24/03/2022 - Taal- en/of autismespectrumstoornis? Aanknopingspunten voor differentiële diagnostiek

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6527/taal-en-of-au...

Inhoud
Taalproblemen kunnen zich bij kinderen en jongeren op verschillende manifesteren. Bij sommige kinderen is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis, bij anderen lijken de taalproblemen eerder binnen een autismespectrumstoornis te kaderen. Soms wordt de comorbide diagnose van een taal- en een autismespectrumstoornis overwogen.

Deze differentiële diagnostiek roept in de dagelijkse praktijk echter heel wat vragen en onzekerheden op. Tijdens deze online studiedag vertrekken we vanuit het theoretisch kader van beide ontwikkelingsproblematieken, om van daaruit differentiërende en overlappende taalkenmerken aan te stippen. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek, geïllustreerd door casusmateriaal, reiken we aanknopingspunten voor gerichte differentiële diagnostiek aan.

Door wie?
Joke Vandereet
Expertisecentrum Autisme, UPC Z.org KU Leuven
Logopediste

Voor wie?
Logopedisten

Over wie?
0 tot 18 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.