Info uit het werkveld

Islamitische visies op psychiatrie en de zorg voor mensen met psychiatrische stoornissen - Gent, 13 december 08.05.2018
Psychopathologie: iedereen pervers doch niet pervert? - Gent, 11 december 08.05.2018
Alles wat je moet weten over de Sociale Zekerheid - Gent, 7 december 08.05.2018
Samenwerking tussen psychologen en pastores in de zorg en het welzijnswerk - Gent, 6 december 2018 08.05.2018
Hoogsensitiviteit in de hulpverlening - Gent, 4 december 08.05.2018
Emotieregulatietraining bij kinderen en adolescenten - Gent, 30 november 08.05.2018
Burn-out coaching: preventie en behandeling - Gent, 29 november 08.05.2018
Omgaan met eetstoornissen - Gent, 28 november 08.05.2018
Druggerelateerde pathologie bij jongeren - Gent, 22 november 08.05.2018
CreArtiest: zinvol creatief werken met ouderen - Gent, 22 november 08.05.2018
Tics en het syndroom van Gilles de la Tourette - Gent, 21 november 08.05.2018
Coaching in organisaties. Focus op ontwikkeling en empowerment - Gent, 21 november 08.05.2018
Persoonlijkheidsstoornissen - Gent, 20 november 08.05.2018
Suïcidepreventie bij ouderen - Gent, 20 november 08.05.2018
Stress en veerkracht: het ongekend potentieel in jezelf bevrijden - Gent, 16 november 08.05.2018
Vervolg ASS-wijzer - Gent, 14 november en 28 november 08.05.2018
Spirituele en existentiële zorg bij ernstig zieken - Gent, 14 november 08.05.2018
Omgaan met mensen, en ook met mensen met niet-aangeboren hersenletsel - Gent, 13 november 08.05.2018
Jobcrafting: iets voor mij? - Gent, 9 november en 23 november 08.05.2018
Bioritme en nachtwerk, op zoek naar een gezond ritme - Gent, 9 november 08.05.2018
Omgaan met perfectionisme en faalangst bij leerlingen - Gent, 7 november 08.05.2018
Sociaal-emotionele ontwikkeling en de impact op klas- en/of leefgroep - Gent, 30 oktober 08.05.2018
Het 'geprikkelde brein': psychiatrische symptomen begrijpen vanuit een klinisch-wetenschappelijk perspectief 08.05.2018
Zelfzorg in de zorgsector. Als zorg een opgave wordt - Gent, 25 oktober 08.05.2018
Basismodule krachtgerichte gesprekken - Gent, 23 oktober, 6 november, 20 november en 11 december 08.05.2018
Verslaving en ADHD bij volwassenen - Gent, 22 oktober 08.05.2018
Het geheim van het tienerbrein - Gent, 19 oktober 08.05.2018
Geboeid door zorg. Naar minder vrijheidsbeperkende maatregelen binnen onze zorg - Gent, 19 oktober 08.05.2018
Helpen omgaan met mislukkingen en tegenslagen bij kinderen en jongeren - Gent, 17 oktober 08.05.2018
Het nieuwe Vlaamse Jeugddelinquentierecht - Gent, 16 oktober 08.05.2018
De kracht van non-verbale communicatie - Gent, 15 oktober 08.05.2018
De Tree of Life: een methodiek om de veerkracht bij kinderen en jongeren op de vlucht te versterken - Gent, 11 oktober 08.05.2018
Beroepsgeheim in de zorgsector - Gent, 11 oktober 08.05.2018
Klinische en neurobiologische effecten van jeugdtrauma - Gent 9 oktober 08.05.2018
De binnenkant van eenzaamheid - Gent, 9 oktober 08.05.2018
Scholen slim organiseren, anders werken met goesting - Gent, 9 oktober, 23 oktober en 6 november 08.05.2018
Hoe conflicten iets over onszelf vertellen en hoe bepaalde valkuilen te ontwijken - Gent, 5 oktober 2018 08.05.2018
Psychotherapie bij mensen met een andere culturele achtergrond: wat is het verschil? - Gent, 5 oktober 2018 08.05.2018
De pijn van cyberpesten. Psychische impact op slachtoffers en andere betrokkenen - Gent, 4 oktober 08.05.2018
Hij begint weer! Psychische - en gedragsproblemen bij personen met een licht tot matige verstandelijke beperking - Gent, 4 oktober 08.05.2018

Pagina's