27/04/2021 - Online workshop - Kijken achter het gedrag - Aan de slag met de authentieke persoon

Printervriendelijke versiePDF version

Inschrijven via: https://www.sig-net.be/nl/vorming/online-workshop---kijken-achter-het-ge...

Inhoud
Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar de authentieke persoon die schuilgaat achter het soms moeilijk (aanmatigend, angstig, clownesk, agressief, onwillig…) gedrag dat we vaak te zien krijgen en waarmee we niet altijd raad weten. Je krijgt ook handvatten aangereikt om hiermee om te gaan.

Vanuit de visie van oplossingsgericht en talentgedreven werken en waarderend onderzoek is dit een interactieve workshop met korte stukjes stevig onderbouwde theorie, afgewisseld met concrete oefeningen

Door wie?

Elke Busschots
Cominz & Blij met mij academie
Trainer, coach, oprichter