aan het logopedisch handelen bij spraakstoornissen in een communicatief kader. Er worden goede resultaten gemeld, zowel bij kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, verstandelijke beperking, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Tijdens deze driedaagse workshop wordt de techniek van PROMPT geleerd. Er is ook aandacht voor de theoretische onderbouw en de implementatie in de logopedische praktijk. Hierna is het mogelijk een vervolgcursus te volgen, waarin de behandeling volgens PROMPT verder uitgediept wordt.

Door wie?

Gecertificeerd PROMPT-Instructeurnline-workshop---basiscursus-prompt_6138.aspx