31/05/2022 - Bouw! Preventie van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6545/bouw-preventi...

Inhoud
Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen voorkomen worden bij risicoleerlingen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Bouw! wordt dus hoofdzakelijk preventief ingezet. Al in de 3de kleuterklas kunnen risicosignalen erop wijzen dat een leerling een vergrote kans op leesproblemen heeft (bv. laag fonemisch bewustzijn, moeite met rijmen en het benoemen van de dagen van de week of kleuren, dyslexie in de familie, Nederlands is niet de moedertaal, enz.). Dit is meteen ook het ideale startmoment voor Bouw!

Door Bouw! vroegtijdig in te zetten, voorkom je in veel gevallen de ontwikkeling van leesproblemen en starten kinderen met meer vertrouwen in het 1ste leerjaar.

We starten deze hands-on workshop Bouw! met een korte voorstelling van de missie en de aanpak van het Sensotec Educatieteam. Vervolgens overlopen we de kenmerken van Bouw! samen met de wetenschappelijke achtergrond en effectiviteitsstudies. Daarna duiken we in het programma: we overlopen de lessen en lestypes, de toetsen en de praktische organisatie en elementaire randvoorwaarden voor een optimale implementatie. Ten slotte gaan alle deelnemers zelf aan de slag met Bouw! in verschillende rollen (leerling, tutor, professionele begeleider).

We eindigen de workshop met een verkenning van het Bouw!Plein en voorbeelden van good practice.

Door wie?
Jan Vanneste
Sensotec N.V.

Consulent educatieve software - inhoudsdeskundige
1986-2002: logopedist in CAR De Klinker – Ieper
2003-nu: consulent bij Sensotec

Heide-Mieke Scherpereel
Sensotec N.V.
Consulent educatieve software - inhoudsdeskundige

Voor wie?
Zorgcoördinatoren, therapeuten, leerkrachten (3e kleuter tem 2e lj)

Over wie?
5 - 8 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.