ADHD – Wetenschap en Praktijk 2024

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/nl/vormingen/professioneel-aanbod/detail/7422/adh...

Ondanks de veelheid aan onderzoek en publicaties, lijkt het wel alsof ADHD vandaag niet anders gediagnosticeerd en behandeld moet worden dan 30 jaar geleden. Hebben we dan niets bijgeleerd ?

Op deze studiedag struinen we eerst breed door de wetenschappelijke literatuur van de laatste jaren.

Hebben AI en technologie iets te bieden in het diagnostisch proces ?
Leert genetica ons iets over de heterogeniteit van ADHD ?
En wat te denken over breinhelden in de strijd tegen aandachtsproblemen ?
Of het gebruik van bouncy-banden, fidgety-toys of verzwaringskleding in de klas ?
Wat is het eerste FDA-goedgekeurde videogame voor behandeling van ADHD ?
Helpen fysieke activiteit of mindfulness, of zal er ingezet worden op nieuwe medicatie ?
Na deze rondwandeling bieden we een actuele stand van zaken over de kernwaarden in de behandeling: ouder- en leerkrachttraining en medicatie. In de namiddag zoomen we in op de praktijk van diagnostiek en behandeling volgens de regels van de kunst.

Topics
Hot topics in de ADHD-wetenschap - Marina Danckaerts
Ouder- en leerkrachttraining: laatste wetenschappelijke inzichten - Saskia Van der Oord
Medicamenteuze behandeling: wetenschap - Karen Vertessen
Navigeren binnen ADHD-diagnostiek: Richtlijnen als kompas - Dagmar Van Liefferinge
Wat na de adolescentie? Aanbevelingen voor transitiezorg bij ADHD in Vlaanderen - Dieter Baeyens
Neurodiversiteit en ADHD in het hulpverleningsproces - Saskia Van der oord (zie boven)
Sweet dreams: aanpak van slaapproblemen bij jongeren met ADHD - Finja Marten en Lena Keuppens
Medicatie in de praktijk - Karen Vertessen

Door wie?
Alle sprekers behoren tot de onderzoeksgroep ADHDynamisch van de KU Leuven (o.l.v. Marina Danckaerts en Dieter Baeyens). Ze hebben ook jarenlange ervaring in diagnostiek en behandeling van ADHD, bij kinderen, jongeren en/of jongvolwassenen op de polikliniek ADHD van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven of op PraxisP, het praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

prof. dr. Marina Danckaerts
Marina Danckaerts is kinder- en jeugdpsychiater. Ze is diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven en hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de KU Leuven. Haar klinische interessegebieden zijn ADHD en aanverwante ontwikkelingsproblemen zoals leerproblemen, tics en gedragsstoornissen.
prof. dr. Saskia Van der Oord
Prof. Dr. Saskia van der Oord is psycholoog en cognitief gedragstherapeut en als docent verbonden aan de UvA en de KU Leuven.
prof. dr. Dieter Baeyens
Dieter Baeyens behaalde zijn Master in de Psychologie, optie Klinische Psychologie, aan Universiteit Gent in 2001. Sinds oktober 2013 is hij als hoofddocent en sinds 2023 als hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven. Hij is ook actief als klinisch psycholoog en gedragstherapeut aan PraxisP.
dr. Karen Vertessen
Karen Vertessen is kinder- en jeugdpsychiater. Zij superviseert op campus Gasthuisberg de polikliniek voor kinderen met aandachtsmoeilijkheden en hyperactiviteit-impulsiviteit of ADHD, en aanverwante ontwikkelingsproblemen zoals leerproblemen, tics en gedragsstoornissen.
dr. Dagmar Van Liefferinge
Dagmar Van Liefferinge werkt als klinisch psycholoog en gedragstherapeut op de raadpleging ADHD en tics van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven. Binnen die raadplegingen voert ze diagnostisch onderzoek uit en begeleidt ze kinderen, jongeren en/of hun ouders. Naast klinisch werk heeft Dagmar ook ervaring met opleiding, beleidswerk en onderzoek binnen het domein van ADHD. Zij werkte mee aan de ontwikkeling van de webtool zorgpad ADHD. Ze maakt ook deel uit van de onderzoeksgroep ADHDynamisch, een interdisciplinair consortium uit psychiatrie, klinische psychologie en gezins- en orthopedagogiek van de Associatie KU Leuven.
Finja Marten
Doctoraatstudente Klinische Psychologie aan de KU Leuven.
Lena Keuppens
Doctoraatstudente Klinische Psychologie aan de KU Leuven.

Prijs (early bird tot 15/04)
Participanten: 145,00 euro
Niet-participanten: 125,00 euro

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.