Info uit het werkveld

Inleefsessie "Ervaar het zelf" 12.11.2019
Sociale ondernemingen aan de slag met de Sustainable Development Goals 08.11.2019
Vollenbak Volontaire | inspiratiedag burgerinitiatieven op 5 december 08.11.2019
Constructief omgaan met roddelen - kosteloze Icoba vorming voor de kinderopvang 08.11.2019
Pesters in je groep. Hoe pak je dat aan? - kosteloze icoba vorming voor de kinderopvang 08.11.2019
Moeilijk hanteerbaar gedrag in de buitenschoolse kinderopvang - Kosteloze Icoba vorming 08.11.2019
Vurige kinderen. Omgaan met moeilijk gedrag bij jonge kinderen - Kosteloze Icoba vorming voor de kinderopvang 08.11.2019
Omgaan met lastig gedrag van ouders - Kosteloze Icoba vorming voor de kinderopvang 08.11.2019
Aandacht in Actie - Opleiding tot weerbaarheidstrainer - kosteloze Icoba-via5 vorming 08.11.2019
Thematische uitwisselsessie voor agressiecoaches - kosteloze Icoba-Via5 vorming 08.11.2019
Opvang en nazorg voor medewerkers na schokkende gebeurtenissen door een nazorgteam (peersupport) - kosteloze Icoba-via5 vorming 08.11.2019
Bounce – versterkt de veerkracht van jongeren en hun omgeving. Opleiding tot veerkrachttrainer - Kosteloze Icoba-via5 vorming 08.11.2019
Opleiding tot agressiecoach in je organisatie -kosteloze Icoba-via5 vorming 08.11.2019
Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO) - Kosteloze Icoba Via 5 vorming 08.11.2019
Train de trainer: agressiebeheersing - Kosteloze Icoba-via5 vorming 08.11.2019
Groepen kinderen positief begeleiden - kosteloze Icoba-via5 vorming 08.11.2019
Sorrybox 3.0.: preventieve manieren om kinderen of jongeren met een lage sociaal-emotionele leeftijd te werken rond probleemgedrag en werken aan herstel na conflict - kosteloze Icoba - via5 vorming 08.11.2019
Kids’ Skills en Mission Impossible. Gedragsproblemen overwinnen door het leren van nieuwe vaardigheden - kosteloze Icoba - via 5 vorming 08.11.2019
Omgaan met weerstanden rond etnisch culturele diversiteit 08.11.2019
Agressief gedrag van jongeren vertalen op een geweldloze manier - kosteloze Icoba - via 5 vorming 08.11.2019
Ontdek je eigen stijl van leidinggeven 08.11.2019
Verbinding: de sleutel tot een enthousiast en effectief team 08.11.2019
Mantelzorger, prtner in de zorg 08.11.2019
Opvang en nazorg voor medewerkers na schokkende gebeurtenissen door een nazorgteam (peersupport) - kosteloze Icoba - Via5 vorming 08.11.2019
Gezag en respect zonder woorden 08.11.2019
Thematische uitwisselsessie voor agressiecoaches - kosteloze Icoba-Via5 vorming 08.11.2019
Verbindende communicatie voor medewerkers in de zorg 08.11.2019
Omgaan met kritiek van de familie 08.11.2019
Zelfzorg...in de zorgsector 08.11.2019
Als het verdriet jou niet vergeet 08.11.2019
Balanceren tussen veiligheid en vrijheid 08.11.2019
Maaltijdgebeuren bij personen met dementie 08.11.2019
Humor en aanraking bij menden met dementie 08.11.2019
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag vanuit dementie 08.11.2019
Aandacht voor levensvragen van ouderen 08.11.2019
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de zorg bij ouderen 08.11.2019
Preventie van depressie bij ouderen 08.11.2019
Ontspoorde zorg - Als (mantel)zorg pijn doet 08.11.2019
U bent hier 'Door de bomen het bos weer zien': infosessie over aanwervingen 28.10.2019
Opleiding 'Frans voor maatschappelijk werkers' 28.10.2019

Pagina's