Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

26/11/2024 Hoera, ik heb een probleem – omdenken van problemen naar opportuniteiten 16.07.2024
21/11/2024 Gezonde veerkracht, hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt? 16.07.2024
21/11/2024 Psychoses bij mensen met een verstandelijke beperking 16.07.2024
19/11/2024 Ruimte en materialen als pedagoog voor kinderen: geïnspireerd door Loris Malaguzzi - ONLINE 16.07.2024
19/11/2024 MENTOR + Intervisie - duaal leren - ONLINE 16.07.2024
19/11/2024 Sensoa Vlaggensysteem. Leer als verzorgende omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van cliënten 16.07.2024
19/11/2024 Omstaanderstraining 16.07.2024
19/11/2024 Stilstaan en weer doorgaan: leren uit eigen ervaring 16.07.2024
18/11/2024 Systemische ingangen op het werken met ouders met een licht verstandelijke beperking 16.07.2024
14/11/2024 Sterker op het werk door verbindende communicatie 16.07.2024
14/11 en 12/12/2024 Het krachtige kind – inspiratie Loris Malaguzzi (3-12 jaar) - ONLINE 16.07.2024
12/11/2024 Omdenken – maak van lastig gedrag een nieuwe mogelijkheid 16.07.2024
12/11/2024 Oplossingsgerichte intervisie 16.07.2024
07/11/2024 Samenwerken in ondersteuning 16.07.2024
07/11/2024 Do it yourself: online leren en uitwisselen - ONLINE 16.07.2024
05/11 en 12/11/2024 Word gevorderden - ONLINE 16.07.2024
25/10/2024 Communicatie en lichaamstaal i.h.k.v. (preventief) omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 16.07.2024
24/10/2024 Driehoekskunde - verdieping 16.07.2024
24/10/2024 Beeldend bruggen maken met ouders 16.07.2024
22/10/2024 Content in je job 16.07.2024
22/10/2024 Begeleiden van stagiairs 16.07.2024
21/10 en 18/11/2024 Intervisie: leren van elkaar - ONLINE 16.07.2024
17/10/2024 Werken met talent bij personen met een (verstandelijke) beperking 16.07.2024
17/10/2024 (Team-)kracht in woelige tijden 16.07.2024
17/10/2024 Dementie en zorgontvangers met een verstandelijke beperking 16.07.2024
17/10/2024 Voelen, proeven, zien en … ruiken 16.07.2024
17/10/2024 Gedragsproblemen bij personen met een verstandelijke beperking 16.07.2024
15/10 en 29/10/2024 Talentgericht teamcraften 16.07.2024
15/10/2024 Reset je mindset! - ONLINE 16.07.2024
10/10/2024 Niet aangeboren hersenletsel 16.07.2024
08/10/2024 Zelfzorg in zorg en welzijn - werken onder emotionele druk - ONLINE 16.07.2024
08/10/2024 Gevaren van het Internet 16.07.2024
08/10 en 15/10/2024 MENTOROPLEIDING SOCIAL PROFIT Mentor + 16.07.2024
08/10 en 15/10/2024 Basiscursus relaties en seksualiteit. Leer praten over seksuele gevoelens, relaties en weerbaarheid 16.07.2024
03/10 en 10/10/2024 Basisvorming omgaan met lastig en agressief gedrag 16.07.2024
03/10/2024 LGBTI+ inclusie op de werkvloer 16.07.2024
03/10/2024 Respectvol grenzen stellen in zorg en welzijn 16.07.2024
03/10/2024 Even pauze …. Rustmomentjes met jonge kinderen 16.07.2024
03/10/2024 Alle opleidingen open aanbod Het maakt wel een verschil! Ga voor een discriminatievrije werkvloer. 16.07.2024
02/10 en 03/10 - Blijven staan in conflict 16.07.2024

Pagina's