29/04/2021 - Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school (live)

Printervriendelijke versiePDF version

Inschrijven via: https://www.sig-net.be/nl/vorming/preventief-omgaan-met-probleemgedrag-i...

Inhoud
Steeds meer krijgen leerkrachten en therapeuten te maken met kinderen die probleemgedrag stellen. Ze zoeken antwoorden om hiermee beter te kunnen omgaan.

Een eerste vraag die moet leiden naar een goede oplossing is waarom kinderen dit gedrag stellen. Gaat het echt om probleemgedrag of eerder om ‘onaangepast schoolgedrag’? In een eerste deel van de studiedag staan we stil bij deze vraag. In een tweede deel wordt ingegaan op de vijf pijlers van G. Patterson. Dit zijn de handvatten die leiden naar een preventieve aanpak en zorgen voor duidelijkheid en warmte in de omgang met de kinderen.

Daarna leren we vanuit de preventiepiramide van J. Deklerck kijken naar onze eigen school of organisatie en zoeken we de verbinding met Pattersons pijlers. Tot slot maken we kennis met de belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen verschillende bestaande programma’s om probleemgedrag aan te pakken.

Het doel van deze studiedag is de deelnemers concreet bruikbaar materiaal aan te reiken om een analyse te kunnen maken m.b.t. de manier waarop hun organisatie preventief omgaat met kinderen die moeilijk gedrag stellen.

Door wie?
Albert Janssens
CeSMOO
Vormingswerker