Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

TRAINER VAN GROEPEN - MASTERCLASS 11.01.2022
SDG pionieer programma 11.01.2022
Nieuwe publicatie: Speel- en leefruimtes in de voorschoolse kinderopvang 10.01.2022
28/1 Zo boek je succes met je vacatures (online) 10.01.2022
25/1 Samen werken aan goede interne communicatie (online workshop) 10.01.2022
24 maart, 26 april, 2 juni - Zelfevaluatie op basis van EFQM 2020 - GENT 23.12.2021
17 maart - Problematisch Game & Internet gebruik: een oplossingsgerichte aanpak - ONLINE 23.12.2021
17 maart - Contextbegeleiding bij gezinnen met jonge kinderen: De roos van de ouder- Berchem 23.12.2021
14 maart - Intervisie als motor van een lerend team - GENT 23.12.2021
11 & 25 maart, Omgaan met verontrusting - verdieping - GENT 23.12.2021
8, 15 & 22 maart - Emotie coaching in de jeugdhulp - GENT 23.12.2021
31/05/2022 - Bouw! Preventie van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie 21.12.2021
24/05/2022 - Kaatje Klank 2.0: werken met klanken en letters in de volledige kleuterschool - terugkomsessie 21.12.2021
24/05/2022 - De meest voorkomende opvoedings- en gedragsproblemen… en de aanpak - De 4 W’s - which, where, why, what (to do) 21.12.2021
23/05/2022 - "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills 21.12.2021
20/05/2022 - Narratieve Taal-Teken-Therapie® (NTTT®) 21.12.2021
17/05/2022 - Praktijkdag autisme - het kind centraal 21.12.2021
13/05/2022 - Kwaliteitsvol werken en armoede: een zaak van ons allemaal 21.12.2021
13/05/2022 - Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?! 21.12.2021
13/05/2022 - Spraakontwikkelingsdyspraxie - Bekend of gekend? 21.12.2021
12/05/2022 - Depressieve symptomen bij kinderen en jongeren - Belangrijke wetenschappelijke inzichten en aan de slag met “Pak Aan”! 21.12.2021
12/05/2022 - Vergaderhygiëne - Zo efficiënt mogelijk vergaderen 21.12.2021
10/05/2022 - Smartphones inzetten om de zelfstandigheid van personen met NAH te vergroten 21.12.2021
10/05/2022 - Overprikkeling en hooggevoeligheid bij kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor kinderen met ADHD en ASS 21.12.2021
10/05/2022 - Komen tot een onderhandeld therapieplan en de therapeutische fase - Communicatie met ouders in het hulpverleningsproces 21.12.2021
03/05/2022 - Circomotoriek als psychomotorische vaardigheid 21.12.2021
02/05/2022 - Ouder zijn van een kind met een beperking: een zoektocht naar evenwichten 21.12.2021
29/04/2022 - Lees je honger - Eten en drinken als basis voor functioneel en voorbereidend lezen - Functionele leesmethode 21.12.2021
29/04/2022 - Terugkomdag PROMPT 21.12.2021
28/04/2022 - Symposium TOS - Wanneer taalontwikkeling niet vanzelfsprekend is 21.12.2021
26/04/2022 - Hoe omgaan met (een vermoeden van) kindermishandeling? - Verdiepingsworkshop 21.12.2021
25/04/2022 - Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking 21.12.2021
22/04/2022 - Toepassing van psychomotorische therapie en relaxatietherapie in impulscontroletherapie 21.12.2021
21/04/2022 - Gedragsstoornissen bij jonge kinderen - Update in de diagnostiek en behandeling 21.12.2021
21/04/2022 - Spontane Theory of Mind en zelf/ander-onderscheid bij kinderen met ASS - Recente inzichten vanuit hersenonderzoek 21.12.2021
19/04/2022 - Hoe omgaan met (een vermoeden van) kindermishandeling? - Inleidende studiedag 21.12.2021
08/04/2022 - Pijn en het brein - Nieuwe inzichten in chronische pijn 21.12.2021
07/04/2022 - Introductie positieve psychologie in de logopedie - Positieve psychologie voor logopedisten 21.12.2021
07/04/2022 - Een eerlijke kans: ontwikkeling stimuleren bij kinderen in kansarmoede 21.12.2021
07/04/2022 - Het brein in actie - Over motorische leerstrategieën 21.12.2021

Pagina's