22/06/2023 Basisopleiding 'agressie in toom' - ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

• Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief gedrag en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag.
• Het verwerven van een veilige en fysiek zekere professionele houding in (dreigende) agressieve situaties.
• Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan wederzijdse veiligheid zowel individueel als teamgericht te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van agressief gedrag. Hoe ga ik met eigen emoties om bij boosheid van
anderen? Welke vaardigheden helpen mij om met agressief gedrag van anderen om te gaan? Wat kan ik zelf doen om mogelijke agressie van anderen niet te laten escaleren?

Programma:
• Hoe agressie en conflict voorkomen door eigen gedrag en lichaamstaal?
• Bewustwording over wat agressie doet met een medewerker en zicht krijgen op de eigen conflicthanteringsstijl. Hoe zelf niet agressief overkomen?
• Hoe omgaan met agressie?
• Verloop van agressie en omgaan met agressie in elke fase. Wat werkt en wat werkt niet?
• Zelfbeschermende en kalmerende technieken.
• Grenzen stellen bij het weigeren van verzoeken
• Stappenplan + oefenen

Sectoren:
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337), Federale Gezondheidsdiensten, Gezinszorg, Kinderopvang, Lokale Diensteneconomie, Maatwerkbedrijven - BWP, Maatwerkbedrijven - SWP, Opvoedings -en huisvestingssector, Ouderenzorg, Revalidatiecentra, Socioculturele sector, Thuisverpleging, Vlaamse Welzijnssector, Ziekenhuizen

Opleider:
IDEWE

Locatie:
Online

Kostprijs:
Gratis

Meer info:
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/20278

Organisatie:
VIVO en FeBi

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.