PDL toepassen, niet trekken en duwen (beroepstitel visum zorgkundige), maandag 7 september (9u30-16u)

Printervriendelijke versiePDF version

Bij de zorgverlening voor bewoners met zware zorgbehoeften en bed/zetelgebonden bewoners lopen zowel de zorgmedewerkers als de bewoner of cliënt vaak tegen een aantal problemen aan. ‘Passiviteit van het Dagelijks Leven’ (PDL), een methode bestaande uit een geheel van handelingen, voorzieningen en maatregelen, draagt bij tot een optimale begeleiding, verzorging en verpleging van 'passieve' patiënten.
Tijdens deze vorming gaan we dieper in op volgende thema’s:
Wat houdt de multidisciplinaire methode PDL in?
Welke zelfzorgtekorten moeten als passiviteit worden geaccepteerd?
Hoe kan je aan de hand van PDL een keuze maken voor acceptatie of activatie van een zelfzorgtekort?
Hoe bewaak je een optimaal niveau van comfort in de zorg?
Hoe gebruik je een PDL-scorelijst?
Hoe breng je, door gerichte observatie, de behoeften van de bewoner of cliënt in kaart en maak je dit bespreekbaar op het multidisciplinair overleg?

We nodigen tijdens deze interactieve workshop zorgverleners uit om ‘actief’ om te gaan met ‘passiviteit’, vanuit het standpunt van de bewoner, cliënt of patiënt.

Meer info? https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/pdl-toepassen-niet-trekken-...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden