2, 16 & 30 mrt 2021 - ONLINE: Verbindend communiceren voor leidinggevenden

Printervriendelijke versiePDF version

3-daagse cursus online "verbindend communiceren voor leidinggevenden" op 2, 16 en 30 maart 2021.

Link naar de vorming: http://jo-in.be/vorming/online-verbindend-communiceren-voor-leidinggevenden

Inhoud:
Verbindende Communicatie is een wijze van spreken én luisteren waarbij we op een heldere en duidelijke manier onze gevoelens en behoeften uitdrukken en we met een open, niet veroordelende houding, luisteren naar de gevoelens en de behoeften van collega's.

Door deze manier van empathisch betrokken zijn op jezelf en de ander komt verbinding tot stand en als vanzelf groeit het verlangen om een bijdrage te leveren tot het welzijn van de ander. Hierdoor ontstaan contacten en ontmoetingen op basis van respect, erkenning en nieuwsgierigheid. Conflicten, wrevels en spanningen worden voorkomen of op een constructieve manier 'opgelost'. Verbindende Communicatie zorgt ervoor dat mensen in hun kracht staan, groeien en het beste van zichzelf geven.

Doel van de vorming
* het creëren van verbinding in je team
* het bevorderen van samenwerking
* het oplossen van conflicten
* het vergroten van werkplezier

Programma
In de vorming krijg je zicht op en oefen je in
* de 4 bouwstenen van de G.C.: waarnemen, gevoelens, behoeften en verzoeken.
* de 3 bewegingen: empathie met jezelf, openhartig spreken en empathie met de ander.
* het beluisteren van wat jij/de ander nodig hebt/heeft en dit te verwoorden
* welke gevoelens en behoeften schuil gaan onder oordelen en verwijten
* je vragen (verzoeken) zo duidelijk mogelijk te formuleren

Werkwijze
Theorie wordt interactief en ervaringsgericht opgebouwd op basis van voorbeelden van de lesgever en deelnemers. We gaan vooral aan den lijve ervaren wat Geweldloos Communiceren voor onszelf en anderen kan betekenen. Allerlei werkvormen zullen ons helpen om theorie in de praktijk om te zetten. Diverse opdrachten en oefeningen zullen aanzetten tot samenwerking, verbinding en contact. Dit gebeurt op een speelse, dynamische en energieke manier met humor als belangrijke hulpbron. We werken met de ganse groep, in tweetallen, in kleine groepjes.