Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg bij ouderen

Printervriendelijke versiePDF version

“Moeilijk hanteerbaar gedrag” is een verzamelnaam voor vele verschillende vormen van gedrag
waarmee je in de zorg te maken kan krijgen.
Dit gedrag levert stress op bij de cliënt, de omgeving en de zorgverleners.
Daarom is het belangrijk om dit gedrag zo goed mogelijk trachten te begrijpen.

De oorzaken van moeilijk hanteerbaar gedrag verschillen per persoon.
Elk mens reageert op zijn eigen manier op situaties die hij niet prettig vindt. Dat is afhankelijk van
zijn persoonlijkheid, culturele achtergrond, levensgeschiedenis en lichamelijke- en/of psychische
gesteldheid.
Wanneer je ervaart dat er onterecht iets met je gebeurt, kan dat leiden tot boosheid, verdriet,
angst, verwarring, eenzaamheid en rusteloosheid, gevolgd door bepaald gedrag. Bijvoorbeeld
agressie, terugtrekken/inkeren in jezelf of juist claimend gedrag. Verzet kun je uiten met woorden
of door je lichaamstaal.
Pas als je als zorgverlener weet en begrijpt waar dit verzet of moeilijk hanteerbaar gedrag
vandaan komt, is het vaker mogelijk om creatieve oplossingen te vinden om er op te reageren.

Tijdens deze vorming staan we stil bij de volgende vragen:

- Wat is de bedoeling van dit gedrag?
- Hoe ontstaat het moeilijk hanteerbaar gedrag?
- Welke factoren kunnen probleemgedrag extra belastend maken?
- Hoe kunnen we er trachten mee om te gaan?

4 februari 2020 van 9u30 tot 16u30
CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker van Zorg-Saam
€ 100 (incl. broodjeslunch)
+ KMO port.