21/5/2021 Verbindend omgaan met diversiteit (online)

Printervriendelijke versiePDF version

Deel 1:
Het Model van Hofstede vergelijkt het ontdekken van een cultuur met het pellen van een ui. Er zijn vier lagen waar je door moet voor je aan de kern van de cultuur komt. Bij een eerste ontmoeting is de kern meestal onzichtbaar. Hoe dieper je in de ui komt, hoe moeilijker het is om die laag te veranderen.
Via verschillende spelen maken we de groep achtereenvolgens bewust van de veelkleurigheid van de eigen situaties, stimuleren we nieuwsgierigheid, duiden we dat verschillen en overeenkomsten interessante inzichten geven en geven we al een aanzet tot momenten van confrontatie.

Deel 2:
We gaan verder in op de momenten van confrontatie aan de hand van de theorie van geweldloze communicatie, een proces dat ontwikkeld is door de Amerikaande psycholoog Mashall Rosenberg en wereldwijd wordt gebruikt om vrede te stimuleren en conflicten op te lossen. Intussen is de term “verbindend communiceren” meer ingeburgerd, maar de principes blijven grotendeels dezelfde. De deelnemers krijgen inzicht in factoren die de communicatie kunnen belemmers en hoe je bij een conflictsituaties een oplossing in de hand kan werken zonder elkaar uit te lokken. Zo werken ze aan het vergroten van het begrip, openheid en verbondenheid. Niet alleen binnen het team, maar ook in de omgan met kinderen, ouders, andere teams, …

Doelgroep:
Personeel in de kinderopvang uit PC 331

Kostprijs: gratis

Opleider: De Aanstokerij

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/vormingsaanbod-331

Organisatie: SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.