22/4/2021 Verbindend omgaan met diversiteit

Printervriendelijke versiePDF version

Deel 1:
De deelnemers krijgen via een onschuldig lijkend kaarttoernooi de kans om te ervaren wat het betekent om samen te leven/werken met kinderen die andere regels, gewoontes en competenties hebben. Zo maken ze kennis met 5 verschillende vormen van omgaan met verschillen. Zijn “zich aanpassen” en “compromissen sluiten” postieve houding, terwijl “dominantie” en “vermijden van het conflict” eerder negatieve gedragsvormen zijn? Het blijkt al snel dat deze vooroordelen de prullenmand in mogen. Dominantie biedt bijvoorbeeld veiligheid, terwijl een keertje out-of-the-box-denken een verrassende uitkomst kan bieden. Het is dus de situatie die om aangepast gedrag vraagt.

Deel 2:
Het Model van Hofstede vergelijkt het ontdekken van een cultuur met het pellen van een ui. Er zijn vier lagen waar je door moet voor je aan de kern van de cultuur komt. Bij een eerste ontmoeting is de kern meestal onzichtbaar. Hoe dieper je in de ui komt, hoe moeilijker het is om die laag te veranderen.
Via verschillende spelen maken we de groep achtereenvolgens bewust van de veelkleurigheid van de eigen situaties, stimuleren we nieuwsgierigheid, duiden we dat verschillen en overeenkomsten interessante inzichten geven en geven we al een aanzet tot momenten van confrontatie.

Deel 3:
Als laatste gaan we verder in op de momenten van confrontatie aan de hand van de theorie van geweldloze communicatie, een proces dat ontwikkeld is door de Amerikaande psycholoog Mashall Rosenberg en wereldwijd wordt gebruikt om vrede te stimuleren en conflicten op te lossen. Intussen is de term “verbindend communiceren” meer ingeburgerd, maar de principes blijven grotendeels dezelfde. De deelnemers krijgen inzicht in factoren die de communicatie kunnen belemmers en hoe je bij een conflictsituaties een oplossing in de hand kan werken zonder elkaar uit te lokken. Zo werken ze aan het vergroten van het begrip, openheid en verbondenheid. Niet alleen binnen het team, maar ook in de omgan met kinderen, ouders, andere teams, …

Doelgroep:
Personeel in de kinderopvang (PC331)

Kostprijs: gratis

Locatie: De Lindepoort (Tuinzaal), Begijnenstraat 18/1, 2800 Mechelen

Opleider: De Aanstokerij

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/vormingsaanbod-331

Organisatie: SF331 i.s.m. VIVO