Intervisie voor woonassistenten, 25/9, 11/12, 12/3, 18/6 (9u-12u)

Printervriendelijke versiePDF version

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Het doel is expertise te bevorderen en de kwaliteit van aanpak te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige werkmethode en kent geen hiërarchische structuur. Intervisie biedt gelegenheid tot persoonlijke ontplooiing én tot leren in team, door middel van open vraagstelling, feedback en uitwisselingen van advies over daadwerkelijke aanpak. De resultaten zijn heel praktisch toepasbaar en toetsbaar en zet ons aan het denken over onze diepere motieven en gedragspatronen.

De functie van woonassistent is vaak een eenzame job. De job-inhoud moet soms gecombineerd worden met tal van andere taken, waardoor de kerntaken als woonassistent in het gedrang dreigen te komen. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen de verwachtingen van de bewoners en die van je werkgever? Waar loop je tegenaan bij de uitoefening van je job?

Aan de hand van cases en aangebrachte vragen en problemen door de groep, gaan we samen op zoek naar mogelijkheden of oplossingen. De groep kan ook zelf thema’s aanbrengen. Cases kunnen van allerlei aard zijn: bezetting, inspectiebezoek, bewonersproblemen, opnameprocedure, problemen met eigenaars,… Bewoners worden immers steeds veeleisender.

Meer info? https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/intervisie-voor-woonassiste...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden