Ethisch Referent | Ethiek op de werkvloer

Printervriendelijke versiePDF version

De opleiding vormt je tot ethisch referent. Je bent dan het aanspreekpunt en de drijvende kracht voor ethiek in de organisatie waar je werkt. Je trekt de commissie of werkgroep ethiek, je helpt bij het formuleren van visieteksten en adviezen, je werkt aan ethische bewustwording en je leidt het moreel beraad op de werkvloer. De opleiding stelt je hiertoe in staat. Door ethisch referenten in te zetten, kunnen organisaties ethiek een volwaardige plaats geven in hun beleid en ervoor zorgen dat ethiek echt impact heeft op de werkvloer.

Ook als je als docent ethiek in het hoger onderwijs studenten opleidt voor een beroep in zorg of welzijn, is deze opleiding geschikt. Er komen immers veel basisinzichten uit de praktische ethiek naar voren. De theoretische visie is bruikbaar voor je eigen lesopdracht en met de methode voor moreel beraad kan je studenten individueel of in groep leren reflecteren op hun praktijkervaringen.
In de eerste drie bijeenkomsten krijg je theoretische inzichten inde methode voor moreel beraad. De methode is gebaseerd opeen relationele visie op mens en zorg, een aantal fundamentele bouwstenen uit de praktische ethiek en een methodiek voor ethische analyse en evaluatie. Je past deze inzichten toe in praktische oefeningen.

Tijdens de volgende vijf bijeenkomsten oefen je het model voormoreel beraad aan de hand van vragen en casussen die de deelnemers inbrengen. Zo leer je de methode zelf toe te passen. Ook krijg je een ethische visie aangereikt op drie ethische thema’s uit zorg en welzijn: ten eerste beslissingsbekwaamheid, toestemming, bemoeizorg en vrijheidsbeperking, vervolgens het uitwisselen van informatie, het individuele en gedeelde beroepsgeheim, en tenslotte de zorg voor het levenseinde, euthanasie en ondraaglijk psychisch lijden.

Docent
Professor Axel Liégeois, hoogleraar zorgethiek aan de KU Leuven en ethisch adviseur bij de Broeders van Liefde.

Data en plaats
Dinsdag 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 16 en 30 april, 14 en 28 mei 2024
Telkens van 13.30 tot 17.30 uur.

Opgelet: de opleidingsreeks start enkel met voldoende deelnemers om het interactieve karakter van deze opleiding te kunnen garanderen (min. 10 deelnemers).

KU Leuven - Brugge, Spoorwegstraat 4 te Brugge.
De campus ligt onmiddellijk naast het station, je hoeft enkel de straat over te steken. Deelnemers die met de wagen komen kunne gratis parkeren op de campus.

Inschrijven 
Inschrijven kan tot 24 januari 2024
Het inschrijfbedrag bedraagt 615 euro (syllabus, boek en catering inbegrepen).
Je kan betalen via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum met vermelding van '400/0024/24736 + naam deelnemer(s)' en ontvangt geen factuur. 
Of je betaalt na ontvangst van factuur. Duid bij je inschrijving aan hoe je wenst te betalen.

Bespaar 30% op je inschrijfbedrag: 
Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O102270 . Kies bij het finaliseren van je aanvraag voor Thema "Personeelsmanagement" en Advies "Competentiebeled".

Kandidaten bezorgen een korte cv, een eigen motivering én een motivering van hun directie. 
Door het interactieve karakter zijn max 15 deelnemers toegelaten. Toelating tot deelname gebeurt chronologisch en op basis van het profiel.

Attest en Getuigschrift van permanente vorming
Iedereen ontvangt een attest van deelname. 
Deelnemers kunnen na een evaluatie het Getuigschrift van Permanente Vorming uitgereikt door KU Leuven behalen.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.