Inleefsessie "Ervaar het zelf"

Printervriendelijke versiePDF version

sTimul VIVES biedt een beklijvende inleefsessie aan op 26 en 27 maart 2020 in de Vleugels. In een realistische setting kan ervaren worden hoe het is om zorgafhankelijk te zijn. Alle medewerkers uit de ouderen - en gehandicaptenzorg maken op deze manier een perspectiefwissel en beleven zelf wat goede zorg met hen doet. Zo onstaan er nieuwe inzichten door zich te verplaatsen in een ander. Reflectie op de ervaring vormt een essentieel onderdeel. Deelnemers kunnen hiermee hun ervaringen duiden en een plaats geven. Kritische aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk worden meegenomen naar het werkveld.

De inleefsessie met 16 deelnemers duurt 2 dagen zonder overnachting. Na een aantal weken volgt nog een terugkomnamiddag die gericht is op het bespreken van de successen/tegenslagen die zijn opgedaan bij het vertalen van de ervaringen naar de dagelijkse praktijk. Deze inleefsessie wordt begeleid door ervaren sTimultrianers.

Meer info kan u ontvangen op een infomoment op 12 december om 13u30 in de Vleugels. Hier kunnen alle praktische vragen beantwoord worden.

U kan ook terecht voor meer info via mail: anja.devos@devleugels.be / ann.lammens@vives.be 

Voor alle info klik hier