Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

07/11/2024 - Een sleutelrol voor executieve functies bij kinderen en jongeren: effectieve hulpverlening en onderwijs 19.02.2024
23/05/2024 - ADHD – Wetenschap en Praktijk 2024 19.02.2024
Do. 7 maart - Maak werk van retentie, werksfeer en ziekteverzuim: 3 changemakers voor betere interne communicatie (webinar) 19.02.2024
05/03 Storytelling voor recruiters - Medewerkers vinden en binden met de juiste verhalen (webinar) 19.02.2024
16/04/2024 - Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext 19.02.2024
16/04/2024 - Oplossingsgerichte gespreksvoering met mensen met autisme 19.02.2024
12/04/2024 - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde 19.02.2024
11/04/2024 - Traumasensitief lichaamsgericht werken bij autisme (normale begaafdheid) 19.02.2024
11/04/2024 - Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas 19.02.2024
10/04/2024 - De rol van de kinesitherapeut in de diagnostiek en therapie van kinderen met ASS 19.02.2024
08/04/2024 - Behandeling van dysfagie bij personen met NAH 19.02.2024
29/03/2024 - Toolkit - Mijn draadjes 'doen zien' en 'zien doen' 19.02.2024
22/03/2024 - EuREKA - Train de trainer 19.02.2024
21/03/2024 - Gedragstherapie bij tics en tourette 19.02.2024
19/03/2024 - Het belang van spel voor baby's, peuters en kleuters 19.02.2024
19/03/2024 - Eet-, drink- en slikproblemen bij kinderen met CP of neuromusculaire aandoeningen 19.02.2024
18/03/2024 - Grip op begrijpen - autisme en ernstig tot diep verstandelijke beperking 19.02.2024
15/03/2024 - Aangepaste ondersteuning voor kleuters met autisme 19.02.2024
15/03/2024 - Gezinnen begeleiden is maatwerk: drempels en kansen als samenwerking niet evident is 19.02.2024
14/03/2024 - ACT bij kinderen: help kinderen om met meer veerkracht in het leven te staan 19.02.2024
14/03/2024 - Basistraining Trauma-informed Practice 19.02.2024
14/03/2024 - Basiscursus RESTART DCM 19.02.2024
12/03/2024 - Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs 19.02.2024
11/03/2024 - Suïcidepreventie voor logistieke medewerkers in de CAR 19.02.2024
11/03/2024 - Masterclass Slissende Slangen 19.02.2024
08/03/2024 - Hoe ziet psychomotorisch onderzoek er vandaag uit? Screenen en testen 19.02.2024
08/03/2024 - Oog voor visuele problemen ten gevolge van NAH bij volwassenen 19.02.2024
08/03/2024 - Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen 19.02.2024
07/03/2024 - Slaapproblemen bij het jonge kind 19.02.2024
06/03/2024 - Vroegdiagnostiek van autismespectrumstoornissen 19.02.2024
05/03/2024 - Wat kan AI betekenen in mijn communicatie als hulpverlener? 19.02.2024
01/03/2024 - GMS - Gebarensysteem voor Morfo-Syntaxis 19.02.2024
23 mei 2024 - Vorming Praten over zelfmoord - Antwerpen 14.02.2024
30 april 2024 - Praktische vorming zelfmoordpreventie: Van wanhoop naar hoop, het gesprek aangaan - Antwerpen 14.02.2024
27 februari, 5 maart & 14 mei 2024 - Driedaagse vorming voor jongerenbegeleiders - Geel 14.02.2024
12 maart 2024 - Praten over zelfmoord - Geel 14.02.2024
22/03/2024 - Storytelling. De kracht van verhalen (Met Jappe Delva - storyteller) 07.02.2024
17/06/24 Het voorspellende brein en autisme (Genk) 06.02.2024
28 maart 2024 - 9u tot 17u - Blijf in balans 06.02.2024
25 maart 2024 - 13u30 tot 17u - Beroepsgeheim en discretieplicht in de praktijk ONLINE 06.02.2024

Pagina's