Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

13/9 en 9/12/2022 Neem een duik in je organisatie: aan de slag met je beleidsvoerend vermogen 02.05.2022
13/9/2022 Doorstroomregelgeving voor dummies: het antwoord op jouw doorstroomvragen 02.05.2022
13 en 20/9/2022 Mentor + - duaal leren 02.05.2022
13/9/2022 Betrokken leiderschap in de kinderopvang 02.05.2022
12 en 26/9/2022 Krachtgericht werken: een samenspel van vele dimensies 02.05.2022
12/9/2022 Hoe geef ik sollicitatie-ondersteuning? 02.05.2022
12/9/2022 Outlook 02.05.2022
12/9/2022 Alles over het potje! 02.05.2022
8 en 15/9/2022 Zorgen voor jezelf in een wereld van zorg 02.05.2022
7/9/2022 Nieuwe collega, investeer erin! 02.05.2022
6/9/2022 Sociale media in je organisatie 02.05.2022
2/9/2022 Driehoekskunde 02.05.2022
17 juni Symposium over `TRAUMA´ 27.04.2022
16/06/22 - Bewindvoering en PVB 25.04.2022
15/06/22- Het ABC van het PAB - webinar 25.04.2022
03/06/22 - ABC PAB - Turnhout 25.04.2022
03/06/22 - Praktijkdag dyscalculie - Daar kan je op rekenen! 14.04.2022
02/06/22 - De Infant Mental Health-visie: implementatie in de praktijk 14.04.2022
31/05/22 - Bouw! Preventie van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie 14.04.2022
24/05/2022 - Kaatje Klank 2.0: werken met klanken en letters in de volledige kleuterschool - terugkomsessie 14.04.2022
24/05/22 - De meest voorkomende opvoedings- en gedragsproblemen… en de aanpak 14.04.2022
23/05/2022 - "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills 14.04.2022
20/05/22 - Narratieve Taal-Teken-Therapie® (NTTT®) 14.04.2022
Prijs Humane Zorg 13.04.2022
13 juni - De Rustbox: Naar een kalm brein bij jongere en begeleider - Online 12.04.2022
10 juni & 30 sept - Trainen van sociale vaardigheden aan jongeren - Gent 12.04.2022
10 & 17 juni - Contextueel werken & meerzijdige partijdigheid - Gent 12.04.2022
10 juni - Sorrybox 2.0: Omgaan met probleemgedrag & herstel na conflict - Online 12.04.2022
2 juni - Contextbegeleiding bij gezinnen met jonge kinderen: De roos van de ouder - Antwerpen 05.04.2022
18 en 25 juni: lotgenotencontact abortusverwerking in 2-daagse workshop V-thema's 01.04.2022
10 juni: vorming 'Help, mijn cliënt wil een kind!'. Kinderwens bespreekbaar maken bij mensen met een mentale beperking 01.04.2022
18 mei, 16 juni, 5 oktober 2022 en 20 april 2023 - Intervisiereeks signaleringsplannen 31.03.2022
16/6, 14/11 - professionele bewindvoerder van een PVB-budgethouder 30.03.2022
10/5, 28/10 - Overgang van minder- naar meerderjarigenzorg (van MFC/PAB naar PVB) 30.03.2022
03/06, 15/06, 08/09, 06/10 - Het ABC van het PAB 30.03.2022
19/04, 29/04, 12/05,13/09, 13/12 - Het ABC van het PVB 30.03.2022
31 mei - Conflicthelden.be - Online 30.03.2022
30 mei & 1 juni - Basismodule Krachtgericht Werken - Gent 30.03.2022
30 mei, 13 & 20 juni - Emotie coaching in de jeugdhulp - Gent 30.03.2022
16/05/22 Voedingsbegeleiding bij personen met een verstandelijke beperking - door en in Het GielsBos vzw 25.03.2022

Pagina's